Organiska energimaterial

En forskare med hårnät syns genom forskningsutrustning och rök i förgrunden
Thor Balkhed

Vi utnyttjar och undersöker fysiken och kemin hos nya organiska och kompositmaterial för att designa och tillverka nästa generations energienheter.

Enhetsledare: Reverant Crispin
Gruppledare: Isak Engquist, Viktor Gueskine, Zia Ullah Khan

Inom organiska energimaterial designar vi organiska material med en specifik funktion för energitransport, omvandling eller lagring. En viktig fördel med organiska material är att de är byggda av element tillgängliga i stora mängder i naturen, vilket är mycket relevant för massimplementering av energiteknik. Energienheter kan delas upp i konverterings- och lagringsenheter. Båda typerna kan utformas för att fungera som fasta tillstånds- eller elektrokemiska enheter.

Forskningsenheten Organiska Energimaterial består av cirka 30 forskare och är uppdelad i 3 forskargrupper: organisk energilagring, organisk energiskördning och organiska elektrokemiska anordningar. Vår forskning sträcker sig från grundläggande materialforskning (till exempel organiska elektroaktiva polymerer, skogsmaterial, organiska färgämnen, flytande organiska vätebärare) till implementeringen av dessa material i energienheter (såsom organiska batterier, organiska redoxflödesbatterier, organiska elektrolysörer, organiska termoelektriker och piezoelektriska generatorer).

Användningen av 2D-material och skogsmaterial kombineras i nya nanokompositer för elektrokatalys, elektrisk ledning och värmehantering. En del av våra aktiviteter ägnas också åt tillverkning av material och enheter med additiva tillverkningsmetoder.

Slutligen främjar vi den svenska entreprenörsandan, känd som "Gnosjöandan," för att stödja nystartade företag från idéfasen till lansering.

Forskargrupper

Publikationer inom organiska energimaterial

2024

Divyaratan Kumar, Leandro R. Franco, Nicole Abdou, Rui Shu, Anna Martinelli, C. Moyses Araujo, Johannes Gladisch, Viktor Gueskine, Reverant Crispin, Ziyauddin Khan (2024) Water-in-Polymer Salt Electrolyte for Long-Life Rechargeable Aqueous Zinc-Lignin Battery Energy & Environmental Materials Vidare till DOI
Sanna Lander, Jiu Pang, Johan Erlandsson, Mikhail Vagin, Mohammad Javad Jafari, Leena Korhonen, Hongli Yang, Tobias Abrahamsson, Penghui Ding, Viktor Gueskine, Alexandar Mehandzhiyski, Thomas Ederth, Igor Zozoulenko, Lars Wågberg, Reverant Crispin, Magnus Berggren (2024) Controlling the rate of posolyte degradation in all-quinone aqueous organic redox flow batteries by sulfonated nanocellulose based membranes: The role of crossover and Michael addition Journal of Energy Storage, Vol. 83, Artikel 110338 Vidare till DOI
Ayesha Sultana, Md Mehebub Alam, Xavier Crispin, Dan Zhao (2024) The enhanced ionic thermal potential by a polarized electrospun membrane Chemical Communications Vidare till DOI
Chaoyang Kuang, Shangzhi Chen, Min Luo, Qilun Zhang, Xiao Sun, Shaobo Han, Qingqing Wang, Vallery Stanishev, Vanya Darakchieva, Reverant Crispin, Mats Fahlman, Dan Zhao, Qiye Wen, Magnus Jonsson (2024) Switchable Broadband Terahertz Absorbers Based on Conducting Polymer-Cellulose Aerogels Advanced Science, Vol. 11, Artikel 2305898 Vidare till DOI

2023

Mehebub Alam, Xavier Crispin (2023) The past, present, and future of piezoelectric fluoropolymers: Towards efficient and robust wearable nanogenerators Nano Research Energy, Vol. 2, Artikel e9120076 Vidare till DOI

Forskare inom organiska energimaterial

Nyheter om organiska energimaterial

Knappbatteri på finger.

Miljövänligt och billigt batteri för låginkomstländer

Ett batteri gjort av zink och lignin som kan användas över 8000 gånger. Det har forskare vid LiU utvecklat med visionen att det billiga och hållbara batteriet ska kunna användas i länder där tillgången på elektricitet är begränsad.

Xiane Li i labbet.

Nytt ljus över organiska solceller

För att ställa om till en fossilfri energiförsörjning krävs bland annat effektiva och miljövänliga solceller. Forskare vid LiU har kartlagt hur energin flödar i organiska solceller, något som hittills varit okänt.

Professor Xavier Crispin och forskningsingenjörerna Ujwala Ail och Ziyauddin Khan, vid pressen för knappcellsbatterier, Laboratoriet för organisk elektronik.

Prisbelönt teknik för storskalig energilagring

En säker, billig och hållbar teknik för energilagning har tagits fram vid Laboratoriet för organisk elektronik, LiU. Två genombrott har lagt grunden: elektroder i trämaterial tillverkade på rulle samt en ny vattenbaserad elektrolyt.

Utbildning, samverkan, innovation

Utbildning

Gruppen Organiska energimaterial deltar i utbildning av forskarstuderande och bidrar till flera kurser (vetenskaplig instrumentering, organisk elektronik, elektrokemi). 

Samverkan

Gruppen samverkar med andra forskare vid olika enheter inom Laboratoriet för organisk elektronik (LOE):  Avancerade funktionella material, Wood Wallenberg Science Center; och Digital Cellulose Center samt genom EU-nätverket HORATES.

Innovation

Vi arbetar också för innovation genom att stödja uppstartsbolag; Ligna Energy AB,  PARSNORDCELLIFON och etablera samverkan med nyckelpartners inom industrin; RedoxmeIMRA-EuropeBillerud.

Mer forskning vid Laboratoriet för organisk elektronik