Implementering i hälso- och sjukvården

Man hoppar över klyfta i motljus
Att överbrygga gapet mellan forskning och praktik.   

Att hitta vägar för att överbrygga gapet mellan forskning och praktik är ett högaktuellt forskningsområde. Vi engagerar forskare från alla avdelningar inom Institutionen för medicin och hälsa. Vår ambition är att bedriva högkvalitativ tvärvetenskaplig forskning och utbildning för att besvara angelägna frågeställningar angående implementering i hälso- och sjukvården och samhället i stort.

Forskare inom programmet är engagerade i studier med fokus på implementering inom flera områden, såsom patientsäkerhet, fysioterapi, levnadsvanor och e-hälsa. Årligen ges en uppskattad kurs i implementering på forskarutbildningsnivå, med deltagare från stora delar av Sverige och även andra länder. Ett lokalt nätverk samlar forskare med intresse för implementeringsfrågor. Internationella kontakter och utbyten med ledande forskare inom fältet bidrar till kontinuerlig utveckling av forskningsprogrammet. Ett Nordiskt nätverk utgör också en viktig del i den internationella kontaktytan.

Pågående forskningsprojekt (även doktorandprojekt)

 • Implementation of a best practice primary care model for low back pain (BetterBack:))
 • Implementation of medication reviews in hospital care
 • Implementation of a Program for Physiotherapeutic Treatment of Neck Disorders
 • Implementation of evidence based methods in physiotherapeutic treatment of shoulder disorders
 • Injury preventive neuromuscular training in youth sports – training effects and implementation
 • Implementation of appropriate laboratory diagnosis in primary care
 • Patient participation for safer care
 • Learning from adverse events reporting
 • Patient safety culture
 • Patient safety in home care
 • Alcohol and smoking prevention in health care
 • Standardized cancer care pathways
 • Internet-based cognitive behavioural therapy for heart failure patients
 • Research activity and use among physicians and nurses

Forskarutbildningskurs i Implementeringsvetenskap

Implementering – Teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Forskningsprogrammet Implementeringsvetenskap ger en årligen återkommande nationell forskarutbildningskurs i implementering. Kursen ”Implementering – Teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård” (5 hp) är även öppen för disputerade forskare. Kursen gavs första gången hösten 2011. Lärare i kursen kommer från Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård och andra lärosäten. Kursen har rönt stor uppskattning, med mycket positiva omdömen i kursens utvärderingar. Den attraherar doktorander från hela Sverige och deltagare kommer även från övriga Norden. 

Kursen ger en bred introduktion till implementeringsforskningens historik, utveckling och forskningsfront. Syftet är att öka förståelsen för problematiken kring implementering inom hälso- och sjukvård och förmedla fördjupad kunskap om relevant teoribildning och forskning som är praktiskt användbar i egna implementeringsstudier.
Kursen ges på engelska. Arbetet bedrivs på halvfart och innebär att deltagarna vid tre tillfällen samlas till föreläsningar och seminarier. 

Däremellan sker inläsning av kursmaterial samt eget arbete med examinationsuppgiften. Kursen bygger mycket på diskussioner där kursdeltagarnas och föreläsarnas erfarenheter styr vilka implementeringsfrågor som behandlas.

Kursanmälan

Nästa kurstillfälle är höstterminen 2022, med kursdagar 1-2 september, 28-30 september och 17 november. Kursen är nu öppen för ansökan, sök via hemsidan senast 30 april.

Vid ansökan kommer du att uppmanas att lämna en kort beskrivning av ditt doktorandprojekt (300-350 ord). Kursen är öppen för doktorander och post-doc/disputerade forskare och har 20 platser. Antagna doktorander ges företräde framför andra sökande. 

Besked om antagning meddelas i slutet av juni månad. 

Kursansvarig

Senaste publikationer

Omslag för publikation ''
Petra Dannapfel, Anneli Peolsson, Per Nilsen (2013)

Implementation Science , Vol.8 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Per Nilsen, Christian Ståhl, Kerstin Roback, Paul Cairney (2013)

Implementation Science , Vol.8 Vidare till DOI

Övriga publikationer

Omslag för publikation 'Implementering av evidensbaserad praktik'
Per Nilsen (Redaktörskap) (2014)
Omslag för publikation ''
Siw Carlfjord, Malou Lindberg, Preben Bendtsen, Per Nilsen, Agneta Andersson (2010)

BMC Family Practice , Vol.11 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Per Nilsen, Kerstin Roback, Anders Broström, Per-Erik Ellström (2012)

Implementation Science , Vol.7 Vidare till DOI

Medarbetare

Nätverk

Relaterad forskning

Organisation