Kommittén för TPMT nomenklatur (TPMT Alleler)

Välkommen till Kommittén för Tiopurinmetyltransferas (TPMT) nomenklatur

Initiativet till kommittén för TPMT nomenklatur har tagits av Dr Malin Lindqvist Appell (Linköpings Universitet) och Dr Sally Coulthard (Newcastle University, UK), med syftet att klargöra och bringa ordning i den nomenklatur som används för att beskriva existerande och nya alleler av TPMT genen. En artikel som beskriver kommitténs arbete har publicerats (Appell ML et al., 2013 Pharmacogenetics and Genomics 2013, 23:242-248).

Till vår hjälp och stöd har vi en rådgivande grupp (advisory board) som består av framgångsrika internationella forskare inom farmakogenetik.

Vi uppmanar alla som finner nya polymorfier i TPMT genen att anmäla detta till kommittén genom att använda det web-baserade forumläret, så att ett allel-namn kan reserveras.

Anmäla nya polymorfier

För att anmäla nya polymorfier i TPMT-genen, vänligen byt till den engelska sidan.