Fotografi av Henrik Nordvall

Henrik Nordvall

Biträdande professor

Vilken betydelse har folkbildning för rörelser och politiska partier? Hur kan vi förstå svensk folkbildning i relation till motsvarigheter i andra delar av världen? Detta är exempel på frågor som jag intresserar mig för i min forskning.

Presentation

Vilken betydelse har folkbildning för rörelser och politiska partier? Hur kan vi förstå svensk folkbildning i relation till motsvarigheter i andra delar av världen? Detta är exempel på frågor som jag intresserar mig för i min forskning.

Folkbildning (icke-formell vuxenutbildning) förknippas i Sverige vanligen med de verksamheter studieförbund och folkhögskolor bedriver. Begreppet har också en vidare innebörd som fångar in en mångfald av läroprocesser som sker i det civila samhället.

För närvarande leder jag tre forskningsprojekt med folkbildningsinriktning. Två av dessa handlar om bildningsarenor för politiker och studieverksamhet inom politiska partier. Det tredje handlar om skandinaviska influenser inom den icke-formella vuxenutbildningen i östra Afrika. Se mer information om detta under fliken Forskningsprojekt ovan.

Dessutom är jag föreståndare för Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning (se särskild flik ovan). Mimer bedriver olika verksamheter som syftar till att stärka och uppmärksamma forskning om folkbildning oavsett inom vilken disciplin eller vid vilket lärosäte den bedrivs. Vi arrangerar konferenser, ger ut ett nyhetsbrev, initierar antologier och temanummer samt verkar för att skapa olika mötesplatser mellan forskare och forskningsintresserade praktiker.


PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

NyheterVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

CV, uppdrag och sociala medierVisa/dölj innehåll

CV

• 2017 - Biträdande professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet
• 2013 - Föreståndare för Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning, Linköpings universitet
• 2012 Docent i pedagogik, Örebro universitet
• 2008 Fil. Dr. i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, Linköpings universitet
• 2002 Fil. Mag. i historia, Umeå universitet
• 2002 Fil. Kand. i statsvetenskap, Umeå universitet

Uppdrag

Föreståndare för Mimer - Nationellt program för folkbildningsforskning

Sociala media

academia.edu

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

MimerVisa/dölj innehåll