Inom forskningsområdet ”Skulderbesvär – bedömning, behandling och utfallsmått” vid Linköpings universitet bedrivs flertalet studier inom fysioterapi i samverkan med ortopedi och primärvård.

Bland annat forskning i syfte att utvärdera olika mät- och testteoretiska perspektiv med fokus på utvärderingsinstrument framför allt gällande effektvariablerna smärta och skulderfunktion.

Organisation