Kvalitetsdagen

två händer håller Jordglob

Torsdagen den 7 april 2022 anordnas den årliga Kvalitetsdagen. Årets tema är "Kvalitetsutveckling för en hållbar framtid". Missa inte detta och boka in dagen redan nu i din kalender.

Kvalitetsdagen är en återkommande konferens som organiseras av Avdelningen för logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet och riktar sig till aktiva inom näringsliv, offentliga organisationer och akademi. Dagen arrangeras i samarbete med Propia.

Årets tema ”Kvalitetsutveckling för en hållbar framtid” sätter fokus på frågor och utmaningar inom kvalitets- och verksamhetsutveckling kopplad till hållbarhet.

Vi erbjuder en dag med inspirerande föredrag riktat till kvalitetsarbete för sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter av hållbarhet. Föredragen följs av diskussioner.

Program

 08:30 - 09:30 

Registrering och fika 

 09:30 - 09:45

 Välkomna, introduktion
 Promporn Wangwacharakul och Priscilla Navarro

 09:45 - 10:15

 Lokal implementering av globala mål – vikten av samordning, samarbete och samverkan
 Sara Gustafsson

 10:15 - 10:45

 Cirkulär ekonomi på riktigt (Online föredrag)
 Klas Gustafsson

 10:45 - 11:00

 Paus

 11:00 - 11:30

 Ett klick från hållbar logistik: Konsumentens valmöjlighet vid e-handel
 Uni Sallnäs och Maria Björklund

 11:30 - 12:30

 Lunch

 12:30 - 13:00

 ”Årets exjobb inom Logistik- och Kvalitetsutveckling” vid Linköpings universitet, presentation och prisutdelning

 13:00 - 13:30

 Att mäta socialt arbete - hur vi som civilsamhällesaktör arbetar med kvalitetssäkring och uppföljning
 Kenneth Humling

 13:30 - 13:45

 Paus /Poster session

 13:45 - 14:15

 Hållbara lösningar från en resursperspektiv
 Peter Ringstad

 14:15 - 15:00

 Fika/ Poster session

 15:00 - 15:30

 Mot hållbarare godstransporter – Hur elektrifiering påverkar transportsystem och dess aktörer
 Henrik Gillström

 15:30 - 16:00

 Diskussion

 16:00 - 16.30

 Avslutning
 Promporn Wangwacharakul och Priscilla Navarro


Föredragare

Kvinna framför fönster med utsikt över Campus Valla
Sara Gustafsson, professor vid avdelningen för Industriell miljöteknik och  föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier. Anna Valentinsson

Sara Gustafsson

Lokal implementering av globala mål – vikten av samordning, samarbete och samverkan

Föredraget kommer att vara en ingång till hållbar utveckling från en verksamhetsutvecklings- och ledningsperspektiv. Samarbete inom och samverkan över organisations- och sektorsgränser är en förutsättning för hållbar utveckling. Hållbar utveckling förutsätter sektörsövergripande samverkan och belyser hur viktigt det är att organisationer har en bred systemsyn i sitt hållbarhetsarbete. 

Sara Gustafssons  forskning fokuserar på kommunens roll för hållbar utveckling med fokus på om och hur Agenda 2030 kan fungera som ramverk för ett mer integrerat hållbarhetsarbete över sektorsgränser.

Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken
Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken Tekniska verken

Klas Gustafsson

Cirkulär ekonomi på riktigt

Den svåraste och viktigaste förändringen i övergången från linjär till cirkulär ekonomi är den i våra huvuden. Så länge företags processer ritas som linjer med en början och ett slut så kommer vi aldrig att lyckas med transformationen. Föredraget kommer att belysa problematiken med hjälp av praktiska exempel från framförallt Tekniska verken i Linköping. 

Klas Gustafsson har lång erfarenhet av att arbeta inom förnybar energi och miljö. Klas är ledamot av Delegationen för cirkulär ekonomi, en delegation utsedd av Regeringen som arbetar med omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Han är vice styrelseordförande på Primrock och är en styrelseledamot för Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB.

