Medborgarskap och demens: Internationellt forskarnätverk

Citizenship and Dementia Banner

Citizenship and Dementia: International research network är ett internationellt nätverk med avsikten att stimulera till och bygga upp internationell forskning om att leva med demenssjukdom ur ett medborgarskapsperspektiv. 

Till detta hör:

• Att utforska medborgarskapets olika innehåll, innebörder, uppfattningar och praktiker, samt vilka konsekvenser detta får både i det sociala livet och för politik och policypraktik.

• Att genomföra såväl nationella som internationella jämförelser i studiet av medborgarskap för personer med demens i juridiska, politiska och sociala sammanhang. Avsikten är att bidra till diskussion, såväl akademisk som bland allmänheten, om värdet av att främja ett meningsfullt medborgarskap för personer med demenssjukdom.

• Att samverka och delta i gemensamma forskningsprojekt med syftet att generera kunskap och bidra till diskussion rörande medborgarskap och inkludering vad gäller personer med demens.

Nätverket avser att utveckla internationellt samarbete mellan forskare, personer med demenssjukdom, anhöriga, verksamma inom vård- och omsorg, myndigheter, intresseorganisationer och andra intressenter (nationellt och internationellt). Medlemskap i nätverket är begränsat till forskare samt personer som lever med demenssjukdom. Övriga, såsom anhöriga, är välkomna att delta i nätverket som samarbetspartners.

Kontaktpersoner i nätverket

Informationsplattformar

Grafisk illustration av en mobiltelefon i LiU:s turkosa färg.
 

Facebookgrupp för nätverket

Forskarnätverket har en Facebookgrupp kallad Citizenship and Dementia: International Research Network. För att ta del av inlägg, diskussioner och kommentarer behöver du ansöka om att vara med i Facebook-gruppen. 
Gå med i Facebookgruppen

Padlet.
 

Padletgrupp för nätverket

Forskarnätverket har en Padletgrupp med aktuell information. För att ta del av den behöver du ansökan om att var med. Kontakta koordinator och arbetsgrupp.
Mejla koordinator Ann-Charlotte Nedlund

Om nätverket och dess aktiviteter

Med start i Norrköping

Nätverket etablerades 2014, delvis genom stöd av Riksbankens Jubileumsfond, och initierades av Ann-Charlotte Nedlund, Linköpings universitet. Första nätverksmötet hölls i oktober 2014 i Norrköping. Sedan dess har flertal nätverksmöten kontinuerligt genomförts , senast maj 2023 och fler är inplanerade under 2023.
Nätverket har idag drygt 115 medlemmar/forskare från flera universitet från mer än 15 länder utspridda över hela världen. Nätverket har möjliggjort samarbeten som har bl. a. resulterat i flera forskningsansökningar, forskningsprojekt, vetenskapliga artiklar, böcker, universitetskurser.
Läs om hur nätverket skapades med stöd av RJ:s forskningsinitiering

Aktuellt

Relaterad verksamhet om demensforskning