Corinna Kruse

Universitetslektor, Docent

Min forskning handlar om kunskap. Hur produceras den, hur samarbetar olika professioner kring den och hur sprids den mellan kontexter? För att svara på frågorna har jag studerat genetisk forskning, kriminalteknik och kriminalteknikers utbildning.

Kunskap, produktion och rörelse

De senaste åren har jag fokuserat på kunskapsproduktion i form av teknisk bevisning. Jag har undersökt hur det svenska rättsväsendet framställer, samarbetar kring och använder teknisk bevisning genom att både följa den tekniska bevisningen från brottsplats till domstol och studera kriminalteknikers utbildning. På så sätt har jag kunnat analysera vilka förhandlingar och översättningar det krävs för att teknisk bevisning ska kunna transporteras mellan så olika professioner som poliser, forensiker, åklagare och kriminaltekniker utan att bli obegriplig eller rättsosäker.

Forskningen har sedan lett till att jag – tillsammans med mina kollegor – har vidgat vyerna och studera de förhandlingar och översättningar som möjliggör förflyttningen av kunskap mellan kontext i även andra sammanhang, nämligen förutom kriminalteknik även företagshälsovård och föräldrautbildning. Vi håller på att utveckla ett sätt att både förstå, tala om och underlätta spridningen av kunskap.

I den nära framtiden ska jag vidga vyerna ännu mer och studera hur kunskap görs trovärdig genom kvalitetsarbete och ackreditering. Där ska jag undersöka beröringspunkterna mellan kunskap och byråkrati, samt hur standardisering inte bara legitimerar utan även påverkar kunskapspraktiker.

Publikationer

2023

Corinna Kruse (2023) Swabbing Dogs and Chauffeuring Pizza Boxes: Crime Scene Alignment Work and Crime Scene Technicians' Professional Identity Science & Technology Studies, Vol. 36, s. 62-79 Vidare till DOI
Corinna Kruse, Jenny Gleisner, Hannah Grankvist (2023) Introduction: Alignment Work for the Movement of Knowledge Science and Technology Studies, Vol. 36, s. 3-10 Vidare till DOI
Corinna Kruse, Antti Silvast (2023) Alignment Work and Epistemic Cultures Science and Technology Studies, Vol. 36, s. 80-89 Vidare till DOI

2021

Corinna Kruse, Jenny Gleisner, Hannah Grankvist (2021) Alignmentarbete: Det kontinuerliga arbetet för kunskapsförflyttning
Corinna Kruse (2021) Attaining the Stable Movement of Knowledge Objects through the Swedish Criminal Justice System: Thinking with Infrastructure Science & Technology Studies, Vol. 34 Vidare till DOI

2016

Corinna Kruse (2016) The social life of forensic evidence
Victor Toom, Matthias Wienroth, Amade Mcharek, Barbara Prainsack, Robin Williams, Troy Duster, Torsten Heinemann, Corinna Kruse, Helena Machado, Erin Murphy (2016) Letter: Approaching ethical, legal and social issues of emerging forensic DNA phenotyping (FDP) technologies comprehensively: Reply to Forensic DNA phenotyping: Predicting human appearance from crime scene material for investigative purposes by Manfred Kayser in FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL-GENETICS, vol 22, issue , pp E1-E4 Forensic Science International: Genetics, Vol. 22, s. E1-E4 Vidare till DOI

2015

Corinna Kruse (2015) Being a crime scene technician in Sweden A World of Work: Imagined Manuals for Real Jobs, s. 86-101

2013

Boel Berner, Corinna Kruse (Redaktörskap) (2013) Knowledge and evidence: investigating technologies in practice
Corinna Kruse (2013) The Evidence That Doesn't Lie: CSI and Real-Life Forensic Evidence Anthropology Now, Vol. 5, s. 1-8

Forskningsprojekt

Ny bok!

CV

Publikationer (utvalda)

2015 
"Being a Crime Scene Technician in Sweden" i Ilana Gershon (red) A World of Work - Imagined Manuals for Real Jobs. Cornell University Press.

2013
"The Bayesian approach to forensic evidence: Evaluating, communicating, and distributing responsibility." Social Studies of Science 43(5): 657-680.

2010 
"Producing Absolute Truth: CSI Science as Wishful Thinking." American Anthropologist 112(1): 79-91.

CV

2014 
Docent i socialantropologi, Linköpings Universitet

2006 
Fil dr vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet

2000 
Fil mag i socialantropologi med biologi och juridik som biämnen, Hamburgs Universitet

 

Nätverk

Antroforum (koordinator) 
P6: Kropp, Kunskap, Subjektivitet

Nyheter

Relaterade forskare

Relaterat innehåll