Kvalitetsdagen 2020

Kvalitetsdagen ställs in!

Vi är väldigt glada att många anmält sig till årets Kvalitetsdag. Vi har verkligen sett fram mot denna dag med intressanta programpunkter och ett rekordstort deltagarantal. Tyvärr sätter Coronaviruset käppar i hjulen för oss. Dels är den generella rekommendationen på Linköpings universitet att undvika arrangemang med över 100 deltagare, och dels känner vi i arrangörskommittén att det mest ansvarsfulla i nuläget är att ställa in arrangemanget. Kvalitetsdagen den 31 mars är alltså inställd. Vi har ännu inte bestämt om vi ska försöka genomföra arrangemanget någon gång under hösten, eller om vi väntar till våren 2021. När det väl är dags igen för Kvalitetsdagen kommer vi förstås att uppdatera hemsidan och kontakta alla som blev inbjudna denna gång.

Med förhoppning om att ses när Kvalitetsdagen verkligen blir av.

Vänliga hälsningar,
Arrangörerna

Talare
Visa/dölj innehåll

Sveriges bästa verksamheter

Henrik Eriksson, Bitr. Professor på Chalmers & Föreläsare på Förbättringsakademin

Hur lyckas de bästa verksamheterna ha nöjda kunder, nöjda medarbetare, och samtidigt nå fantastiska resultat? Detta presenterar Henrik såväl på Kvalitetsdagen som i boken Sveriges bästa verksamheter som kom ut i december 2019. Ett antal principer visar sig ligga bakom riktigt framgångsrika verksamheter. Många verksamheter är inte så bra som de skulle kunna vara. Den här boken beskriver hur vi kan göra dem bättre. Henrik har i 20 år bedrivit forskning om hur man får hög kvalitet och bra resultat i en verksamhet. Han har studerat vad som kännetecknar verksamheter som är framgångsrika och som lyckas åstadkomma väldigt bra resultat och vad de gör annorlunda i jämförelse med andra verksamheter. 

Läs mer:

Förbättringsakademin  

Chalmers

Kvalitetschefen är död – Länge leve kvaliteten!

Martin Teikmans (VD) & Rainer Jussila (Kvalitetschef), Modine

Från ens problem till allas ansvar. Modine tillverkar värmeväxlare för ventilation och industriella applikationer. Modines VD och kvalitetschef berättar hur de på fabriken i Söderköping har gjort för att radikalt förbättra kvaliteten på produkter till kund.

 

Framgångsrik verksamhetsutveckling

– Hur Nya Rydsskolan nått stora framgångar tack vare systematiskt kvalitetsarbete 

Caroline Andersson, Rektor Nya Rydsskolan

Nya Rydsskolan i Linköping erhöll under år 2019 ett erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling i kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Nya Rydsskolan har med rektorn Caroline Andersson i spetsen på kort tid och med hjälp av ett strukturerat kvalitetsarbete lyckats vända en trend och skapa förutsättningar för goda elevresultat i ett socialt utsatt område. Skolan visar att det går att lyckas trots tuffa förutsättningar.

Hur har Nya Rydsskolan på kort tid lyckats nå stora framgångar och vilket kvalitetsarbete har de fokuserat på? Det berättar Caroline om för oss!

 

Övriga programpunkter
Visa/dölj innehåll

Övriga programpunkter

Vi kommer att ha ett antal workshops, diskussioner mm som genomförs parallellt i mindre grupper. Antalet kommer delvis att styras av hur många som anmäler sig till dagen. Vi kommer därför successivt att lägga upp information om dessa sessioner. Några är dock redan nu inplanerade, och presenteras nedan. Om du har förslag på en lämplig programpunkt tar vi gärna emot dina idéer – det finns ett särskilt fält att fylla i för detta när du anmäler dig.

Koppla ihop innovationsarbetet med ständiga förbättringar

Ewa Svensson, Crearum
En bra metodik för kreativitet skapar utrymme till att orka och vilja tänka nytt. Vi sätter metodik och arbetssätt i ett sammanhang där kvalitetsarbete, med ständiga förbättringar, hänger ihop med att hitta nya lösningar och utveckla innovationsförmåga och systematisk innovationsledning.

Välkommen på en kul och givande workshop där vi presenterar och provar vår metodik "Snabbdiamanten" utifrån frågeställningen: ”Hur kan vi jobba smartare, lugnare och med rätt saker i vardagen?”

Genom workshopen kommer du att få en inblick i:

 • Arbetssätt som bidrar till att fokusera på rätt saker och konsten att tänka nytt. 
 • Skalbar metodik för små och stora utmaningar
 • Ett bra sätt att bygga innovationsförmåga utifrån förbättringsarbetet

Crearum är en avknoppning från LiU och har sedan 2005 tränat upp verksamheter till ökad kreativitet och att säkra innovations- och förnyelseförmågan.

