Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

Molekyler

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. 

WCMM i Linköping fokuserar på gränsområdet medicin/teknik och bygger på Linköpings universitets starka forskningsområden inom medicinsk teknik, materialvetenskap, teknisk biologi och medicin. WCMM verkar i samarbete med Region Östergötland och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

 

WCMM organization

WCMM Fellows
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Seminarier, föreläsningar och evenemang
Visa/dölj innehåll

WCMM-nätverk i Linköping och Norrköping
Visa/dölj innehåll

Forskningsinfrastruktur
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

WCMM-partners
Visa/dölj innehåll

WCMM-nätverket i Sverige
Visa/dölj innehåll

I Sverige finns fyra Wallenberg centrum för molekylär medicin tillsammans med SciLifeLab. Alla centrum är viktiga pusselbitar i att återta Sveriges världsledande position i forskning inom life science.

Bakom centrumen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Centrumen i sin tur är ett samarbete mellan universiteten och universitetssjukhusen i Linköping, Göteborg, Lund och Umeå. SciLifeLab i Stockholm och Uppsala fungerar som en viktig partner och står för en unik forskningsinfrastruktur inom nätverket.


Mer om WCMM
Visa/dölj innehåll