Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning (WCMM)

Molekyler

Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning är ett nytt forskningscentrum inom molekylär medicin vid Linköpings universitet. Det verkar i samarbete med Region Östergötland och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. WCMM ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning.

 Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning (WCMM) leds av Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi. Fokus kommer att ligga på molekylär medicin i gränslandet mellan människa och teknik, en unik nisch i Sverige. All modern livsvetenskap har i dag inslag av teknik både när man diagnosticerar och behandlar sjukdomstillstånd. Röntgen, ortopediska implantat och syntetiska material är några exempel.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar med ett generöst stöd under en nioårsperiod, 2016–2024, till det nya centrumet i Linköping, främst genom anslag till rekryteringar. För att ytterligare säkra excellens i translationell och klinisk forskning och öka patientvården bidrar också Linköpings universitet och Region Östergötland med ett motsvarade stöd.

WCMM organization

Kontakt

Forskningsinfrastruktur

Nyheter