Wallenberg centrum för molekylär medicin

WCMM

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) ingår i en nationell plan för att Sverige skall stärka sin position inom medicinsk forskning.

WCMM i Linköping skapades under 2015 genom en gemensam satsning mellan Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Linköpings universitet och Region Östergötland. Centrets forskning fokuserar på gränsområdet mellan medicin och teknik och bygger på Linköpings universitets redan starka forskningsområden inom materialvetenskap, bildanalys, teknisk biologi och medicin. Genom WCMM har vi nu kunnat rekrytera 13 nya forskargrupper, de flesta från lärosäten utomlands, för att ytterligare förstärka vår forskning i Linköping och Norrköping.

WCMM i Linköping är ett initiativ finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ämnat att öka samverkan mellan svenska universitet. Detta ”National Molecular Medicine Fellows Program (NMMP)” med deltagare från universiteten i Linköping, Lund, Göteborg och Umeå samt från Sci-Life Laboratories i Stockholm tjänar som en katalysator för forskningsutbyte mellan WCMM-noderna på den nationella arenan.

Seminarier och evenemang

Nyheter

porträtt av två kvinnliga forskare.

Postcovid fick forskarna att kombinera olika perspektiv

I spåren av covidpandemin följde en ny utmaning: postcovid. I ett stort forskningsprojekt arbetar forskare på tvärs över områdesgränser för att förstå postcovid ur många olika aspekter. Samtidigt forskar de om den tvärvetenskapliga processen i sig.

Bild från akutmottagningen vid Linköping US.

Hyperspektral avbildning omdefinierar akutvården

Varje år besöker mer än två miljoner patienter i Sverige en akutmottagning. Dessa avdelningar upplever ofta trängsel som leder till ökning av återbesök och ökad dödlighet. Ett WCMM-projekt kommer att rikta in sig på brister i nuvarande triageverktyg.

Människor dricker kaffe.

Bönor till gener: WCMM-studie om kaffe och hjärthälsa

Med 2,25 miljarder dagliga konsumenter världen över är kaffe en allomfattande beteendestimulant. Trots detta är kaffets kliniska påverkan på vår kardiovaskulära hälsa osäker. Med stöd från WCMM ska forskare utforska kaffets påverkan på hjärthälsan.

Miljonstöd till barnmedicin från Joanna Cocozzas stiftelse – 2023

Fyra LiU-forskare har tilldelats 2023 års projektbidrag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning. Forskningsprojekten ska studera typ 1-diabetes, medfödda hjärtsjukdomar, för tidigt födda barn och långvariga symptom efter Covid-19.

Tre manliga forskare i laboratorium.

Konsten att skriva ut ett höftben

Att 3D-skriva ut olika produkter kan förändra processerna inom allt från tillverkningsindustri till sjukvård. En del kanske tänker på astronauten som har glömt skiftnyckeln hemma. Är det bara att skriva ut en ny?

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

WCMM söker postdocs och doktorander

Söker du en plats som postdoc eller doktorand? Då kan du söka till någon av forskargrupperna vid WCMM.

Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning (WCMM) vid Linköpings universitet har rekryterat 13 forskargrupper. Alla dessa grupper är i behov av postdocs och doktorander och är i en rekryteringsprocess.

För att lära dig mer om forskningsintressen hos de olika grupperna och forskningsledarna, se länkarna nedan. Vänligen kontakta den specifika WCMM Fellow och grupp som du finner intressant. Kontaktuppgifter finns på respektive sida.

Forskargrupper vid WCMM LiU

WCMM-nätverket i Sverige

I Sverige finns fyra Wallenberg centrum för molekylär medicin tillsammans med SciLifeLab. Alla centrum är viktiga pusselbitar i att återta Sveriges världsledande position i forskning inom life science.

Bakom centrumen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Centrumen i sin tur är ett samarbete mellan universiteten och universitetssjukhusen i Linköping, Göteborg, Lund och Umeå. SciLifeLab i Stockholm och Uppsala fungerar som en viktig partner och står för en unik forskningsinfrastruktur inom nätverket.


Umeå
Lund
Göteborg
SciLifeLab
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
The Program for Academic Leaders in Life Science (PALS)