Forskning vid Laboratoriet för Organisk ElektronikVisa/dölj innehåll

Forskningen vid LOE spänner över ett brett spektrum av områden. All forskning inom LOE bygger i viss utsträckning på organiska elektronikmaterial, d.v.s. elektroniskt ledande polymerer och molekyler samt joniskt ledande polyelektrolyter.

Sedan starten 1999 har LOE vuxit till över 100 medarbetare fördelade på flera grupper, var och en med sina egna specifika fokusområden. Grupperna samarbetar dock kontinuerligt för att skapa interna tvärvetenskapliga projekt. På så sätt fungerar LOE fortfarande som "en stor grupp".

Resultat publiceras regelbundet i ledande high-impact tidskrifter (se publikationer nedan och på gruppsidorna).

LOE:s forskning finansieras huvudsakligen av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelsen, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova, AFM strategiska forskningsområde och Europeiska kommissionen.

Forskargrupper vid LOEVisa/dölj innehåll

Stora forskningsprojekt vid LOE Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerVisa/dölj innehåll

2021

Linda Waldherr, Maria S Seitanidou, Marie Jakesova, Verena Handl, Sophie Honeder, Marta Nowakowska, Tamara Tomin, Meysam Karami Rad, Tony Schmidt, Joachim Distl, Ruth Birner-Gruenberger, Gord Campe, Ute Schafer, Magnus Berggren, Beate Rinner, Martin Asslaber, Nassim Ghaffari-Tabrizi-Wizsy, Silke Patz, Daniel Simon, Rainer Schindl (2021) Targeted Chemotherapy of Glioblastoma Spheroids with an Iontronic Pump ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES Vidare till DOI

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll