IDA40 Jubileumskonferens 2023

jordgubbstårta
Magnus Johansson

Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet firade 40 år den 19-20 juni med en konferens i Stockholms skärgård. Deltagarna bjöds på internationella och nationella gästföreläsare och presentationer av institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet. 

— Institutionen har visserligen fyllt 40 år. Men vi har inte någon ålderskris. Vi växer fort just nu, och är större och mer dynamiska än någonsin.


Med de orden inledde prefekten Henrik Eriksson 40-årsjubileet för Institutionen för datavetenskap som hölls under två dagar på Djurönäset i Stockholms skärgård för 175 deltagare.

—Framtiden är ljus. Det finns just nu väldigt många möjligheter och det händer väldigt mycket inom vårt område, tillade Henrik Eriksson innan han släppte fram jubileets första gästföreläsare, professor emeritus Erik Sandewall, som varit med från starten.    

 

Huvudtalare vid konferensen

Bilder från konferensen

Vad betyder IDA för dig?

Eva Blomqvist, biträdande professor

fotoporträtt av kvinnlig forskare.− IDA har betytt jättemycket för mig. Jag har fått bra stöd i egna projekt. Det finns en tvärvetenskaplig tradition inom institutionen där man jobbar ihop i mindre grupper och det är väldigt givande.

Magnus Bång, biträdande professor

Bild på manlig forskare. − Man kan växa på IDA. Det finns något gott i klimatet där studenter och doktorander får delta på olika nivåer. Jag studerade här, och disputerade här. Jag hade mycket kontakt med Tomas Timpka och Henrik Eriksson under mina doktorandstudier. De lät oss vara med i processen och lärde oss det vetenskapliga skrivandet och inte minst hur man skriver ansökningar. Det är jag väldigt tacksam för i dag.

Jalal Maleki, studierektor och enhetschef

Manlig forskare, porträttfoto.− Vi har vuxit mycket senaste åren och blivit en av de större institutionerna vid Linköpings universitet. Det ställer krav på att fortsätta att vara i framkant med forskning och undervisning.

August Ernstsson, postdoktor

porträttfoto av forskare.− Jag är väldigt glad över att IDA erbjuder bra möjligheter för medarbetarna att utvecklas. Det är väldigt värdefullt. Jag tycker att fler studenterna som närmar sig examen borde titta efter doktorandstudier. Det är både roligt, lite utmanande och väldigt utvecklande. Jag arbetar för närvarande som gästforskare vid universitetet i Münster, men har kvar min anställning vid LiU. Mitt forskningsområde är högprestandaprogrammering. Det är mycket fokus på AI i dag i hela samhället. Men AI kräver samtidigt kraftfulla datorer och hög prestanda.

Aseel Berglund, universitetslektor och Erik Berglund, universitetslektor

Manlig och kvinnlig forskare. − IDA präglas av en öppen kultur. Det finns mycket utrymme för utveckling och att titta framåt på olika nya lösningar både inom utbildning och forskning. 

 

Resmi Ramachandranpillai, postdoktor

kvinnlig forskare.− Jag har haft en väldigt bra period vid Linköpings universitet. Jag har jobbat med Fredrik Heintz som har varit väldigt bra på att ge goda råd.

Mattias Arvola, biträdande professor

Manlig forskare föreläser. Foto Magnus Johansson − Vi kan med vår forskning bidra med ny kunskap som är viktig för samhället i stort. Det finns en bredd på IDA som är väldigt intressant.

Fredrik Heintz, professor

Foto, manlig professor, kostym.− IDA och Linköpings universitet är en plattform för forskning, utveckling och samhällsdebatt. Vi tar fram och förmedlar kunskap baserad på vetenskap för att lösa viktiga problem både idag och på sikt. Vi kan också visa hur vi maximerar nyttan och minimerar riskerna med AI. Det gör vi genom att fortsätta att vara angelägna om att bedriva aktuell och viktig forskning.

Charlie Simonsson, Ammanuens

Porträttfoto av en man.− IDA är en fantastisk plats att jobba på. Som amanuens hjälper jag studenterna med programmeringsfrågor.

Sammanställt av Ulrik Svedin

Kort om IDA

IDA 40 år 1983 - 2023

Institutionen för datavetenskap bildades formellt 1983 då ämnena datalogi och ADB vid Matematiska institutionen, och ämnet telesystem vid Institutionen för systemteknik, slogs ihop. Men grunden för denna sammanslagning lades redan 1975 då det nyinrättade universitetet i Linköping fick landets första professur i ämnet datalogi. Professuren gick till Erik Sandewall från Uppsala och som en bieffekt flyttade ett tiotal andra forskare och lärare med till Linköping.

Under de gångna åren har institutionen vuxit från ett tjugotal personer 1975 till cirka 300 anställda år 2023. Verksamheten bedrivs i fem forskningsavdelningar: Databas och informationsteknik (ADIT), Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS), Interaktiva och kognitiva system (HCS), Programvara och system (SAS), Statistik och maskininlärning (STIMA); och i Avdelningen för verksamhetsstöd (VS).

Institutionen erbjuder grundutbildning inom sina huvudområden, från enstaka kurser till mastersprogram, och forskarutbildning i datalogi, design, kognitionsvetenskap och statistik. 

Building E Campus Valla
E-huset 1992, Campus Valla
E-huset på hösten
E-huset 2022, Campus Valla Jonas Järmen

Forskarstuderanden och examina vid IDA

Cirka 90 aktiva

interna och externa doktorander under 2023

316

doktorsexamina har avlagts t o m augusti 2023

368

licentiatexamina har avlagts t o m augusti 2023

Datorhistoria vid IDA

Avdelningar vid IDA

Mer om institutionen

Kontakt