Workshop om ontologier för interoperabilitet mellan materialdatabaser (OMDI2021)

OMDI2021

Plats: Linköpings universitet, Sverige + digitalt deltagande
Datum: 5-7 oktober, 2021

Formaliserade beskrivningar av terminologi inom materialvetenskap i form av ontologier blir allt viktigare för att göra materialdata ”FAIR” (sökbar, tillgänglig, interoperabel och återanvändbar). Workshopen OMDI2021 sammanför forskare engagerade i materialdatabaser, materialorienterade ontologier och semantisk forskning.

Det ökande användandet av datadrivna metoder inom området materialvetenskap kräver en högre grad av standardisering. Under det senaste decenniet har flera databaser av materialegenskaper gjorts öppet tillgängliga och växer snabbt både i antal och storlek. Denna tillgänglighet av data har öppnat för helt nya sätt att utföra materialforskning och har skapat nya utmaningar. Ett antal EU-projekt avser interoperabilitet och datadelning inom materialvetenskap, inklusive BIG-MAP, OpenModel, DOME 4.0, MarketPlace och INTERSECT. Det blir allt tydligare att standardiseringen av databaser, och fältet i allmänhet, skulle ha stor nytta av mer grundläggande arbete med ontologier för materialdatabaser.

OMDI2021 är en internationell workshop som hålls helt på engelska.


Mer information och anmälan finns på workshopens engelskspråkiga webbsida. Click for English version on top of this site! 

Support

Support Logotyper.

Den här workshopen har möjliggjorts genom stöd från Psi-k Network, NCCR MARVEL och SeRC. Värd för arrangemanget är Linköpings universitet.


Kontakter