Den första oktober sändes Kvalitetsdagen live och den blev mycket lyckad. De två uppskattade föredragen av representanter från Propia och LiU kan du se även i efterhand.

Webbseminariet livesändes från Propias lokaler i Norrköping till de 75 personer från olika privata och offentliga organisationer som anmält sig. De båda föredragen var mycket uppskattade av åhörarna. Seminariet spelades också in, och filmen är tillgänglig nedan.

Under det första seminariet har ni möjlighet att lära er om framgångsrik projektportföljstyrning tillsammans med Anna Jonsson, Johan Hall och Stefan Jansson från Propia. Därefter går Jason Martin och Magdalena Smeds från LiU igenom överstyrning i organisationer och resultat från deras studie i ämnet.

Kvalitetsdagens webbseminarium

På programmet

Framgångsrik projektportföljstyrning

Få ut mer av era utvecklingsinsatser genom att tackla utmaningarna rätt

Johan Hall, Anna Jonsson och Stefan Jansson, Propria

När den strategiska målbilden ska omsättas till praktisk handling kan utmaningarna hopas: Hur prioriterar vi rätt projekt i vårt utvecklingsarbete framöver? Hur skapar vi en balans i vår projektportfölj och nyttjar våra resurser på bästa sätt för att uppnå våra strategiska mål? Och hur säkerställer vi sen att projekten levererar enligt uppsatta mål?

Utmaningarna kring styrning av projektportföljen må vara många, men det finns verktyg för att tackla dem. Välkommen till ett interaktivt seminarium där ni får verktygen för en framgångsrik styrning av er projektportfölj!

Agera eller avstå förbättring?
 
Om konsten att inte över(re)agera
 
Magdalena Smeds och Jason Martin, Linköpings universitet

Det är vanligt att vi vill ingripa när det uppstår problem i våra verksamheter. Ibland tenderar dock dessa ingripanden att göra mer skada än nytta. Att inte överstyra våra verksamheter handlar om konsten att veta när vi borde agera och när vi kan sitta lugnt i båten. I den här workshopen kommer vi att presentera vår studie om överstyrning i organisationer och ni får möjlighet att dela med er av och diskutera era egna upplevelser av överstyrning.

Kontakt

Om värdarna

Om Kvalitetsdagen