Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) Visa/dölj innehåll

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) ingår i en nationell plan för att Sverige skall stärka sin position inom medicinsk forskning.

WCMM i Linköping skapades under 2015 genom en gemensam satsning mellan Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Linköpings universitet och Region Östergötland. Centrets forskning fokuserar på gränsområdet mellan medicin och teknik och bygger på Linköpings universitets redan starka forskningsområden inom materialvetenskap, bildanalys, teknisk biologi och medicin. Genom WCMM har vi nu kunnat rekrytera 13 nya forskargrupper, de flesta från lärosäten utomlands, för att ytterligare förstärka vår forskning i Linköping och Norrköping.

WCMM i Linköping är ett initiativ finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ämnat att öka samverkan mellan svenska universitet. Detta ”National Molecular Medicine Fellows Program (NMMP)” med deltagare från universiteten i Linköping, Lund, Göteborg och Umeå samt från Sci-Life Laboratories i Stockholm tjänar som en katalysator för forskningsutbyte mellan WCMM-noderna på den nationella arenan.

Seminarier och evenemang Visa/dölj innehåll

19 oktober 2022

WCMM Clinical Arena: Nanoprobes and Medical Imaging

kl. 16.25 – 17.15 Eken, Hus 421, Våning 9, Ingång 65, Campus US

WCMM söker postdocs och doktorander Visa/dölj innehåll

Söker du en plats som postdoc eller doktorand? Då kan du söka till någon av forskargrupperna vid WCMM.

Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning (WCMM) vid Linköpings universitet har rekryterat 13 forskargrupper. Alla dessa grupper är i behov av postdocs och doktorander och är i en rekryteringsprocess.

För att lära dig mer om forskningsintressen hos de olika grupperna och forskningsledarna, se länkarna nedan. Vänligen kontakta den specifika WCMM Fellow och grupp som du finner intressant. Kontaktuppgifter finns på respektive sida.

Forskargrupper vid WCMM LiU

Nyheter Visa/dölj innehåll

WCMM-nätverket i Sverige Visa/dölj innehåll

I Sverige finns fyra Wallenberg centrum för molekylär medicin tillsammans med SciLifeLab. Alla centrum är viktiga pusselbitar i att återta Sveriges världsledande position i forskning inom life science.

Bakom centrumen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Centrumen i sin tur är ett samarbete mellan universiteten och universitetssjukhusen i Linköping, Göteborg, Lund och Umeå. SciLifeLab i Stockholm och Uppsala fungerar som en viktig partner och står för en unik forskningsinfrastruktur inom nätverket.


Umeå
Lund
Göteborg
SciLifeLab
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
National Molecular Medicine Fellows Programme