Forskning inom Materialdesign 

Hur långt kan vi nå i designen och skapandet av materials egenskaper för att hitta nya användningsområden? I slutändan beror det på kontroll över atomers olika beståndsdelar i skapandet av nya material.

För att kunna utforska var gränserna går för atomers egenskaper måste vi förbättra den grundläggande förståelsen för material och den process de formges i. Detta måste ske på atomnivå.

Forskningen vid avdelningen för materialdesign erbjuder därför en stimulerande mix, inspirerad av både grundläggande och applicerbar fysik. Detta inkluderar teori och modellering, materialsyntes och karaktärisering av 3D- och 2D-material, samt egenskapstestning.

Avdelningen har ett särskilt fokus på material som är hållbara för framtiden och siktar på applicering inom energilagring och energikonvertering. 

I nuläget är vi ett team på ungefär 25 forskare som använder interdisciplinära metoder för att hitta optimala lösningar för design av nya material.

Avdelningen har tre enheter:

  • Materialteori
  • Tunna filmer och nanolaminerade material
  • Tillämpad elektrokemi

För mer information om enheterna, gå till avdelningens engelska sida.

For English version, click on top of this site

Publikationer

2023

2022

Hussein O. Badr, Tarek El-Melegy, Michael Carey, Varun Natu, Mary Q. Hassig, Craig Johnson, Qian Qian, Christopher Y. Li, Kateryna Kushnir, Erika Colin-Ulloa, Lyubov V Titova, Julia L. Martin, Ronald L. Grimm, Rahul Pai, Vibha Kalra, Avishek Karmakar, Anthony Ruffino, Stefan Masiuk, Kun Liang, Michael Naguib, Olivia Wilson, Andrew Magenau, Kiana Montazeri, Yucheng Zhu, Hao Cheng, Takeshi Torita, Masashi Koyanagi, Akimaro Yanagimachi, Thierry Ouisse, Maxime Barbier, Fabrice Wilhelm, Andrei Rogalev, Jonas Björk, Per O A Persson, Johanna Rosén, Yong-Jie Hu, Michel Barsoum (2022) Bottom-up, scalable synthesis of anatase nanofilament-based two-dimensional titanium carbo-oxide flakes Materials Today, Vol. 54 Vidare till DOI

Kontakt

Organisation