Livsstil och hälsa hos unga vuxna

Hälsa

Tiden som ungdom och ung vuxen kännetecknas av en snabb fysisk, social och psykologisk utveckling. Beteenden som etableras under den här perioden påverkar hälsan även i vuxen ålder. Insatser för att främja goda levnadsvanor bland unga vuxna är därmed en god investering.

I det här projektet kommer vi att utveckla, utvärdera och implementera mHälsa-interventioner som syftar till att förbättra levnadsvanor bland gymnasie- och universitetsstuderande. Interventionerna kommer utvecklas och skräddarsys till de två studentgrupperna utifrån synpunkter från heuristik utvärdering, användartest och fokusgrupper med potentiella användare - gymnasielever och universitetsstuderande, både killar och tjejer i olika åldrar och med varierande kulturell bakgrund. Randomiserade kontrollerade studier genomförs med respektive studentgrupp för att utvärdera interventionernas effekt.

Projekten har initierats under 2019–2020 och deltagare till studierna rekryteras från gymnasieskolor och universitet runt om i Sverige.

Forskningsprogram
Visa/dölj innehåll