Forskning inom Materialdesign 

Hur långt kan vi nå i designen och skapandet av materials egenskaper för att hitta nya användningsområden? I slutändan beror det på kontroll över atomers olika beståndsdelar i skapandet av nya material.

För att kunna utforska var gränserna går för atomers egenskaper måste vi förbättra den grundläggande förståelsen för material och den process de formges i. Detta måste ske på atomnivå.

Forskningen vid avdelningen för materialdesign erbjuder därför en stimulerande mix, inspirerad av både grundläggande och applicerbar fysik. Detta inkluderar teori och modellering, materialsyntes och karaktärisering av 3D- och 2D-material, samt egenskapstestning.

Avdelningen har ett särskilt fokus på material som är hållbara för framtiden och siktar på applicering inom energilagring och energikonvertering. 

I nuläget är vi ett team på ungefär 25 forskare som använder interdisciplinära metoder för att hitta optimala lösningar för design av nya material.

Avdelningen har tre enheter:

  • Materialteori
  • Tunna filmer och nanolaminerade material
  • Tillämpad elektrokemi

För mer information om enheterna, gå till avdelningens engelska sida.

For English version, click on top of this site

Publikationer

2024

Jiahui Li, Jehad El-Demellawi, Guan Sheng, Jonas Björk, Fanshuai Zeng, Jie Zhou, Xiaxia Liao, Junwei Wu, Johanna Rosén, Xingjun Liu, Husam Alshareef, Shaobo Tu (2024) Pseudocapacitive Heteroatom-Doped Carbon Cathode for Aluminum-Ion Batteries with Ultrahigh Reversible Stability ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS, Artikel e12733 Vidare till DOI
Yi-Ling Lo, Aditya Prabaswara, Jui-Che Chang, Samiran Bairagi, Igor Zhirkov, Per Sandström, Johanna Rosén, Kenneth Järrendahl, Lars Hultman, Jens Birch, Ching-Lien Hsiao (2024) Determination of effective Ga/N ratio to control GaN growth behavior in liquid-target reactive magnetron sputter epitaxy Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 176, Artikel 108292 Vidare till DOI
Lars Hultman, Sara Mazur, Caroline Ankarcrona, Anders Palmqvist, Maria Abrahamsson, Marta-Lena Antti, Malin Baltzar, Lennart Bergstroem, Pontus de Laval, Ludvig Edman, Paul Erhart, Lars Kloo, Mats W. Lundberg, Anders Mikkelsen, Ellen Moons, Cecilia Persson, Hakan Rensmo, Johanna Rosén, Christina Ruden, Malin Selleby, Jan-Eric Sundgren, Kimberly Dick Thelander, Klas Tybrandt, Paer Weihed, Xiaodong Zou, Maria Astrand, Charlotte Platzer Bjoerkman, Jochen Schneider, Olle Eriksson, Magnus Berggren (2024) Advanced materials provide solutions towards a sustainable world Nature Materials, Vol. 23, s. 160-161 Vidare till DOI
Shun Kashiwaya, Lars Hultman (2024) Synthesis of single-atom-thick gold layers NATURE SYNTHESIS Vidare till DOI
Niklas Hellgren, Igor Zhirkov, Mauricio A. Sortica, Andrejs Petruhins, Grzegorz Greczynski, Lars Hultman, Johanna Rosén (2024) High-power impulse magnetron sputter deposition of TiBx thin films: Effects of pulse length and peak current density Vacuum, Vol. 222, Artikel 113070 Vidare till DOI
Yuanhao Lyu, Feng Gao, Peng Cheng, Lan Chen, Svetlana Klyatskaya, Mario Ruben, Johanna Rosén, Johannes V. Barth, Jonas Björk, Kehui Wu, Yi-Qi Zhang (2024) Unraveling Enyne Bonding via Dehydrogenation-Hydrogenation Processes in On-Surface Synthesis with Terminal Alkynes Advanced Materials Interfaces Vidare till DOI
Liping Zhang, Yeying Li, Xianjie Liu, Ruping Yang, Junxiao Qiu, Jingkun Xu, Baoyang Lu, Johanna Rosén, Leiqiang Qin, Jianxia Jiang (2024) MXene-Stabilized VS2 Nanostructures for High-Performance Aqueous Zinc Ion Storage Advanced Science Vidare till DOI
Shun Kashiwaya, Yuchen Shi, Jun Lu, Davide Giuseppe Sangiovanni, Grzegorz Greczynski, Martin Magnuson, Mike Andersson, Johanna Rosén, Lars Hultman (2024) Synthesis of goldene comprising single-atom layer gold Nature Synthesis Vidare till DOI
Lukas Grossmann, Manuela Hocke, Gianluca Galeotti, Giorgio Contini, Luca Floreano, Albano Cossaro, Amit Ghosh, Michael Schmittel, Johanna Rosén, Wolfgang M. Heckl, Jonas Björk, Markus Lackinger (2024) Mechanistic insights into on-surface reactions from isothermal temperature-programmed X-ray photoelectron spectroscopy Nanoscale Vidare till DOI
Pernilla Helmer (2024) Venturing Further into the Field of 2D Materials and their Laminated Parent Phases
Jiu Wang, Heng Zhao, Lin Chen, Jonas Björk, Johanna Rosén, Pawan Kumar, Liquan Jing, Jun Chen, Md Golam Kibria, Jinguang Hu (2024) Selective cellobiose photoreforming for simultaneous gluconic acid and syngas production in acidic conditions Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 344, Artikel 123665 Vidare till DOI
Tomas Malina, Bejan Hamawandi, Muhammet S. Toprak, Lin Chen, Jonas Björk, Jie Zhou, Johanna Rosén, Bengt Fadeel (2024) Tuning the transformation and cellular signaling of 2D titanium carbide MXenes using a natural antioxidant Matter, Vol. 7 Vidare till DOI
Kaifeng Niu, Lin Chen, Johanna Rosén, Jonas Björk (2024) CO2 Hydrogenation with High Selectivity by Single Bi Atoms on MXenes Enabled by a Concerted Mechanism ACS Catalysis, Vol. 14, s. 1824-1833 Vidare till DOI
Per O A Persson, Johanna Rosén, Ivan Petrov, Justinas Palisaitis (2024) Exploring the thermal behavior and diffusive functionality of structural defects and phase boundaries in near-stoichiometric chromium diborides by in situ scanning transmission electron microscopy Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films, Vol. 42, Artikel 020401 Vidare till DOI
Adam Carlsson (2024) Explorations of boron-based materials through theoretical simulations

Kontakt

Organisation