Våra samarbeten

LOE-avknoppningar och samarbete med industrin och näringslivet

LOE bedriver tillämpad forskning och tillämpar grundforskning, vilket gör att vi kontinuerligt deltar i projekt tillsammans med näringslivet.

Cellulosa-baserad energilagring, organiska elektronik-komponenter för tillämpningar inom hälsa och sjukvård samt storskalig tryckt elektronik är exempel på forskning som resulterat i ”spin-off” företag och långtgående samarbetsprojekt med företag. Vår forskning är under ständig utveckling och vi letar alltid efter nya spännande projekt och samarbetspartners.

Stora samverkansaktiviteter vid LOE

WISE

LiU är värd för Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability – WISE. Det är Sveriges största forskningssatsning på materialvetenskap för en hållbar framtid. Forskningen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.


WISE

RISE (Research Institutes of Sweden)

RISE är den nationella forskningsinfrastrukturen, som kombinerar flera institut, testbäddar och demonstrationsmiljöer inom ramen för en enda innovationspartner. RISE och LOE är djupt sammanflätade, med delat labb och kontorsutrymme.


ri.se

Digital Cellulose Center

DCC är en samverkan som fokuserar på att kombinera cellulosa med elektroaktivt material, vilket gör det möjligt att utveckla cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen samtidigt som de håller sig hållbara och miljövänliga.


digitalcellulosecenter.se

Treesearch

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på en akademi/industri/näringsliv samverkansplattform för forskning kring material och specialkemikalier från skogen.


treesearch.se

Wallenberg Wood Science Center

WWSC är ett gemensamt forskningscentrum mellan KTH, Chalmers och Linköpings universitet med fokus på nya material från träd. Centret bygger kompetens som har potential för innovativ värdeskapande från skogsråvaror.


wwsc.se

Ligna Energy

Ligna Energy är en LOE-spin-off som utvecklar storskaliga batterier baserade på organiska elektroniska polymerer och biopolymerer från skogen som produceras med vanliga pappersmaskiner.


lignaenergy.se

Printed Electronics Arena

PEA Manufacturing är en testmiljö för forskare, entreprenörer, stora och små företag och branschorganisationer som möjliggör utveckling och småskalig produktion av tryckt elektronik.


printedelectronicsarena.com

OBOE IPR

OBOE IPR startades 2007 för att hantera bioelektronikrelaterade patenträttigheter och know-how genereras hos LOE och vissa partnergrupper. IPR görs kommersiellt genom licensiering, patentförsäljning och spin-off-företag.


oboeipr.com

DP Patterning

DP (dry phase) Patterning är en spin-off från LOE-RISE miljön. Tekniken är en kostnadseffektiv, enkel produktionsprocess som ger lägsta möjliga miljöpåverkan och korta tillverkningsledtider.


dppatterning.com

Invisense

Invisense är en spin-off från LOE-RISE-miljön som ger en trådlös luftfuktighetssensor. Tekniken möjliggör mätningar utan skador (till exempel inom byggnadsväggar).


invisense.se

Redox.me

Redox.me utvecklar laboratorieinstrument som möjliggör simultana mätningar av ett antal signaler (elektrokemisk, optisk, termisk och annan) på tunnfilm och membranmaterial.


redox.me

Conceptualized.tech

Conceptualized.tech tillhandahåller visualiseringstjänster som visar komplexa idéer i omfattande illustrationer, animationer eller presentationer. Flera LOE-publikationer har presenterats på journalomslag med Conceptualized.tech-visualiseringar.


conceptualized.tech

Consensum Productions

Consensum Productions är en komplett foundry för tryckt och hybridelektronik, med en unik bred kompetens som sträcker sig från tryckta sensorer och skärmar till integrerade system med flexibla substrat.


ynvisible.com/consensum

Relaterat innehåll