Nukleinsyra-teknologiskt lab (NAT-lab)

Nukleinsyra-teknologiskt lab (www.nat-lab.com) forskar inom användningsområden för nukleinsyror som biorekognitionsmolekyler för att utveckla högspecifika och känsliga system med olika typer av detekteringsmodaliteter. Vårt yttersta mål är att generera ett brett spektrum av nya diagnostiska och terapeutiska metoder.

Vi har utvecklat en plattform för identifiering av aktiverbara prober, molekyler som man kan använda för att spåra andra molekyler, för inriktning på mänskliga sjukdomar med hög förekomst och dödlighet. Vi utnyttjar den enorma mångfalden och det utbredda uttrycket av nukleaser, enzymer som har till uppgift att bryta ner DNA-stängar, för att spåra olika bakteriearter (t ex Sthapylococcus aureus) och patologiska tillstånd såsom cancer (t ex bröstcancer).

Vårt lab arbetar med tre huvudforskningslinjer:
• Screening av nukleasaktivitet som biomarkör för att spåra sjukdomar.
• Anpassning av nukleinsyraprober till flera detekteringsmodaliteter.
• Terapeutiska medel baserade på nukleinsyraprober.

NAT-Lab är en del av Wallenbergs centrum för molekylär medicin vid Linköpings universitet (WCMM).

Forskningsledare är Frank Hernandez.

Medarbetare

Relaterat