Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning (WCMM)

Molekyler

Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning (WCMM) är ett nytt forskningscentrum vid Linköpings universitet. Det verkar i samarbete med Region Östergötland och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

WCMM ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. WCMM i Linköping kommer att fokusera på gränsområdet medicin – teknik och bygga på våra starka forskningsområden inom medicinsk teknik, materialvetenskap, teknisk biologi och medicin.

 

WCMM organization

WCMM Fellows

WCMM Symposium 2017

Organisation

WCMM-nätverk i Linköping och Norrköping

Forskningsinfrastruktur

Nyheter

WCMM-partners

WCMM-nätverket i Sverige

I Sverige finns fyra Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning tillsammans med SciLifeLab. Alla centrum är viktiga pusselbitar i att återta Sveriges världsledande position i forskning inom life science.

Bakom centrumen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Centrumen i sin tur är ett samarbete mellan universiteten och universitetssjukhusen i Linköping, Göteborg, Lund och Umeå. SciLifeLab i Stockholm och Uppsala fungerar som en viktig partner och står för en unik forskningsinfrastruktur inom nätverket.


Om WCMM