Fotografi av Baris Ata Borsa

Baris Ata Borsa

Förste forskningsingenjör

Dr. Borsas forskning fokuserar på utveckling av nya riktade terapier och diagnostik för infektionssjukdomar med hjälp av nukleinsyrasonder.

Dr. Baris Ata Borsa tog examen från Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty 2004 och erhöll specialistexamen i medicinsk mikrobiologi 2009 vid Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul.

Mellan 2009 och 2013 arbetade han på olika sjukhus som specialist. 2013 började hans akademiska karriär som biträdande professor vid Altinbas University School of Medicine, Institutionen för medicinsk mikrobiologi där han arbetade i 4 år. Där var han också ansvarig för många administrativa uppgifter som att vara vice dekanus för medicinska fakulteten, ledamot i universitetets utbildningsnämnd och chef för avdelningen för medicinsk mikrobiologi.

Under samma år arbetade han också som specialistläkare på Özel Doga Hospital och doktorerade vid Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Institutionen för medicinsk mikrobiologi.

2017 började han arbeta på Yeditepe University Medical Faculty, Institutionen för medicinsk mikrobiologi som biträdande professor och Yeditepe University Hospitals som specialistläkare. Han erhöll docentexamen från Inter-University Council 2018. Samma år gick han med i Frank Hernendez grupp som postdoktor vid Linköpings universitet för en ny resa som syftar till att utveckla nya riktade antibiotika.

Hans huvudsakliga forskningsområde är medicinsk bakteriologi, särskilt antimikrobiell resistens, även om han under många år arbetat inom alla andra underdiscipliner inom området (virologi, mykologi, parasitologi, immunologi, molekylär mikrobiologi). I sitt nuvarande projekt utvecklade han det första antibiotikumet i sitt slag - oligonukleotid - mot en viktig mänsklig patogen, Staphylococcus aureus, med hjälp av dess nukleasenzymaktivitet som biomarkör.

Han är också meduppfinnare i patentansökan av denna nya terapeutiska metod.

CV i korthet

Hitta Baris Ata Borsa på LinkedIn.

Expertis

 • Bakteriologi
 • Antimikrobiell resistens
 • Antimikrobiell känslighetstestning
 • Djurmodeller av infektioner
 • Läkemedelsupptäckt och utveckling
 • Inriktning på nukleaser för diagnostik och terapi

Utbildning

Grundutbildning: Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul/Turkey
Medicinsk specialisering: Department of Medical Microbiology, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul/Turkey.
Doktorandutbildning: Department of Medical Microbiology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul/Turkey

Tidigare uppdrag

 • Resident physician (doctor)
  • Medical Microbiology Department, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul/Turkey (2005-2009)
 • Medical microbiology specialist
  • Izmir Military Hospital, Izmir/Turkey (2009-2010)
  • Mardin Gynecology and Pediatrics Hospital, Mardin/Turkey (2010-2011)
  • Özel Doga Hospital, Istanbul/Turkey (2011-2017)
  • Yeditepe University Hospitals, Istanbul/Turkey (2017-2018)
 • Assistant Professor
  • Medical Microbiology Department, Altinbas University School of Medicine, Istanbul/Turkey (2013-2017)
  • Yeditepe University School of Medicine, Istanbul/Turkey (2017-2018)
 • Postdoctoral researcher
  • Linköping University Department of Physics, Chemistry and Biology. Nucleic Acids Technologies Laboratory, Linköping/Sweden (2018-2020)
 • Principal Research Engineer
  • Linköping University Department of Physics, Chemistry and Biology. Nucleic Acids Technologies Laboratory, Linköping/Sweden (2020-onwards)

Undervisning

 • Hematopoeitic System, Immunology and Microbiology, Undergraduate / Altinbas University School of Medicine
 • Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Undergraduate / Altinbas University School of Medicine
 • Introduction to Clinical Medicine, Undergraduate / Altinbas University School of Medicine 
 • Nosocomial Infections, Undergraduate / Altinbas University School of Medicine 
 • Autoimmune Diseases, Undergraduate / Altinbas University School of Medicine 
 • Subacute Bacterial Endocarditis, Undergraduate / Altinbas University School of Medicine 
 • Sexually Transmitted Diseases, Undergraduate / Altinbas University School of Medicine 
 • Approach to Respiratory System Infections in Adults, Undergraduate / Altinbas University School of Medicine
 • Urinary Tract Infections, Undergraduate / Altinbas University School of Medicine
 • Pharmaceutical Microbiology and Immunology, Undergraduate / Altinbas University School of Pharmacy
 • Oral Microbiology I, Periodontology Postgraduate Programme / Altinbas University School of Dentistry
 • Immunology, Orthodontics PhD Programme / Altinbas University School of Dentistry
 • Medical Microbiology, Undergraduate / Yeditepe University Faculty of Medicine, Yeditepe University Faculty of Dentistry, and Yeditepe University Faculty of Pharmacy

