Den 5:e maj bjöd Linköpings universitet tillsammans med Propia in till Kvalitetsdagens webbseminarium med temat Datadrivet förbättringsarbete.

Närmare 140 personer var anmälda, varav merparten också närvarade vid seminariet. Per Malmlöv från Drake Analytics och Olle Olsson från Region Kalmar gav exempel på hur man kan analysera och visualisera flöden och processer genom att använda stora mängder data på ett strukturerat sätt.

Om du inte hade möjlighet att närvara, eller om du vill återuppleva seminariet så finns en inspelning tillgänglig här 

Programpunkter

Förbättringsarbete i de organisatoriska mellanrummen
Olle Olsson, verksamhetsutvecklare Länssjukhuset i Kalmar; doktorand Linköpings universitet

Process mining – Omvandla digitala spår till insikter
Per Malmlöv, medgrundare och senior BI-konsult Drake Analytics

Frågestund

  • Björn Oskarsson, universitetslektor, Linköpings universitet
  • Madelene Bolling, VD, Propia
  • Olle Olsson, verksamhetsutvecklare Länssjukhuset i Kalmar; doktorand Linköpings universitet
  • Per Malmlöv, grundare och senior BI-konsult Drake Analytics

Kontakt

Om värdarna

Kvalitetsdagen i samarbete med Propia och SFK

Om kvalitetsdagen