Forskning vid LOE

Forskning vid Laboratoriet för Organisk Elektronik

Forskningen vid LOE spänner över ett brett spektrum av områden. All forskning inom LOE bygger i viss utsträckning på organiska elektronikmaterial, d.v.s. elektroniskt ledande polymerer och molekyler samt joniskt ledande polyelektrolyter.

Sedan starten 1999 har LOE vuxit till över 100 medarbetare fördelade på flera grupper, var och en med sina egna specifika fokusområden. Grupperna samarbetar dock kontinuerligt för att skapa interna tvärvetenskapliga projekt. På så sätt fungerar LOE fortfarande som "en stor grupp".

Resultat publiceras regelbundet i ledande high-impact tidskrifter (se publikationer nedan och på gruppsidorna).

LOE:s forskning finansieras huvudsakligen av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelsen, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova, AFM strategiska forskningsområde och Europeiska kommissionen.

Forskargrupper vid LOE

Kvävgas, upphällning till termos

Organiska energimaterial

Vi utnyttjar och undersöker fysiken och kemin hos nya organiska och kompositmaterial för att designa och tillverka nästa generations energienheter.

Jonpump av elektroniska komponenter och vätska, på plastfilm

Organisk bioelektronik

Vi undersöker övergången mellan elektroniska signaler och joniska/molekylära signaler i elektroaktiva ytor, "iontronic" kemisk leverans och kretsar, biosensorer, konstgjorda neurala funktioner, framtidens medicinterapi och många andra områden.

Organisk energilagring

Många elektroniska material, särskilt organiska, kan erhållas i flytande form, som en sorts bläck. Detta öppnar upp spännande möjligheter att tillverka elektronik med vanliga tryckmetoder.

Theory and modelling, illustration

Teori och modellering för organisk elektronik

Teoretisk simulering och modellering av de grundläggande egenskaperna hos organiska material och komponenter representerar huvudinriktningen av vår forskning.

Ytors fysik och kemi

Vi studerar ytors fysik och kemi relaterade till energimaterial, optoelektroniska komponenter och katalytiska processer.

Grön laser i mörker med kvinna

Organisk fotonik och nanooptik

Vi utvecklar och studerar nya koncept baserade på unika egenskaper hos ledande polymerer och den starka ljusinteraktionen hos plasmoniska nanostrukturer av metall.

Mjuk elektronik

Forskningsgruppen i Mjuk elektronik utvecklar och studerar kompositmaterial, designkoncept och komponenter för att förflytta elektroniken in i det mjukas värld.

Apparat för extremt noggrann bearbetning

Organisk nanoelektronik

Forskningen i den organiska nanoelektronik-gruppen på LiU fokuserar på optoelektroniska och transportegenskaper hos organiska halvledare på nanoskalan.

Elektroniska växter

Vi utvecklar bioelektroniska enheter för växtvetenskap med fokus på mer hållbar livsmedelsproduktion och på växternas motståndskraft mot miljöstress. Vi arbetar även med biohybridteknologier och levande material som nya hållbara teknologikoncept.

Senaste publikationerna

2024

Sonu Sunny, Shivam Shah, Mohit Garg, Igor Zozoulenko, Sarbani Ghosh (2024) Microscopic Insights of Electrochemical Switching of Poly(benzimidazobenzophenanthroline) (BBL) Thin Film: A Molecular Dynamics Study Macromolecules, Vol. 57, s. 5155-5165 Vidare till DOI
Verena Handl, Linda Waldherr, Theresia Arbring Sjöström, Tobias Abrahamsson, Maria S Seitanidou, Sabine Erschen, Astrid Gorischek, Iwona Bernacka Wojcik, Helena Saarela, Tamara Tomin, Sophie Elisabeth Honeder, Joachim Distl, Waltraud Huber, Martin Asslaber, Ruth Birner-Gruenberger, Ute Schaefer, Magnus Berggren, Rainer Schindl, Silke Patz, Daniel Simon, Nassim Ghaffari-Tabrizi-Wizsy (2024) Continuous iontronic chemotherapy reduces brain tumor growth in embryonic avian in vivo models Journal of Controlled Release, Vol. 369, s. 668-683 Vidare till DOI
Klas Tybrandt (2024) A gentle nerve wrapper Nature Materials Vidare till DOI
Qifan Li, Jun-Da Huang, Tiefeng Liu, Tom van der Pol, Qilun Zhang, Sang Young Jeong, Marc-Antoine Stoeckel, Hanyan Wu, Silan Zhang, Xianjie Liu, Han Young Woo, Mats Fahlman, Chiyuan Yang, Simone Fabiano (2024) A Highly Conductive n-Type Conjugated Polymer Synthesized in Water Journal of the American Chemical Society Vidare till DOI
Mingna Liao, Dan Zhao, Magnus Jonsson (2024) Solar Heating Modulated by Evaporative Cooling Provides Intermittent Temperature Gradients for Ionic Thermoelectric Supercapacitors Advanced Functional Materials Vidare till DOI
Daniel Cowan-Turner, Bethan A. Morris, Alexandra Sandéhn, Iwona Bernacka Wojcik, Eleni Stavrinidou, Robyn F. Powell, Ilia J. Leitch, Jessica Taylor, Max Walker, Osita Nwokeocha, Maxim V. Kapralov, Anne M. Borland (2024) Sequencing complex plants on a budget: The development of Kalanchoë blossfeldiana as a C3, CAM comparative tool Plants, People, Planet Vidare till DOI
Divyaratan Kumar, Leandro R. Franco, Nicole Abdou, Rui Shu, Anna Martinelli, C. Moyses Araujo, Johannes Gladisch, Viktor Gueskine, Reverant Crispin, Ziyauddin Khan (2024) Water-in-Polymer Salt Electrolyte for Long-Life Rechargeable Aqueous Zinc-Lignin Battery Energy & Environmental Materials Vidare till DOI