Nordiska intressegruppen inom implementering

Kunskapsutbyte om implementering av evidensbaserad praktik

Nordic Implementation Interest Group är en intressegrupp av forskare och praktiker med fokus på frågor kring evidensbaserad praktik inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och utbildning. For information in English, please alter language in the above menu.

I syfte att underlätta utbyte av kunskap och idéer bland implementeringsforskare och praktiker i Norden, har Intressegruppen en e-postlista. Denna används för annonsering, förfrågningar och information.

Om du vill bli medlem i gruppen, och finnas med på e-postlistan, bidra med information eller skicka en förfrågan till Intressegruppen, vänligen kontakta bitr. professor Ann Catrine Eldh, Linköpings universitet: ann.catrine.eldh@liu.se

Intressegruppen välkomnar i första hand medlemmar från de nordiska länderna men e-postlistan kan också nyttjas för information och förfrågningar från övriga delar av världen.

 

Kontakt

Relaterad forskning