Kvalitetsdagen 2021 - webbseminarium

Den 5:e maj bjöd Linköpings universitet tillsammans med Propia in till Kvalitetsdagens webbseminarium med temat Datadrivet förbättringsarbete.

Närmare 140 personer var anmälda, varav merparten också närvarade vid seminariet. Per Malmlöv från Drake Analytics och Olle Olsson från Region Kalmar gav exempel på hur man kan analysera och visualisera flöden och processer genom att använda stora mängder data på ett strukturerat sätt.

Om du inte hade möjlighet att närvara, eller om du vill återuppleva seminariet så finns en inspelning tillgänglig här 

Programpunkter

Förbättringsarbete i de organisatoriska mellanrummen

Olle Olsson, verksamhetsutvecklare Länssjukhuset i Kalmar; doktorand Linköpings universitet

Process mining – Omvandla digitala spår till insikter

Per Malmlöv, medgrundare och senior BI-konsult Drake Analytics

Frågestund

  • Björn Oskarsson, universitetslektor, Linköpings universitet
  • Madelene Bolling, VD, Propia
  • Olle Olsson, verksamhetsutvecklare Länssjukhuset i Kalmar; doktorand Linköpings Universitet
  • Per Malmlöv, grundare och senior BI-konsult Drake Analytics

Talare Visa/dölj innehåll

en man

Per Malmlöv

Medgrundare och senior BI-konsult Drake Analytics

För att förstå våra verkliga processer måste vi förstå våra system och digitala spår. Tillgång till data möjliggör en transparens där avvikelser, flöden, volymer, väntetider mm. tydligt kan visualiseras för att förstå processen och skapa en brygga mellan modell och verklighet. Drake Analytics är ledande inom processvisualisering och -analys och Per kommer bjuda på en insiktsfull livedemonstration av ett verkligt case.
 
en man

Olle Olsson

Verksamhetsutvecklare Länssjukhuset i Kalmar; doktorand Linköpings universitet.

Olle är industridoktorand inom Region Kalmar län och arbetar som verksamhetsutvecklare på Länssjukhuset i Kalmar. Olle kommer att prata om att arbeta med datadrivet förbättringsarbete i de organisatoriska mellanrummen, mellan organisatoriska enheter och nivåer samt mellan olika patientflöden. Olles forskning handlar om hur man hanterar variation i patientflöden, varför detta ämne också kommer belysas i de exempel han tar upp.

 

 

KontaktVisa/dölj innehåll

Om värdarnaVisa/dölj innehåll

Kvalitetsdagen i samarbete med Propia och SFKVisa/dölj innehåll

Om kvalitetsdagenVisa/dölj innehåll