Forskning vid LOE

Forskning vid Laboratoriet för Organisk Elektronik

Forskningen vid LOE spänner över ett brett spektrum av områden. All forskning inom LOE bygger i viss utsträckning på organiska elektronikmaterial, d.v.s. elektroniskt ledande polymerer och molekyler samt joniskt ledande polyelektrolyter.

Sedan starten 1999 har LOE vuxit till över 100 medarbetare fördelade på flera grupper, var och en med sina egna specifika fokusområden. Grupperna samarbetar dock kontinuerligt för att skapa interna tvärvetenskapliga projekt. På så sätt fungerar LOE fortfarande som "en stor grupp".

Resultat publiceras regelbundet i ledande high-impact tidskrifter (se publikationer nedan och på gruppsidorna).

LOE:s forskning finansieras huvudsakligen av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelsen, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova, AFM strategiska forskningsområde och Europeiska kommissionen.

Forskargrupper vid LOE

Stora forskningsprojekt vid LOE 

Senaste publikationerna

2023

Relaterat innehåll