Barn, barndom och visuell kultur 

Inom det här forskningsområdet undersöker vi barn, barndom och föräldraskap genom visuell och materiell kultur. Vår forskning skär på tvärs genom fält som visuell kultur, konsumtionskultur, barnkultur, turism, fritid, media och vardagsliv.

Det speciella med vår forskning är att vi fokuserar på barns fria tid inom, såväl som utanför etablerade kulturinstitutioner som vänder sig till barn. Vi undersöker hur familjer skapas som familj genom konsumtion och nyttjande av kulturarv. Vi fokuserar på hur pengar fylls med sociala betydelser i barns vardagspraktiker och vi studerar bilder av barn liksom barns eget bildskapande.

Ett viktigt område är yngre barn, sexualitet och visuell kultur. Inom det här området undersöker vi tittandets praktiker genom att ställa frågor som: vem får synas och vem får titta på vem var, när och hur? Vi undersöker också föreställningen om och normaliseringen av den pedofila blicken.

Teoretiskt finns det i forskargruppen ett intresse för hur den materiella och icke-materiella världen ”blir till” i mötet mellan människa och materialitet. Vårt mål är att stanna upp och undersöka trasslet, rörigheten och rörelserna som barns vardagsliv består av. Vi har ett kritiskt förhållningssätt och ifrågasätter och undersöker hur normer och värderingar blir till i dessa materiella och icke-materiella praktiker. Vi benämner detta förhållningssätt Child Studies Multiple.

Metodologiskt arbetar vi med visuella forskningsmetoder: video, digitala medier, fotografering, foto elicitering, teckningar och konst. Vi gör visuella, digitala och sensoriska etnografier, intervjuer och fokusgruppsdiskussioner.

Exempel på forskningsintressen

Barn och sexualitet
Barn och barndomens visuella och materiella kultur
Bilden av faderskap/föräldraskap
Välgörenhet
Kulturinstitutioner för barn (nöjesparker, science centres och barnmuseum)
(Funktionshindrade) barns och ungas fritidsaktiviteter
Adoptionsåterresor
Kultur av bebisar
Barnkultur
Barns konsumtion

Om tema Barn