Forskning inom Materialdesign 

Hur långt kan vi nå i designen och skapandet av materials egenskaper för att hitta nya användningsområden? I slutändan beror det på kontroll över atomers olika beståndsdelar i skapandet av nya material.

För att kunna utforska var gränserna går för atomers egenskaper måste vi förbättra den grundläggande förståelsen för material och den process de formges i. Detta måste ske på atomnivå.

Forskningen vid avdelningen för materialdesign erbjuder därför en stimulerande mix, inspirerad av både grundläggande och applicerbar fysik. Detta inkluderar teori och modellering, materialsyntes och karaktärisering av 3D- och 2D-material, samt egenskapstestning.

Avdelningen har ett särskilt fokus på material som är hållbara för framtiden och siktar på applicering inom energilagring och energikonvertering. 

I nuläget är vi ett team på ungefär 25 forskare som använder interdisciplinära metoder för att hitta optimala lösningar för design av nya material.

Avdelningen har tre enheter:

  • Materialteori
  • Tunna filmer och nanolaminerade material
  • Tillämpad elektrokemi

För mer information om enheterna, gå till avdelningens engelska sida.

For English version, click on top of this site

Publikationer

2023

Kontakt

Organisation