IDA40 Jubileumskonferens 2023

jordgubbstårta
Magnus Johansson

Institutionen för datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet firade 40 år den 19-20 juni med en konferens i Stockholms skärgård. Deltagarna bjöds på internationella och nationella gästföreläsare och presentationer av institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet. 

— Institutionen har visserligen fyllt 40 år. Men vi har inte någon ålderskris. Vi växer fort just nu, och är större och mer dynamiska än någonsin.


Med de orden inledde prefekten Henrik Eriksson 40-årsjubileet för Institutionen för datavetenskap som hölls under två dagar på Djurönäset i Stockholms skärgård för 175 deltagare.

—Framtiden är ljus. Det finns just nu väldigt många möjligheter och det händer väldigt mycket inom vårt område, tillade Henrik Eriksson innan han släppte fram jubileets första gästföreläsare, professor emeritus Erik Sandewall, som varit med från starten.    

 

Huvudtalare vid konferensen

Bilder från konferensen

IDA 40 år

19 - 20 juni 2023

De två konferensdagarna fylldes av olika diskussioner och presentationer av verksamheten vid IDA samt spännande föredrag med Erik Sandewall, Robert Cailliau, Kristina Höök och Fredrik Heintz. Karin Axelsson, prorektor, gratulerade IDA varmt till de 40 åren.

Den första dagen hölls också en poster-utställning med ett myller av deltagare och mycket diskussioner. Samma kväll blev det sedan tid för avslappning, folkdans och jubileumsmiddag.

 

Henrik Eriksson i talarstolen
Henrik Eriksson, prefekt, IDA Magnus Johansson
Erik Sandewall, professor emeritus och grundare av IDA Magnus Johansson
Robert Cailliau, tidigare dataingenjör vid CERN Magnus Johansson
Fullsatt konferenssal med talare på scen
Kristina Höök, professor, KTH Magnus Johansson
Fredrik Heintz föreläser på scen
Fredrik Heintz, professor, avdelningschef Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS), IDA  Magnus Johansson
Arne Jönsson
Arne Jönsson, professor, avdelningschef Interaktiva och kognitiva system (HCS), IDA, Magnus Johansson
Mattias Arvola
Mattias Arvola, biträdande professor, Interaktiva och kognitiva system (HCS), IDA Magnus Johansson
Niklas Carlsson
Niklas Carlsson, bitädande professor, Databas -och informationsteknik (ADIT), IDA Magnus Johansson
Andrei Gurtov
Andrei Gurtov, professor, Databas- och informationsteknik (ADIT), IDA Magnus Johansson
Nikolaos Pappas
Nikolaos Pappas, universitetslektor, Databas- och informationsteknik (ADIT), IDA Magnus Johansson
Mariusz Wzorek
Mariusz Wzorek, forskningsingenjör, Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS), IDA Magnus Johansson
Marco Kuhlmann
Marco Kuhlmann, proprefekt, professor, Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS), IDA Magnus Johansson
Jendrik Seipp
Jendrik Seipp, biträdande universitetslektor, Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS), IDA Magnus Johansson
Peter Jonsson
Peter Jonsson, professor, Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS), IDA Magnus Johansson
Christoph Kessler
Christoph Kessler, professor, avdelningschef Programvara och system (SAS), IDA  Magnus Johansson
Zebo Peng
Zebo Peng, proprefekt, professor, Programvara och system (SAS), IDA Magnus Johansson
Kristian Sandahl
Kristian Sandahl, professor, Programvara och system (SAS), IDA Magnus Johansson
Simin Nadjm-Tehrani
Simin Nadjm-Tehrani, professor, Programvara och system (SAS), IDA Magnus Johansson
Klas Arvidsson
Klas Arvidsson, universitetsadjunkt, Programvara och system (SAS), IDA Magnus Johansson
Martin Sjölund
Martin Sjölund, biträdande universitetslektor, Programvara och system (SAS), IDA Magnus Johansson
Jose M Pena
Jose M Pena, biträdande professor, Statistik och maskininlärning (STIMA), IDA Magnus Johansson
postersession mingel
Poster-utställning Magnus Johansson
Tre människor utomhus på Djurönäset
Två tidigare prefekter vid IDA, Anders Haraldsson (t v) och Mariam Kamkar, professor emerita, samt den  nuvarande prefekten Henrik Eriksson (t h), professor. Magnus Johansson
Blå skärm med text IDA 40 år
Jubileumsmiddag på Djurönäset

Vad betyder IDA för dig?

Eva Blomqvist, biträdande professor

fotoporträtt av kvinnlig forskare.− IDA har betytt jättemycket för mig. Jag har fått bra stöd i egna projekt. Det finns en tvärvetenskaplig tradition inom institutionen där man jobbar ihop i mindre grupper och det är väldigt givande.

