Farmakogenetikens betydelse för individualiserad behandling

Det är väl känt att läkemedel kan ha mycket olika effekter på patienter med samma sjukdom trots att de får samma dos. En viktig orsak till detta är genetiskt betingade skillnader i uttryck av receptorer och aktiviteten av läkemedels-metaboliserande enzymer. 

Det finns för vissa läkemedel stora skillnader mellan olika populationer vilket skulle tala för olika dosering till olika etniska grupper men det finns också stora variationer mellan individer i en befolkning baserat på normal genetisk variation, så kallade single nucleotide polymorphisms (SNPs). 

Nya och bättre sätt att undvika biverkningar av cytostatikabehandling

Målet för vår forskning är att hitta nya och bättre sätt att undvika onödiga biverkningar i samband med cytostatikabehandling. Jag studerar en grupp läkemedel som kallas för tiopuriner. Dessa används för behandling av leukemi hos barn, men även som behandling av inflammatorisk tarmsjukdom hos vuxna. Tiopurinerna omsätts i kroppen genom en rad enzymatiska reaktioner. Ett viktigt enzym i denna metabolism är tiopurinmetyltransferas (TPMT). I en svensk befolkning har ca 10% en nedsatt aktivitet av detta enzym. Kunskaper om den genetiska regleringen av tiopurinmetabolismen har öppnat nya möjligheter att individualisera behandlingen och fokus har sedan början av 80-talet legat på enzymet TPMT. Om dessa individer behandlas med konventionella tiopurindoser, löper de en hög risk för allvarliga biverkningar.

TPMT Nomenklatur - Namngivning av genetiska varianter i TPMT-genen

Tillsammans med internationella samarbetspartners driver jag TPMT nomenklaturkommittén som arbetar med kartläggning och namngivning av genetiska varianter i TPMT genen. Se gärna vår hemsida TPMT nomenclature committee för mer information. En artikel som beskriver kommitténs arbete har publicerats (Appell ML et al., 2013 Pharmacogenetics and Genomics 2013, 23:242-248).
I vår forskning är cancer-cellinjer ett viktigt redskap, på dessa celler kan vi undersöka verkningsmekanismen för och effektiviteten av cytostatika, vi kan selektivt stänga av gener som har betydelse för tiopurinmetabolismen och studera effekten av det.

I ett samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm studerar vi orsaken till biverkningar under cytostatikabehandling. Tillsammans med tekniska högskolan i Linköping studerar vi effekten av sekvensvarianter i TPMT genen, på funktionen av TPMT enzymet. Här utnyttjar vi rekombinant protein och en repertoir av biofysikaliska metoder.

Aktuell forskning

Nyheter

Om mig

CV

2013 Docent i farmakogenetik

2005 PhD Medicinsk vetenskap

1998 Leg Biomedicinsk analytiker

Uppdrag

Nätverk

  • LiU Cancer
  • TPMT Nomenklaturkommittén (Editor)

Publikationer

Senaste publikationer

2021

2020

Forskningsområde

Undervisning

Organisation