Katastrofmedicin och traumatologi

Mitt mål är att stärka katastrofmedicin som akademisk disciplin och att utveckla traumatologi som kliniskt forskningsfält i den svenska kontexten.

Mitt uppdrag som professor i katastrofmedicin och traumatologi vid BKV är att studera yttre händelser och de "störningar" som kan påverka både samhället och individen för bättre förstå hur de uppstår, hur de kan motverkas och hur vi bäst agerar där skadan skett. Vi är en tvärvetenskaplig forskargrupp med unik bredd som studerar vad vi kan göra för att svara snabbare och bättre när en katastrof eller allvarlig skada äger rum.

Andreas WladisPresentation under seminariedagen 'Framtidens skadeplats', som nyinstallerad professor i katastrofmedicin. Foto: Susanna Lönnqvist

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Nyheter Visa/dölj innehåll

CV Visa/dölj innehåll

  • Docent i kirurgi
  • Överläkare i kirurgi
  • Chefskirurg vid Internationella Rödakorskommittén
  • Katastrofmedicinsk expert vid Socialstyrelsen

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll