Däggdjurens sensoriska värld - Laska group

teaserbild Laska Group

Vi studerar de mekanismer som ligger bakom skillnaderna i sensoriska kapaciteter arter emellan. Vilka roller spelar gener, anatomi, ekologi och beteende i detta sammanhang?

Kontakt Visa/dölj innehåll

Tillbaka till Visa/dölj innehåll