Kultur och praktik: visualitet, konsumtion, materialitet, sexualitet och barnkultur

Vi undersöker hur, när och till vad barn använder kultur samt vad för slags kultur vuxna skapar för barn. Syftet med forskningen är med andra ord att titta på hur kultur blir till i och genom vardagliga praktiker snarare än att ta utgångspunkt i normativa värderingar om vad som är bra eller dåligt för barn.

Vi studerar hur, när och till vad barn använder kultur samt vad för slags kultur vuxna skapar för barn. Vi har ett starkt fokus på den visuella kulturen som handlar om hur barn och barndom framställs i bild, hur vuxna ser på barn och hur barn ser på världen. På så vis handlar forskningen både om barn och vuxna som kulturskapare och barn och barndom som kultur.

Child Studies Multiple

Det speciella med barnkulturforskningen vid tema barn är att vi har ett kombinerat humanistiskt- och samhällsvetenskapligt anslag. En given ingrediens i forskningsområdet är dessutom teorier om barn- och barndomsforskning och därför kan forskningen beskrivas som en speciellt inriktad tvärvetenskaplig barnkulturforskning. Även ibland kallat Child Studies Multiple.

Den största delen av forskningen fokuserar på barns fria tid även om viss forskning sker inom ramen för institutioner som exempelvis skola och fritidshem. Det finns ett speciellt fokus på hur familj och familjeliv skapas genom kulturkonsumtion, exempelvis genom turism och utställningsverksamhet.

Teoretiskt finns det i forskargruppen ett intresse för hur den materiella och icke-materiella världen blir till i mötet mellan människa och materialitet. Istället för att skapa ett linjärt orsaks-verkan tänkande är det flera inom det här området som teoretisk vill vi undersöka barns världar och vardag genom att stanna med trasslet (engelska: entanglement), med det röriga och rörliga (engelska: the messy) och närma sig världen som uppbyggd genom delar som skapar och omskapar assemblages. Vi undersöker hur normer och värderingar blir till i dessa materiella och icke-materiella praktiker.

Områden i fokus

 • visuella medier
 • reklam, barnlitteratur
 • konst, barnteckningar, arkivbilder
 • fotografi, film, TV
 • nöjesparker, barnmuseum
 • bloggar, sociala medier, science centres
 • lov/lägerverksamhet, resande
 • adoptionsåterresor
 • konsumtion, pengar och välgörenhet
 • visuell lagstiftning,
 • bebiskultur, kultur av bebisar
 • sexualitet
 • tävlingar
 • barn, familjeskapande och materialitet
 • syskonskap
En gemensam nämnare är visuella forskningsmetoder.

 

Forskningsnyheter
Visa/dölj innehåll

Forskare inom området
Visa/dölj innehåll

Om tema Barn
Visa/dölj innehåll