Organiska energimaterial

En forskare med hårnät syns genom forskningsutrustning och rök i förgrunden
Thor Balkhed

Vi utnyttjar och undersöker fysikaliska och kemiska egenskaper hos nya organiska material och kompositmaterial för att förbättra elektroniska och elektrokemiska komponenter som används i energiomvandling och energilagring.

En viktig fördel med organiska material är att de består av molekyler som förekommer i stora mängder i naturen. Detta är viktigt eftersom man avser att tillverka stora mängder av dessa energienheter. Vi arbetar både med omvandlings- och lagringsenheter.

Våra främsta forskningsämnen är:  

  1. Att arbeta med skogsbaserade material som exempelvis cellulosa och lignin och använda dem i olika typer av batterier.
  2. Att undersöka omvandlingen av värme till elektricitet genom flera effekter: Seebeck-effekt av elektroniska laddningsbärare, Soret-effekt av joner samt termogalvanisk effekt av redoxmolekyler. Vi studerar också den omvända effekten för kylapplikationer.
  3. Att utforska omvandlingen av elektrisk energi till kemisk energi för att producera H2 och H2O2, samt lagring av H2 i flytande vätgasorganiska bärare.
  4. Att studera omvandlingen av mekanisk energi till elektricitet och vice versa genom piezoelektriska organiska polymerer och nanostrukturer i cellulosa.

Publikationer inom organiska energimaterial

2023

Forskare inom organiska energimaterial

Nyheter om organiska energimaterial

Utbildning, samverkan, innovation

Utbildning

Gruppen Organiska energimaterial deltar i utbildning av forskarstuderande och bidrar till flera kurser (vetenskaplig instrumentering, organisk elektronik, elektrokemi). 

Samverkan

Gruppen samverkar med andra forskare vid olika enheter inom Laboratoriet för organisk elektronik (LOE):  Avancerade funktionella material, Wood Wallenberg Science Center; och Digital Cellulose Center samt genom EU-nätverket HORATES.

Innovation

Vi arbetar också för innovation genom att stödja uppstartsbolag; Ligna Energy AB,  PARSNORDCELLIFON och etablera samverkan med nyckelpartners inom industrin; RedoxmeIMRA-EuropeBillerud.

Mer forskning vid Laboratoriet för organisk elektronik