Farmakogenetikens betydelse för individualiserad behandling

Det är väl känt att läkemedel kan ha mycket olika effekter på patienter med samma sjukdom trots att de får samma dos. En viktig orsak till detta är genetiskt betingade skillnader i uttryck av receptorer och aktiviteten av läkemedels-metaboliserande enzymer. 

Det finns för vissa läkemedel stora skillnader mellan olika populationer vilket skulle tala för olika dosering till olika etniska grupper men det finns också stora variationer mellan individer i en befolkning baserat på normal genetisk variation, så kallade single nucleotide polymorphisms (SNPs). 

Nya och bättre sätt att undvika biverkningar av cytostatikabehandling

Målet för vår forskning är att hitta nya och bättre sätt att undvika onödiga biverkningar i samband med cytostatikabehandling. Jag studerar en grupp läkemedel som kallas för tiopuriner. Dessa används för behandling av leukemi hos barn, men även som behandling av inflammatorisk tarmsjukdom hos vuxna. Tiopurinerna omsätts i kroppen genom en rad enzymatiska reaktioner. Ett viktigt enzym i denna metabolism är tiopurinmetyltransferas (TPMT). I en svensk befolkning har ca 10% en nedsatt aktivitet av detta enzym. Kunskaper om den genetiska regleringen av tiopurinmetabolismen har öppnat nya möjligheter att individualisera behandlingen och fokus har sedan början av 80-talet legat på enzymet TPMT. Om dessa individer behandlas med konventionella tiopurindoser, löper de en hög risk för allvarliga biverkningar. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

2018

2017

2016

L. V. Kalman, J. A. G. Agundez, Malin Lindqvist Appell, J. L. Black, G. C. Bell, S. Boukouvala, C. Bruckner, E. Bruford, K. Caudle, S. A. Coulthard, A. K. Daly, A. L. Del Tredici, J. T. den Dunnen, K. Drozda, R. E. Everts, D. Flockhart, R. R. Freimuth, A. Gaedigk, H. Hachad, T. Hartshorne, M. Ingelman-Sundberg, T. E. Klein, V. M. Lauschke, D. R. Maglott, H. L. McLeod, G. A. McMillin, U. A. Meyer, D. J. Mueller, D. A. Nickerson, W. S. Oetting, M. Pacanowski, V. M. Pratt, M. V. Relling, A. Roberts, W. S. Rubinstein, K. Sangkuhl, M. Schwab, S. A. Scott, S. C. Sim, R. K. Thirumaran, L. H. Toji, R. F. Tyndale, R. H. N. van Schaik, M. Whirl-Carrillo, K. T. J. Yeo, U. M. Zanger (2016) Pharmacogenetic allele nomenclature: International workgroup recommendations for test result reporting Clinical Pharmacology and Therapeutics , Vol. 99 , s. 172-185 Vidare till DOI

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskargrupp
Visa/dölj innehåll

TPMT Nomenklatur
Visa/dölj innehåll

Namngivning av genetiska varianter i TPMT-genen

Tillsammans med internationella samarbetspartners driver jag TPMT nomenklaturkommittén som arbetar med kartläggning och namngivning av genetiska varianter i TPMT genen. Se gärna vår hemsida för mer information www.imh.liu.se/tpmtalleles.

I vår forskning är cancer-cellinjer ett viktigt redskap, på dessa celler kan vi undersöka verkningsmekanismen för och effektiviteten av cytostatika, vi kan selektivt stänga av gener som har betydelse för tiopurinmetabolismen och studera effekten av det.

I ett samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm studerar vi orsaken till biverkningar under cytostatikabehandling. Tillsammans med tekniska högskolan i Linköping studerar vi effekten av sekvensvarianter i TPMT genen, på funktionen av TPMT enzymet. Här utnyttjar vi rekombinant protein och en repertoir av biofysikaliska metoder.

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

2013 Docent i farmakogenetik

2005 PhD Medicinsk vetenskap

1998 Leg Biomedicinsk analytiker

Uppdrag

  • Programansvarig för Biomedicinska analytikerprogrammet
  • Programansvarig för Kompletteringsåret till biomedicinsk analytker
  • Editor för TPMT nomenklaturkommittén

Nätverk

  • LiU Cancer
  • TMPT Nomenklaturkommittén (Editor)
  • Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology (NOPHO)

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer

2020

2019

2018

Doktorander
Visa/dölj innehåll

Forskningsområde
Visa/dölj innehåll

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll