Fotografi av Henrik Nordvall

Henrik Nordvall

Professor

Vilken betydelse har folkbildning för rörelser och politiska partier? Hur kan vi förstå svensk folkbildning i relation till motsvarigheter i andra delar av världen? Detta är exempel på frågor som jag intresserar mig för i min forskning.

 Folkbildning (icke-formell vuxenutbildning) förknippas i Sverige vanligen med de verksamheter studieförbund och folkhögskolor bedriver. Begreppet har också en vidare innebörd som fångar in en mångfald av läroprocesser som sker i det civila samhället.

För närvarande leder jag två forskningsprojekt med folkbildningsinriktning. Ett handlar om bildningsarenor för politiker och studieverksamhet inom politiska partier. Det andra handlar om skandinaviska influenser inom den icke-formella vuxenutbildningen i östra Afrika. Se mer information om detta under fliken Forskningsprojekt ovan.

Dessutom är jag föreståndare för Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning (se särskild flik ovan). Mimer bedriver olika verksamheter som syftar till att stärka och uppmärksamma forskning om folkbildning oavsett inom vilken disciplin eller vid vilket lärosäte den bedrivs. Vi arrangerar konferenser, ger ut ett nyhetsbrev, initierar antologier och temanummer samt verkar för att skapa olika mötesplatser mellan forskare och forskningsintresserade praktiker.

Publikationer

2024

Henrik Nordvall (Redaktörskap) (2024) Mimerbladet Mars 2024

2023

Henrik Nordvall, Pamela A. Wadende, Maurice N. Amutabi (2023) Swedish study circles encounter Kenyan chamas: A case study on the global interaction of traditions in non-formal adult education International Journal of Lifelong Education, Vol. 42, s. 313-327 Vidare till DOI
Annika Pastuhov, Henrik Nordvall, Ali Osman (2023) Popular Education by and for Migrants: A study of preconditions for involvement of migrant study circle participants in the Swedish Workers' Educational Association Education Inquiry, Vol. 14, s. 178-193 Vidare till DOI
Henrik Nordvall (Redaktörskap) (2023) Mimerbladet September 2023
Henrik Nordvall (Redaktörskap) (2023) Mimerbladet Mars 2023

Forskning

CV

2021
Professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet

2017
Biträdande professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet

2013-
Föreståndare för Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning, Linköpings universitet

2012
Docent i pedagogik, Örebro universitet

2008
Fil. Dr. i pedagogik med inriktning mot vuxna lärande, Linköpings universitet

2002
Fil. Mag. i historia, Umeå universitet

2002
Fil. Kand. i statsvetenskap, Umeå universitet


Nyheter

Organisation