Massolyckor kan sätta press på sjukvården, oavsett vilket land eller sjukhus som är berört. I låg- och medel-inkomst länder är däremot den kirurgiska arbetskraften betydligt mindre och resurser mer begränsade vilket betyder att en plötslig ökning av traumafall kan utgöra en oerhörd utmaning. I Rwanda orsakas massolyckor huvudsakligen av trafikolyckor och naturkatastrofer där jordskred är den vanligaste formen. I takt med att klimatförändringarna ökar i omfattning och styrka är det troligt att Rwanda kommer se en fortsatt ökning av jordskred och massolyckor.

Detta projekt är ett samarbete mellan Linköpings Universitet (Andreas Wladis, Laura Pompermaier, Lotta Velin), Harvard Medical School (Robert Riviello) och Universitetssjukhuset i Kigali (Jean-Claude Byiringiro, Menelas Nkeshimana, Faustin Ntirenganya). Som ett första led i projektet ämnar vi undersöka epidemiologin av massolyckor i Rwanda. Därefter ska vi utvärdera kapacitet för att hantera massolyckor och se om denna kapacitet kan stärkas genom Emergo Train System, ett övnings- och simuleringsverktyg utvecklat på KMC.

KMC