Vilken betydelse har folkbildning för rörelser och politiska partier? Hur kan vi förstå svensk folkbildning i relation till motsvarigheter i andra delar av världen? Detta är exempel på frågor som jag intresserar mig för i min forskning. 

 Folkbildning (icke-formell vuxenutbildning) förknippas i Sverige vanligen med de verksamheter studieförbund och folkhögskolor bedriver. Begreppet har också en vidare innebörd som fångar in en mångfald av läroprocesser som sker i det civila samhället.

För närvarande leder jag två forskningsprojekt med folkbildningsinriktning. Ett handlar om bildningsarenor för politiker och studieverksamhet inom politiska partier. Det andra handlar om skandinaviska influenser inom den icke-formella vuxenutbildningen i östra Afrika. Se mer information om detta under fliken Forskningsprojekt ovan.

Dessutom är jag föreståndare för Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning (se särskild flik ovan). Mimer bedriver olika verksamheter som syftar till att stärka och uppmärksamma forskning om folkbildning oavsett inom vilken disciplin eller vid vilket lärosäte den bedrivs. Vi arrangerar konferenser, ger ut ett nyhetsbrev, initierar antologier och temanummer samt verkar för att skapa olika mötesplatser mellan forskare och forskningsintresserade praktiker.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

ForskningVisa/dölj innehåll

CVVisa/dölj innehåll

2021
Professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet

2017
Biträdande professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet

2013-
Föreståndare för Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning, Linköpings universitet

2012
Docent i pedagogik, Örebro universitet

2008
Fil. Dr. i pedagogik med inriktning mot vuxna lärande, Linköpings universitet

2002
Fil. Mag. i historia, Umeå universitet

2002
Fil. Kand. i statsvetenskap, Umeå universitet


NyheterVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll