Materialdesign och informatik

2 million formation energies predicted using a machine learning model.

Forskningen inom enheten för Materialdesign och Informatik syftar till ökad teoretisk förståelse för material och har tillämpningar inom utveckling av nya material t.ex. för energiutvinning, -konvertering och -lagring.

 Vår forskning spänner över områden såsom matematisk fysik, kvantmekanik, numeriska metoder, programmering och informatik och AI-metoder tillämpade inom materialområdet.

 Aktuella forskningsprojekt inkluderar utveckling av teoretiska metoder för datorberäkningar av materialegenskaper, utförande av högprestandaberäkningar på superdatorer för utveckling av nya material, arbete med mjukvara för att automatisera datorberäkningar, analysera resultat och lagra och hantera resultaten i storskaliga databaser och tillämpning av informatik och maskininlärning/AI-baserade metoder på data som beskriver material.

 

Kontakt