Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)
Visa/dölj innehåll

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) ingår i en nationell plan för att Sverige skall stärka sin position inom medicinsk forskning.

WCMM i Linköping skapades under 2015 genom en gemensam satsning mellan Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Linköpings Universitet och Region Östergötland. Centrets forskning fokuserar på gränsområdet mellan medicin och teknik och bygger på Linköpings universitets redan starka forskningsområden inom materialvetenskap, bildanalys, teknisk biologi och medicin. Genom WCMM har vi nu kunnat rekrytera 13 nya forskargrupper, de flesta från från lärosäten utomlands, för att ytterligare förstärka vår forskning i Linköping och Norrköping.

WCMM i Linköping är del av ett Knut och Alice Wallenberg finansierat initiativ ämnat att öka samverkan mellan Svenska Universitet. Detta ”National Molecular Medicine Fellows Program (NMMP)” med deltagare från WCMM i Lund-, Göteborg-, Umeå- Universitet samt från det i Stockholm lokaliserade Sci-Life Laboratories tjänar som en katalysator för forsknings utbyte mellan WCMM noderna på den nationella arenan.

Seminarier och evenemang
Visa/dölj innehåll

WCMM söker postdocs och doktorander
Visa/dölj innehåll

Söker du en plats som postdoc eller doktorand? Då kan du söka till någon av forskargrupperna vid WCMM.

Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning (WCMM) vid Linköpings universitet har rekryterat 13 forskargrupper. Alla dessa grupper är i behov av postdocs och doktorander och är i en rekryteringsprocess.

För att lära dig mer om forskningsintressen hos de olika grupperna och forskningsledarna, se länkarna nedan. Vänligen kontakta den specifika WCMM Fellow och grupp som du finner intressant. Kontaktuppgifter finns på respektive sida.

Forskargrupper vid WCMM LiU

Nyheter
Visa/dölj innehåll

WCMM-nätverket i Sverige
Visa/dölj innehåll

I Sverige finns fyra Wallenberg centrum för molekylär medicin tillsammans med SciLifeLab. Alla centrum är viktiga pusselbitar i att återta Sveriges världsledande position i forskning inom life science.

Bakom centrumen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Centrumen i sin tur är ett samarbete mellan universiteten och universitetssjukhusen i Linköping, Göteborg, Lund och Umeå. SciLifeLab i Stockholm och Uppsala fungerar som en viktig partner och står för en unik forskningsinfrastruktur inom nätverket.


Umeå
Lund
Göteborg
SciLifeLab
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
National Molecular Medicine Fellows Programme