Kriminaltekniker som gränsprofession

Bild på brottsplats. Picture shows crime scene
Foto: Wikimedia 

Teknisk bevisning såsom DNA-bevisning eller fingeravtryck involverar kriminaltekniker på brottsplatsen, forensiker i laboratoriet, jurister som tolkar bevisningen i rättegången, samt polisens utredare vars arbete ligger till grund för dessa tolkningar. Hela rättsväsendet samarbetar kring att skapa ny och rättssäker kunskap för att lösa brott. För att det ska kunna fungera krävs att dessa aktörer kan kommunicera och samarbeta med varandra.

Projektet studerar samordningen av mycket olika yrkesgrupper inom rättsväsendet som gör gemensam produktion av teknisk bevisning möjlig. I en brottsutredning samarbetar hela rättsväsendet kring att skapa ny och rättssäker kunskap för att lösa brottet. Det handlar om allt ifrån polisens utredare och kriminaltekniker på brottsplatsen till forensiker i laboratoriet och jurister som tolkar bevisningen i rättegången. För att detta samarbete ska kunna fungera och framställa användbar teknisk bevisning krävs det att dessa aktörer kan kommunicera och samarbeta med varandra. Med andra ord måste det finnas gemensam kunskap och gemensamma förståelser som ligger till grund för samarbetet och gör det över huvud taget möjligt.

Kriminalteknikerna är länken

Den yrkesgrupp som länkar ihop rättsväsendets kunskapskulturer och således kan sägas utgöra en sådan gemensam grund är kriminalteknikerna. De är poliser, med både utbildning i och erfarenhet av polisarbete, men också specialutbildade i kriminalteknik av Statens kriminaltekniska laboratorium och förenar således olika kunskapskulturer.

Projektet syftar inte bara till att öka kunskapen om rättsväsendet och dess framställning och användning av teknisk bevisning. I ett vidare perspektiv bidrar projektet till förståelsen av samordning och samarbete kring kunskapsproduktion i komplexa organisationer genom att vidareutveckla existerande teoretiska begrepp.

Projektets titel: Kriminaltekniker som gränsprofession: organisering för samarbete mellan rättsväsendets disparata kunskapskulturer.
Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, påbörjades i januari 2013

Publikationer

2015

Corinna Kruse (2015) Being a crime scene technician in Sweden A World of Work: Imagined Manuals for Real Jobs, s. 86-101

Kontakt

Relaterat innehåll