Smarta elnät med hänsyn till marginaliserade elkunder

Smarta hem.
RossHelen

Det här projektet fokuserar på elkunder som riskerar att uteslutas eller negligeras när smarta energiprodukter och –tjänster för hemmet utformas och implementeras.

Utvecklingen av smarta elnät har framförallt drivits av aktörer med en vision om rationella, aktiva och ekonomiskt sinnade elkunder. Frågan är dock hur elkunder som inte uppfyller de kriterierna ska kunna dra nytta av smarta energiprodukter och -tjänster i hemmet. Vad har de för intressen, behov och förutsättningar, och hur kan produktutvecklare och tjänsteleverantörer skapa mer inkluderande lösningar i framtiden?

 

Det här projektet fokuserar på elkunder som riskerar att uteslutas eller negligeras när smarta energiprodukter och –tjänster för hemmet utformas och implementeras. Projektet inriktar sig på den särskilda situationen i Göteborg. Det syftar till att identifiera de hushållsgrupper som löper risk för exkludering samt utforska hur deras intressen, behov och förutsättningar kan förstås och hanteras lokalt. Denna kunskap behövs för att kunna utveckla smarta energiprodukter och -tjänster för hemmet på ett sätt som gör att fler grupper kan dra nytta av och bidra till smarta elnäts fulla potential. Genom en intervjustudie med aktörer i Göteborg som har god insyn i särskilt utsatta gruppers behov, intressen och förutsättningar kommer projektet att föreslå strategier för hur de som är i riskzonen för utanförskap kan inkluderas i ett framtida smarta elnät.

 

Finansiär: Göteborg Energi.

Projekttid: mars 2019 – februari 2020.

Kontakt

Relaterad forskning