Kunskap, produktion och rörelse

De senaste åren har jag fokuserat på kunskapsproduktion i form av teknisk bevisning. Jag har undersökt hur det svenska rättsväsendet framställer, samarbetar kring och använder teknisk bevisning genom att både följa den tekniska bevisningen från brottsplats till domstol och studera kriminalteknikers utbildning. På så sätt har jag kunnat analysera vilka förhandlingar och översättningar det krävs för att teknisk bevisning ska kunna transporteras mellan så olika professioner som poliser, forensiker, åklagare och kriminaltekniker utan att bli obegriplig eller rättsosäker.

Forskningen har sedan lett till att jag – tillsammans med mina kollegor – har vidgat vyerna och studera de förhandlingar och översättningar som möjliggör förflyttningen av kunskap mellan kontext i även andra sammanhang, nämligen förutom kriminalteknik även företagshälsovård och föräldrautbildning. Vi håller på att utveckla ett sätt att både förstå, tala om och underlätta spridningen av kunskap.

I den nära framtiden ska jag vidga vyerna ännu mer och studera hur kunskap görs trovärdig genom kvalitetsarbete och ackreditering. Där ska jag undersöka beröringspunkterna mellan kunskap och byråkrati, samt hur standardisering inte bara legitimerar utan även påverkar kunskapspraktiker.

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Ny bok! Visa/dölj innehåll

Alla publikationer Visa/dölj innehåll

Publikationer (utvalda)

2015 
"Being a Crime Scene Technician in Sweden" i Ilana Gershon (red) A World of Work - Imagined Manuals for Real Jobs. Cornell University Press.

2013
"The Bayesian approach to forensic evidence: Evaluating, communicating, and distributing responsibility." Social Studies of Science 43(5): 657-680.

2010 
"Producing Absolute Truth: CSI Science as Wishful Thinking." American Anthropologist 112(1): 79-91.

CV

2014 
Docent i socialantropologi, Linköpings Universitet

2006 
Fil dr vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet

2000 
Fil mag i socialantropologi med biologi och juridik som biämnen, Hamburgs Universitet

 

Nätverk

Antroforum (koordinator) 
P6: Kropp, Kunskap, Subjetivitet

Nyheter Visa/dölj innehåll

Relaterade forskare Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll