Organisk energiskördare

Organisk energiskördare

Organiska material uppvisar olika elektroniska strukturer, morfologier och polarisationer samt transportegenskaper som kan finjusteras genom molekylär design via organisk syntes. Många av dessa egenskaper öppnar upp nya möjligheter för att omvandla mekanisk, termisk eller kemisk energi till elektricitet.

Huvudutredare: Zia Ullah Khan

Medutredare: Dan Zhao


Vi strävar efter att ersätta skrymmande energiomvandlare med tunna, smarta organiska material. Inom forskningsområdet för organiska energiskördare använder vi organiska och 2D-baserade hybrid/kompositmaterial för att tillverka termoelektriska, termogalvaniska, piezoelektriska och pyroelektriska generatorer samt sensorer.

En av de unika egenskaperna hos organiska material är deras förmåga att bearbetas från lösning, vilket möjliggör produktion av nya energienheter genom additiva tillverkningstekniker som tryckteknik, elektrospinning, med mera.

Vår vision är att skapa nästa generation av gröna, prisvärda och pålitliga energienheter för den kommande revolutionen av Internet of Things. Vi fokuserar särskilt på att kombinera energiomvandling med mekanisk kompatibilitet för att möjliggöra flexibel och bärbar elektronik.

Några av våra långsiktiga forskningsintressen inkluderar även användningen av skogsmaterial för värmehantering, inklusive värmeledning och värmeisolering, samt utforskning av aktiva eller passiva kyl- och värmeeffekter.
 

Example of 2D material (top view)Exempel på 2D material (från ovan)
2D material based composite (cross-section view)2D material baserad komposit (tvärsnitt)
Example of electrospun fiber matrixExampel på elektrospunnen fiber matrix Example of flexible thermoelectric generatorFlexibel termoelektrisk generator