Publikationer

Hitta min forskning på

Research Gate
Google Scholar
ORCID

Utvalda publikationer

 • Borsa BA, Tuna B, Hernandez FJ, Hernandez LI, Bayramoglu G, Arica YM, Schafer T, Ozalp VC. Combined usage of aptamer-based magnetic nanoparticles and micrococcal nuclease spesific flourescent releasing nanokeepers in detection of Staphylococcus aureus directly from blood samples. Biosensors and Bioelectronics 2016; 86: 27-32.
 • Borsa BA, Aldag ME, Tunali B, Dinc U, Gungordu Dalar Z, Ozalp VC. Sepsis Caused by a Rare Opportunistic Pathogen: Bacillus pumilus. Bulletin of Microbiology 2016; 50(3): 466-70.
 • Vakifahmetoglu C, Zeydanlı D, Ozalp VC, Borsa BA, Soraru GD. Hierarchical porosity: a promising platform for multidrug delivery systems. Materials and Design 2017; 140(2018): 37-44.
 • Demirci M, Guzel AD, Sahin AA, Yorulmaz E, Ersahin SS, Borsa BA. Human papillomavirus prevalence and genotype distribution among Turkish women with or without cervical lesion. Indian Journal of Medical Microbiology 2018; 36(4): 517-21.
 • Borsa BA, Demirci M, Gungordu Dalar Z, Karabiyik G, Aygün G, Küçükbasmaci O. Molecular mechanisms of colistin resistance among Klabsiella pneumoniae strains. Clinical Laboratory 2019; 65(7): 1125-30.
 • Balian A, Garcia Gonzalez J, Bastida N, Akhtar KK, Borsa BA, Hernandez FJ. Kinetic Screening of Nuclease Activity using Nucleic Acid Probes (Knut and Alice Wallenberg Foundation Project). Journal of Visualized Experiments 2019; (153): e60005.
 • Ucak S, Sudagidan M, Borsa BA, Mansuroglu B, and Ozalp VC. Aptamer Targeted Teicoplanin Encapsulated PLGA Nanoparticles for Methicilin-resistant Staphylococcus aureus. World Journal of Microbiology and Biotechnology 2020; 36:69.
 • Borsa BA, Sudagidan M, Aldag ME, Baris II, Acar EE, Acuner C, Kavruk M, Ozalp VC. Antibiotic administration in targeted nanoparticles protects the faecal microbiota of mice. RSC Medicinal Chemistry 2021; 12, 380-3.
 • Dursun AD, Borsa BA, Bayramoglu G, Arica MY, Ozalp VC. Surface plasmon resonance aptasensor for Brucella detection in milk. Talanta 2022; 239:123074.

Publikationer i kronologisk ordning

2024

Lingyin Meng, Sheng Liu, Baris Ata Borsa, Mats Eriksson, Wing Cheung Mak (2024) A conducting polymer-based array with multiplex sensing and drug delivery capabilities for smart bandages COMMUNICATIONS MATERIALS, Vol. 5, Artikel 28 Vidare till DOI
Garazi Goikoetxea, Khadija-Tul Kubra Akhtar, Alona Prysiazhniuk, Baris Ata Borsa, Mehmet Ersoy Aldag, Murat Kavruk, Veli C. Ozalp, Frank Hernandez (2024) Fluorescent and electrochemical detection of nuclease activity associated with <i>Streptococcus pneumoniae</i> using specific oligonucleotide probes The Analyst Vidare till DOI

2023

Baris Ata Borsa, Luiza I. Hernandez, Tania Jiménez, Chaitanya Tellapragada, Christian G Giske, Frank J Hernandez (2023) Therapeutic-oligonucleotides activated by nucleases (TOUCAN): A nanocarrier system for the specific delivery of clinical nucleoside analogues. Journal of Controlled Release, Vol. 361, s. 260-269 Vidare till DOI

2022

Ali D. Dursun, Baris Ata Borsa, Gulay Bayramoglu, M. Yakup Arica, Veli C. Ozalp (2022) Surface plasmon resonance aptasensor for Brucella detection in milk Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry, Vol. 239, Artikel 123074 Vidare till DOI

2021

Baris Ata Borsa, Mert Sudagidan, Mehmet E. Aldag, Isik I. Baris, Elif E. Acar, Cagatay Acuner, Murat Kavruk, Veli C. Ozalp (2021) Antibiotic administration in targeted nanoparticles protects the faecal microbiota of mice RSC MEDICINAL CHEMISTRY, Vol. 12, s. 380-383 Vidare till DOI

Organisation

Nyheter