Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

Molekyler

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. 

WCMM i Linköping fokuserar på gränsområdet medicin/teknik och bygger på Linköpings universitets starka forskningsområden inom medicinsk teknik, materialvetenskap, teknisk biologi och medicin. WCMM verkar i samarbete med Region Östergötland och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

 

WCMM organization

WCMM Symposium 2018

WCMM Fellows

Publikationer från WCMM Fellows

Organisation

Seminarier, föreläsningar och evenemang

WCMM-nätverk i Linköping och Norrköping

Forskningsinfrastruktur

Nyheter

Notiser

ECCO-anslag till Stefan Koch

Stefan Koch, fellow vid WCMM LiU, besökte nyligen ECCO-konferensen i Wien (European Crohn's and Colitis Organisation). I samband med konferensen delades även ett antal forskningsanslag ut. 

Stefan Koch var en av dem som fick pengar. Anslaget låg på €33 850 och tanken är att Koch ska undersöka en riskgen hos möss kring inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD, Inflammatory bowel disease).

WCMM-partners

WCMM-nätverket i Sverige

I Sverige finns fyra Wallenberg centrum för molekylär medicin tillsammans med SciLifeLab. Alla centrum är viktiga pusselbitar i att återta Sveriges världsledande position i forskning inom life science.

Bakom centrumen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Centrumen i sin tur är ett samarbete mellan universiteten och universitetssjukhusen i Linköping, Göteborg, Lund och Umeå. SciLifeLab i Stockholm och Uppsala fungerar som en viktig partner och står för en unik forskningsinfrastruktur inom nätverket.


Mer om WCMM