Magnus Bång, biträdande professor

Bild på manlig forskare. − Man kan växa på IDA. Det finns något gott i klimatet där studenter och doktorander får delta på olika nivåer. Jag studerade här, och disputerade här. Jag hade mycket kontakt med Tomas Timpka och Henrik Eriksson under mina doktorandstudier. De lät oss vara med i processen och lärde oss det vetenskapliga skrivandet och inte minst hur man skriver ansökningar. Det är jag väldigt tacksam för i dag.

Jalal Maleki, studierektor och enhetschef

Manlig forskare, porträttfoto.− Vi har vuxit mycket senaste åren och blivit en av de större institutionerna vid Linköpings universitet. Det ställer krav på att fortsätta att vara i framkant med forskning och undervisning.

August Ernstsson, postdoktor

porträttfoto av forskare.− Jag är väldigt glad över att IDA erbjuder bra möjligheter för medarbetarna att utvecklas. Det är väldigt värdefullt. Jag tycker att fler studenterna som närmar sig examen borde titta efter doktorandstudier. Det är både roligt, lite utmanande och väldigt utvecklande. Jag arbetar för närvarande som gästforskare vid universitetet i Münster, men har kvar min anställning vid LiU. Mitt forskningsområde är högprestandaprogrammering. Det är mycket fokus på AI i dag i hela samhället. Men AI kräver samtidigt kraftfulla datorer och hög prestanda.

Aseel Berglund, universitetslektor och Erik Berglund, universitetslektor

Manlig och kvinnlig forskare. − IDA präglas av en öppen kultur. Det finns mycket utrymme för utveckling och att titta framåt på olika nya lösningar både inom utbildning och forskning. 

 

Resmi Ramachandranpillai, postdoktor

kvinnlig forskare.− Jag har haft en väldigt bra period vid Linköpings universitet. Jag har jobbat med Fredrik Heintz som har varit väldigt bra på att ge goda råd.

Mattias Arvola, biträdande professor

Manlig forskare föreläser. Foto Magnus Johansson − Vi kan med vår forskning bidra med ny kunskap som är viktig för samhället i stort. Det finns en bredd på IDA som är väldigt intressant.

Fredrik Heintz, professor

Foto, manlig professor, kostym.− IDA och Linköpings universitet är en plattform för forskning, utveckling och samhällsdebatt. Vi tar fram och förmedlar kunskap baserad på vetenskap för att lösa viktiga problem både idag och på sikt. Vi kan också visa hur vi maximerar nyttan och minimerar riskerna med AI. Det gör vi genom att fortsätta att vara angelägna om att bedriva aktuell och viktig forskning.

Charlie Simonsson, Ammanuens

Porträttfoto av en man.− IDA är en fantastisk plats att jobba på. Som amanuens hjälper jag studenterna med programmeringsfrågor.

Sammanställt av Ulrik Svedin

Kort om IDA

IDA 40 år 1983 - 2023

Institutionen för datavetenskap bildades formellt 1983 då ämnena datalogi och ADB vid Matematiska institutionen, och ämnet telesystem vid Institutionen för systemteknik, slogs ihop. Men grunden för denna sammanslagning lades redan 1975 då det nyinrättade universitetet i Linköping fick landets första professur i ämnet datalogi. Professuren gick till Erik Sandewall från Uppsala och som en bieffekt flyttade ett tiotal andra forskare och lärare med till Linköping.

Under de gångna åren har institutionen vuxit från ett tjugotal personer 1975 till cirka 300 anställda år 2023. Verksamheten bedrivs i fem forskningsavdelningar: Databas och informationsteknik (ADIT), Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS), Interaktiva och kognitiva system (HCS), Programvara och system (SAS), Statistik och maskininlärning (STIMA); och i Avdelningen för verksamhetsstöd (VS).

Institutionen erbjuder grundutbildning inom sina huvudområden, från enstaka kurser till mastersprogram, och forskarutbildning i datalogi, design, kognitionsvetenskap och statistik. 

Building E Campus Valla
E-huset 1992, Campus Valla
E-huset på hösten
E-huset 2022, Campus Valla Jonas Järmen

Forskarstuderanden och examina vid IDA

Cirka 90 aktiva

interna och externa doktorander under 2023

316

doktorsexamina har avlagts t o m augusti 2023

368

licentiatexamina har avlagts t o m augusti 2023

Cirka 90 aktiva

interna och externa doktorander under 2023

316

doktorsexamina har avlagts t o m augusti 2023

368

licentiatexamina har avlagts t o m augusti 2023

Datorhistoria vid IDA

Avdelningar vid IDA

Mer om institutionen

Kontakt