Framgångsrik projektportföljstyrning

Få ut mer av era utvecklingsinsatser genom att tackla utmaningarna rätt

Johan Hall, Anna Jonsson och Stefan Jansson, Propria

När den strategiska målbilden ska omsättas till praktisk handling kan utmaningarna hopas: Hur prioriterar vi rätt projekt i vårt utvecklingsarbete framöver? Hur skapar vi en balans i vår projektportfölj och nyttjar våra resurser på bästa sätt för att uppnå våra strategiska mål? Och hur säkerställer vi sen att projekten levererar enligt uppsatta mål? 

Utmaningarna kring styrning av projektportföljen må vara många, men det finns verktyg för att tackla dem. Välkommen till ett interaktivt seminarium där ni får verktygen för en framgångsrik styrning av er projektportfölj!

Agera eller avstå förbättring?

Om konsten att inte över(re)agera

Magdalena Smeds, Jason Martin och Mattias Elg, Linköpings universitet

Det är vanligt att vi vill ingripa när det uppstår problem i våra verksamheter. Ibland tenderar dock dessa ingripanden att göra mer skada än nytta. Att inte överstyra våra verksamheter handlar om konsten att veta när vi borde agera och när vi kan sitta lugnt i båten. I den här workshopen kommer vi att presentera vår studie om överstyrning i organisationer och ni får möjlighet att dela med er av och diskutera era egna upplevelser av överstyrning.

 

Miljökontot

Ett kvalitetsverktyg för ett mer proaktivt miljöarbete

Peter Cronemyr, Linköpings universitet

Peter kommer berätta om ett nytt verktyg – Miljökontot – som har tagits fram av Logistik- och Kvalitetsutveckling vid LiU i samarbete med två deltagande företag för att få ett mer proaktivt miljöarbete i godstransportsektorn som ett komplement till existerande mätningar av koldioxidutsläpp. Verktyget är en vidareutveckling av QFD – Quality Function Deployment. I stället för kundkrav (Quality) används Sveriges miljömål uppsatta av Naturvårdsverket utgående från Agenda 2030 och i stället för tekniska lösningar (Function) identifieras företagens olika miljöinitiativ. Sedan uppskattas påverkan (Deployment) på miljömålen från varje miljöinitiativ och framdriften i miljöarbetet räknas ut. Detta har lett till betydligt fler och mer proaktiva miljöinitiativ och att dessa genomförs snabbare. Det har även underlättat att engagera företagens kunder i miljöarbetet.

 

Vem älskar variation?

Ingemar Sjöström, SFK

 • Är du slav under variationen?
 • Behöver du variationsbanta?
 • Vill du besegra variationen och slimma processerna?

Variation är ett gissel som hindrar dig i ditt kvalitetsarbete. Men har du egentligen koll på variationen? Vet du vad den beror på? Vet du hur den byggs upp? Vet du i vilken utsträckning den är påverkbar?

Med dålig koll på variationen luras du att fatta fel beslut eller bli oense med andra (konstruktörer, inköp, tillverkning) om vad som är orsaken till ett problem.  Du vet inte hur leverantörernas kvalitetsvariation påverkar ditt resultat.  Du blir i händerna på slumpen och så vill du inte ha det!

När man pratar om variation är det ibland nödvändigt att fundera på vad som är det slumpmässiga i sammanhanget eller om det överhuvudtaget är relevant. Antag att vi studerar teletrafik. Knappast någon person anser att hans nästa telefonsamtal är en slumpmässig handling utan snarare ett helt deterministiskt förlopp. Hur inkommande samtal till en vårdcentral varierar är inte heller slumpmässigt (även om det kan upplevas vara så) utan snarare till stor del förutsägbart.

Genom lite mer kunskap kan du dock bemästra situationen. Vi kommer att visa hur variation byggs upp av olika variabler, hur man kan analysera variationen, och hur målsättning, mål och mätvärden kan kopplas till variation.

Några tänkbara diskussionspunkter:

 • Vilken data behövs för att analysera variation? Finns 'kvalitetssäkrad' data tillgänglig?
 • Hur kan man synliggöra variation så att andra förstår problematiken?
 • Hur kan man involvera t.ex. design, inköp, planering & dimensionering i variationsbekämpning?
 • Hur påverkar variation hur man bör jobba med målsättning och målstyrning?
 • Hur skapar man en variationsbudget, dvs utgående från den totala variation man kan acceptera, hur stor får då variationen vara i de delprocesser som bygger upp den totala variationen? 
 • Redovisar underleverantörer sin variation? Redovisar vi variation för våra kunder?

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Om värdarna
Visa/dölj innehåll

Kvalitetsdagen i samarbete med Propia och SFK
Visa/dölj innehåll

Om Kvalitetsdagen
Visa/dölj innehåll

Kvalitetsdagen är en återkommande konferens som organiseras av Avdelningen för logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet och riktar sig till aktiva inom näringsliv, offentliga organisationer och akademi. Dagen arrangeras i samarbete med Propia och Svenska Förbundet för Kvalitet.

Läs om Kvalitetsdagen 2019