Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning (WCMM)

Molekyler

Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning (WCMM) ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. 

WCMM i Linköping fokuserar på gränsområdet medicin/teknik och bygger på Linköpings universitets starka forskningsområden inom medicinsk teknik, materialvetenskap, teknisk biologi och medicin. WCMM verkar i samarbete med Region Östergötland och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

 

WCMM organization

WCMM söker framtidens kliniska forskare

WCMM Fellows

Publikationer från WCMM Fellows

Organisation

Seminarier, föreläsningar och evenemang

WCMM-nätverk i Linköping och Norrköping

Forskningsinfrastruktur

Nyheter

Notiser

ECCO-anslag till Stefan Koch

Stefan Koch, fellow vid WCMM LiU, besökte nyligen ECCO-konferensen i Wien (European Crohn's and Colitis Organisation). I samband med konferensen delades även ett antal forskningsanslag ut. 

Stefan Koch var en av dem som fick pengar. Anslaget låg på €33 850 och tanken är att Koch ska undersöka en riskgen hos möss kring inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD, Inflammatory bowel disease).

WCMM-partners

WCMM-nätverket i Sverige

I Sverige finns fyra Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning tillsammans med SciLifeLab. Alla centrum är viktiga pusselbitar i att återta Sveriges världsledande position i forskning inom life science.

Bakom centrumen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Centrumen i sin tur är ett samarbete mellan universiteten och universitetssjukhusen i Linköping, Göteborg, Lund och Umeå. SciLifeLab i Stockholm och Uppsala fungerar som en viktig partner och står för en unik forskningsinfrastruktur inom nätverket.


Mer om WCMM