Kunskap, produktion och rörelse

De senaste åren har jag fokuserat på kunskapsproduktion i form av teknisk bevisning. Jag har undersökt hur det svenska rättsväsendet framställer, samarbetar kring och använder teknisk bevisning genom att både följa den tekniska bevisningen från brottsplats till domstol och studera kriminalteknikers utbildning. På så sätt har jag kunnat analysera vilka förhandlingar och översättningar det krävs för att teknisk bevisning ska kunna transporteras mellan så olika professioner som poliser, forensiker, åklagare och kriminaltekniker utan att bli obegriplig eller rättsosäker.

I det nya projektet ska jag – tillsammans med mina kollegor – vidga vyerna och studera de förhandlingar och översättningar som möjliggör förflyttningen av kunskap mellan kontext i andra sammanhang, nämligen veterinärforensik, företagshälsovård och föräldrautbildning. Vi vill komma fram till ett sätt att både förstå, tala om och underlätta spridningen av kunskap.

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Ny bok!Visa/dölj innehåll

Alla publikationerVisa/dölj innehåll

Publikationer (utvalda)

2015 
"Being a Crime Scene Technician in Sweden" i Ilana Gershon (red) A World of Work - Imagined Manuals for Real Jobs. Cornell University Press.

2013
"The Bayesian approach to forensic evidence: Evaluating, communicating, and distributing responsibility." Social Studies of Science 43(5): 657-680.

2010 
"Producing Absolute Truth: CSI Science as Wishful Thinking." American Anthropologist 112(1): 79-91.

CV

2014 
Docent i socialantropologi, Linköpings Universitet

2006 
Fil dr vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet

2000 
Fil mag i socialantropologi med biologi och juridik som biämnen, Hamburgs Universitet

 

Nätverk

Antroforum (koordinator) 
P6: Kropp, Kunskap, Subjetivitet

NyheterVisa/dölj innehåll

Relaterade forskareVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll