Skulderbesvär – bedömning, behandling och utfallsmått

En kvinnas ryggtavla. Bakgrunden är svart.
Emma Busk Winquist

Forskningen har det övergripande syftet att förbättra diagnostik, behandling och utvärdering av patienter med olika skulderbesvär inom såväl primärvårdsrehabilitering som inom ortopedisk verksamhet.

Bland patienter som söker primärvården för muskuloskeletala besvär är skuldersmärta den tredje vanligaste orsaken efter nack- och ryggsmärta. Vanligt förekommande orsaker till besvären är överbelastning, degenerativa mekanismer eller traumatiska skador.

I närmare hälften av fallen rör det sig om skuldersmärta med subacromial orsak. Problem med subacromial smärta är ofta långvarigt och påverkar patientens aktivitetsförmåga, vilket gör det till ett angeläget forskningsområde. Andra vanliga förklaringar till besvären kan vara frusen skuldra eller gleno-humeral instabilitet. 

Forskningsfrågorna tar sin utgångspunkt från den kliniska vardagen, vilket främjar att resultaten kan implementeras i den kliniska verksamheten.

Bedömning, behandling och utfallsmått för skulderbesvär

Forskargrupp

Organisation