Forskning inom Materialdesign 

Hur långt kan vi nå i designen och skapandet av materials egenskaper för att hitta nya användningsområden? I slutändan beror det på kontroll över atomers olika beståndsdelar i skapandet av nya material.

För att kunna utforska var gränserna går för atomers egenskaper måste vi förbättra den grundläggande förståelsen för material och den process de formges i. Detta måste ske på atomnivå.

Forskningen vid avdelningen för materialdesign erbjuder därför en stimulerande mix, inspirerad av både grundläggande och applicerbar fysik. Detta inkluderar teori och modellering, materialsyntes och karaktärisering av 3D- och 2D-material, samt egenskapstestning.

Avdelningen har ett särskilt fokus på material som är hållbara för framtiden och siktar på applicering inom energilagring och energikonvertering. 

I nuläget är vi ett team på ungefär 25 forskare som använder interdisciplinära metoder för att hitta optimala lösningar för design av nya material.

Avdelningen har tre enheter:

  • Materialteori
  • Tunna filmer och nanolaminerade material
  • Tillämpad elektrokemi

För mer information om enheterna, gå till avdelningens engelska sida.

For English version, click on top of this site

Publikationer

2023

Sanjay Kumar Nayak, Sathish Kumar Shanmugham, Ivan Petrov, Johanna Rosén, Per Eklund, Jens Birch, Arnaud Le Febvrier (2023) Growth and stability of epitaxial zirconium diboride thin films on silicon (111) substrate Journal of Applied Physics, Vol. 134, Artikel 135303 Vidare till DOI
Haoming Ding, Mian Li, Youbing Li, Ke Chen, Yukun Xiao, Jie Zhou, Quanzheng Tao, Johanna Rosén, Hang Yin, Yuelei Bai, Bikun Zhang, Zhimei Sun, Junjie Wang, Yiming Zhang, Zhenying Huang, Peigen Zhang, Zhengming Sun, Meikang Han, Shuang Zhao, Chenxu Wang, Qing Huang (2023) Progress in Structural Tailoring and Properties of Ternary Layered Ceramics Journal of Inorganic Materials, Vol. 38, s. 845-884 Vidare till DOI
Nan Cao, Jonas Björk, Eduardo Corral-Rascon, Zhi Chen, Mario Ruben, Mathias O. Senge, Johannes V. Barth, Alexander Riss (2023) The role of aromaticity in the cyclization and polymerization of alkyne-substituted porphyrins on Au(111) Nature Chemistry Vidare till DOI
Marley Downes, Christopher E. Shuck, Robert W. Lord, Mark Anayee, Mikhail Shekhirev, Ruocun John Wang, Tetiana Hryhorchuk, Martin Dahlqvist, Johanna Rosén, Yury Gogotsi (2023) M5X4: A Family of MXenes ACS Nano, Vol. 17, s. 17158-17168 Vidare till DOI
Igor Zhirkov, Peter Polcik, Andrejs Petruhins, Szilard Kolozsvari, Johanna Rosén (2023) A comparison of plasma generation, plasma transport, and film formation for a DC vacuum arc source with Ti-X compound cathodes (X = W, C, Al, and Si) Journal of Applied Physics, Vol. 133, Artikel 233301 Vidare till DOI
Qigang Zhong, Viktor Barat, Daniel Csokas, Kaifeng Niu, Marcin Gorecki, Animesh Ghosh, Jonas Björk, Daniel Ebeling, Lifeng Chi, Andre Schirmeisen, Mihaiela C. Stuparu (2023) On-Surface Stereochemical Characterization of a Highly Curved Chiral Nanographene by Noncontact Atomic Force Microscopy and Scanning Tunneling Microscopy CCS CHEMISTRY Vidare till DOI
Andris Berzins, Janis Smits, Andrejs Petruhins, Roberts Rimsa, Gatis Mozolevskis, Martins Zubkins, Ilja Fescenko (2023) NV microscopy of thermally controlled stresses caused by thin Cr2O3 films Optics Express, Vol. 31, s. 17950-17963 Vidare till DOI
Ahmed Etman, Joseph Halim, Hans Lind, Megan Dorri, Justinas Palisaitis, Jun Lu, Lars Hultman, Per O A Persson, Johanna Rosén (2023) Computationally Driven Discovery of Quaternary Tantalum-Based MAB-Phases: Ta4M & DPRIME;SiB2 (M & DPRIME; = V, Cr, or Mo): Synthesis, Characterization, and Elastic Properties Crystal Growth & Design, Vol. 23, s. 4442-4447 Vidare till DOI
J. Dey, M. Wojcik, E. Jedryka, R. Kalvig, U. Wiedwald, R. Salikhov, M. Farle, Johanna Rosén (2023) Non-collinear magnetic structure of the MAX phase Mn2GaC epitaxial films inferred from zero-field NMR study (CE-5:L05) Ceramics International, Vol. 49, s. 24235-24238 Vidare till DOI
Khabib Yusupov, Jonas Björk, Johanna Rosén (2023) A systematic study of work function and electronic properties of MXenes from first principles Nanoscale Advances, Vol. 5, s. 3976-3984 Vidare till DOI
Nan Cao, Biao Yang, Alexander Riss, Johanna Rosén, Jonas Björk, Johannes V. Barth (2023) On-surface synthesis of enetriynes Nature Communications, Vol. 14, Artikel 1255 Vidare till DOI
Leiqiang Qin, Jianxia Jiang, Lintao Hou, Fengling Zhang, Johanna Rosén (2023) Thick Electrodes of a Self-Assembled MXene Hydrogel Composite for High-Rate Energy Storage ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS, Artikel e12653 Vidare till DOI
Ali Saffar Shamshirgar, Maria Fernandez Alvarez, Adolfo del Campo, Jose Francisco Fernandez, Rocio E. Rojas Hernandez, Roman Ivanov, Johanna Rosén, Irina Hussainova (2023) Versatile graphene-alumina nanofibers for microwave absorption and EMI shielding Carbon, Vol. 210, Artikel 118057 Vidare till DOI
Daria Pankratova, Silvia Maria Giacomelli, Khabib Yusupov, Farid Akhtar, Alberto Vomiero (2023) Co-Cr-Fe-Mn-Ni Oxide as a Highly Efficient Thermoelectric High-Entropy Alloy ACS Omega, Vol. 8, s. 14484-14489 Vidare till DOI
Biao Yang, Kaifeng Niu, Nan Cao, Nitika Grover, Wenchao Zhao, Alexander Riss, Jonas Björk, Willi Auwaerter, Johannes V. Barth, Mathias O. Senge (2023) On-Surface Synthesis of Polyphenylene Wires Comprising Rigid Aliphatic Bicyclo[1.1.1]Pentane Isolator Units Angewandte Chemie International Edition, Vol. 62, Artikel e202218211 Vidare till DOI

Kontakt

Organisation