Peter Ringstad, CEO på Ligna Energy AB
Peter Ringstad, CEO på Ligna Energy AB Lasse Hejdenberg

Peter Ringstad

Hållbara lösningar från en resursperspektiv

Föredraget kommer att ge ett perspektiv på hur produkter kan bidra till en mer hållbar värld, framförallt utifrån ett resursperspektiv. Att skapa en produkt som har lägre miljöpåverkan och motsvarande (eller högre) kvalitet kan vara utmanande och leda till många frågor. I föredraget kommer Peter att belysa de här frågorna och utmaningar från en produktutvecklingsperspektiv. Föredraget kommer också att belysa de utmaningar som kan komma från att bygga upp och utveckla ett bolag från grunden.

Peter Ringstad är CEO på Ligna Energy AB. Peter har lång erfarenhet inom kvalitetssäkring och förbättring av effektiviteten inom R&D och teknik för avancerade tekniska produkter.

Föredragare

porträtt av en man, Kenneth Humling
Kenneth Humling är kvalitetsutvecklare på Linköping stadsmissionen.

Kenneth Humling

Att mäta socialt arbete - hur vi som civilsamhällesaktör arbetar med kvalitetssäkring och uppföljning 

Sedan ett par åt tillbaka bedriver Stadsmissionen i Östergötland ett strategiskt kvalitetsutvecklingsarbete för hela verksamheten. Organisationens vision är att skapa ett mänskligare samhälle, dvs ett brett och socialt arbete med fokus på människor som lever i utsatta livssituationer som fattigdom, hemlöshet, våldsutsatthet och/eller som står långt utanför arbetsmarknaden. Stadsmissionen i Östergötland har därför utvecklat ett kvalitetsledningssystem med mätning och uppföljning mot effektmål på individnivå, med avsikt att förflytta deltagarna från ett samhällsproblem mot en lösning. Till detta har de kopplat ett digitalt stöd för att kunna arbeta med professionell uppföljning. Hör Kenneth Humling berätta om resan dit och hur en väg till mätning kan se ut.

Kenneth Humling är utbildad rektor och gymnasielärare i matematik och fysik som brinner för systematiskt kvalitetsarbete. Han drivit utveckling av kvalitetsledningssystem inom såväl kommunal förvaltning som inom civilsamhället, med avstamp i SIQ:s manegementmodell, med processorientering som fokus. 2021 utsågs Kenneth till årets kvalitetsprofil av tidningen Kvalitetsmagasinet.

Uni Sällnas och Maria Björklund är föreläsare på Kvalitetsdagen 2019
Uni Sallnäs är lektor och avdelningschef vid avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling. Maria Björklund är professor vid avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling.

Uni Sallnäs / Maria Björklund

Ett klick från hållbar logistik: Konsumentens valmöjlighet vid e-handel

E-handeln har en möjlighet till att minska miljöpåverkan genom att erbjuda klimatsmarta transporter till konsument. Något så enkelt som ett klick på ett grönt alternativ kan göra stor skillnad. Att komma dit är dock inte enkelt, då klimatsmarta alternativ innebär många utmaningar och hinder för e-handlare och logistikföretag. Föredraget kommer att handla om dessa utmaningar och vägar framåt för att kunna erbjuda klimatsmarta distributionsalternativ till konsument.

Uni Sallnäs forskar om olika länkar i försörjningskedjor för att minska miljöpåverkan från logistiken.

Maria Björklund forskar om hållbar logistik och tar utgångspunkt i, bland annat, samverkan mellan aktörer i försörjningskedjor, hållbara affärsmodeller, samt innovationskraft och nytänkande.

Henrik Gillström
Henrik Gillström biträdande universitetslektor vid avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling

Henrik Gillström

Mot hållbarare godstransporter – Hur elektrifiering påverkar transportsystem och dess aktörer

Elektrifiering av godstransportsystem är ett viktigt steg för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Dock går den storskaliga implementeringen långsamt då hinder uppstår när traditionella system står inför större förändringar. Man behöver förstå vilka effekter elektrifiering har på transportsystemet och för dess aktörer. Denna presentation fokuserar på elektrifiering av godstransporter från ett logistikperspektiv.

Henrik Gillström, PhD, arbetar som biträdande universitetslektor på logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet. Fokusområdet för forskningen är hållbar logistik med fördjupning inom elektrifiering av godstransporter och citylogistik. Henrik är även ansvarig   för kursen hållbara logistiksystem samt handledare för examensarbeten.

 

Kontakt

Om värdarna

Tidigare arrangemang

Kvalitetsdagen i samarbete med Propia