Krig har en omfattande påverkan på barns liv, och barn som skadats i krig är i stort behov av vård och resurser i konfliktområden.

Barn utgör också en stor del av den patientgrupp som kräver kirurgi, både på militärsjukhus och under humanitära aktioner. Det finns ett behov av att klarlägga skademönster hos barn som offer i väpnad konflikt för att möjliggöra förberedelser hos de organisationer som utför sjukvård i konfliktområden.

Tidigare studie kan rapportera att personal som skall ut i fält hade brister i utbildning i vård av pediatriska patienter och att det i de flesta konfliktområden inte fanns remisscenter för barn tillgängligt. Denna studie ämnade undersöka skademönster och behov av kirurgisk behandling för pediatriska patienter i krigszoner. Resultaten kan bidra till bättre förberedd personal och lokal sjukvårdsinsats, och leda till förbättrat patientutfall för de yngsta offren för väpnade konflikter.

Publikation och samarbetspartners

Omslag för publikation ''
Frederike J C Haverkamp, Lisanne van Gennip, Måns Muhrbeck, Harald Veen, Andreas Wladis, Edward C T H Tan (2019)

World Journal of Emergency Surgery , Vol.14 Vidare till DOI

Samarbetspartners

  • Edward Tan (Radeboud UMC)
  • Frederike Haverkamp (Radeboud UMC)
  • Måns Muhrbeck (LiU, KMC)

KMC