Nordisk konferens för vuxenutbildning och lärande - NAEL 

NAEL - en mötesplats för forskning om vuxenutbildning och vuxnas lärande

NAEL står för Nordic Conference on Adult Education and Learning

Konferensen har arrangerats regelbundet sedan 2005 och genomförs vanligtvis vartannat år i april eller maj. Ansvaret för anordnandet av konferensen är ambulerande mellan lärosäten i de nordiska länderna. Den vänder sig både till seniora forskare och till forskare och doktorander i början av sina karriärer. Främst är konferensen en mötesplats för forskare i Norden, men forskare från andra delar av världen är också välkomna. Även praktiker och beslutsfattare med intresse för forskning om vuxenutbildning, folkbildning och andra sammanhang för vuxnas lärande är varmt välkomna att delta på konferensen.

Den tionde nordiska forskarkonferensen för vuxenutbildning och vuxnas lärande kommer arrangeras i på University of Iceland i Reykjavik den 22 till 24 maj 2024.

Mer information om NAEL hittar du på den engelska sidan.

Visit the English version of the website for more information about the Nordic Conference on Adult Education and Learning.

Kontakt

Organisation