Livsstil och hälsa hos unga vuxna

Hälsa

Tiden som ungdom och ung vuxen kännetecknas av en snabb fysisk, social och psykologisk utveckling. Beteenden som etableras under den här perioden påverkar hälsan även i vuxen ålder. Insatser för att främja goda levnadsvanor bland unga vuxna är därmed en god investering.

I det här projektet kommer vi att utveckla, utvärdera och implementera mHälsa-interventioner som syftar till att förbättra levnadsvanor bland gymnasie- och universitetsstuderande. Interventionerna kommer utvecklas och skräddarsys till de två studentgrupperna utifrån synpunkter från heuristik utvärdering, användartest och fokusgrupper med potentiella användare - gymnasielever och universitetsstuderande, både killar och tjejer i olika åldrar och med varierande kulturell bakgrund. Randomiserade kontrollerade studier genomförs med respektive studentgrupp för att utvärdera interventionernas effekt.

Projekten har initierats under 2019–2020 och deltagare till studierna rekryteras från gymnasieskolor och universitet runt om i Sverige.

Rekrytering pågår!Visa/dölj innehåll

Hej skola!

Rekrytering pågår - ta chansen och bidra till utvärdering av ett mobilbaserat hälsoverktyg som kan ingå i elevhälsans verktygslåda för att stödja gymnasieelever att sluta röka, minska sitt alkoholbruk, öka sin fysiska aktivitet och förbättra sina matvanor. Elever som vill delta i studien anmäler sig själva via sms och får därmed möjlighet att:

  • Veckoscreena sina levnadsvanor och få feedback
  • Utforska varför och hur nya vanor kan skapas
  • Få uppmuntran och vägledning via sms-program

Det är enkelt att medverka!

Anmäl till anna.seitero@liu.se och uppge om medverkan gäller skolnivå och/eller professionsnivå.

Skolnivå – Skolan sprider information om studien med hjälp av digitalt och tryckt annonsmaterial (affischer, flygblad, bordsryttare) som vi skickar till er.

Professionsnivå – Skolsköterskor i hälsosamtal erbjuder elever möjlighet att testa hälsoverktyget genom att delta i studien, utan övrig annonsering på skolan.

Life4Youth forskningsstudieVisa/dölj innehåll

Life4Youth forskningsstudie om förbättrade levnadsvanor

Life4Youth ingår i MoBILE-programmet, vars syfte är att utveckla, utvärdera och implementera sju mHälsa-interventioner som riktas till särskilda målgrupper.

ForskningsprogramVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll