Utbildning inom organisk elektronik

Utbildning inom organisk elektronik

Grundutbildning, examen och forskarutbildning i organisk elektronik och tillämpad fysik vid Laboratoriet för Organisk Elektronik

Utbildningsverksamheten inom LOE omfattar master- och forskarutbildning samt postdok-studier samt grundutbildningsprojekt som utgörs av forskningsaktiviteter i LOEs laboratoriemiljö. Nedan hittar du relevant information för potentiella och nuvarande studenter.

Kurser som erbjuds på LOE

LOE erbjuder för närvarande två fristående kurser i samband med Elektronikdesign och Medicinsk teknik programmen. Dessa kurser är öppna för alla masterstudenter och doktorander (med tillräckliga förutsättningar).

Organisk elektronik 1 (TNE103): Kurs som ger en bred introduktion till ämnen inom grundläggande och tillämpad organisk elektronik (avancerad nivå).

Organisk elektronik 2 (TNE104): Fördjupningskurs om grundläggande principer och tillämpningar (avancerad nivå).

 

Relevanta kurser och program för blivande studenter

Om du är intresserad av studier på LOE rekommenderar vi att du överväger följande kurser och program i din grundutbildning:

Fysik, Materialvetenskap, Elektroteknik, Bioteknik, Elektrokemi, Energiåtervinning, Kondenserade materiens fysik

På Linköpings universitet är dessa Civilingenjörsutbildningar lämpliga: 
specifikt Elektronikdesign, Medicinsk teknik, Teknisk biologi och Teknisk fysik och elektroteknik.

 

Masterutbildning (examensarbete) vid LOE

Om du är intresserad av att göra ett masterprojekt/ex-jobb på LOE, rekommenderas att du direkt kontaktar relevanta gruppledare (se LOE kontaktsidan).
Du kan också se förslag på exjobb som är aktuella på LOE.

 

Forskarutbildning vid LOE

Inom LOE kan du bli antagen till forskarutbildningsämnet Tillämpad fysik. Utbildning på forskarnivå i Tillämpad fysik leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Generellt rekryteras doktorander genom annonser som vi publicerar på vår sida för lediga tjänster. Du kan hitta detaljerade beskrivningar av utbildning på LiU, inklusive förväntningar, kriterier, och tidslinjer på följande sidor: 

Information om forskarutbildning vid Tekniska fakulteten

Forskarutbildning vid Linköpings universitet

 

Information för studenter

Du kan hitta ytterligare kurser i universitetets kurskatalog.

Relaterat innehåll