Forskning i matematik vid ITN

En grafisk bild av den mänskliga hjärnan

Matematikforskning bedrivs inom flera områden såsom inversa problem med tillämpningar inom maskininlärning, medicin och bildbehandling. Samt beräkningsvetenskap, harmonisk analys, integrabla system och potentialteori.

En grupp jobbar med inversa problem med tillämpningar inom bildbehandling, matematisk biologi, matematisk maskininlärning och telekommunikation. Finansiering har erhållits för projekt som drivs i samarbete med forskare inom bland annat visualisering och medicin. Modellering och simulering av tumörtillväxt både framåt och bakåt i tiden är ett av de nuvarande projekten.

Vidare finns pågående forskning inom beräkningsvetenskap, integrabla system, harmonisk analys och potentialteori. Publikationer inom dessa områden presenteras i internationella tidskrifter och flera medlemmar är årligen ute på konferenser för att presentera resultat. Doktorander handleds också.
 

Forskningsprojekt

Forskare

Organisation