Innovation för urban omställning

Elbilsparkering

Syftet med forskningsprogrammet Swedish Transformative Innovation Policy Platform (STIPP) är att förbättra vår förståelse för governancefrågor och förändringsprocesser kopplade till utmaningsdriven innovation.

Innovationspolicy kan bidra till mer än jobb och tillväxt. Utmaningsdriven innovationspolicy syftar på att lösa samhällsutmaningar såsom klimatförändringar. Syftet med forskningsprogrammet Swedish Transformative Innovation Policy Platform (STIPP) är att förbättra vår förståelse för governancefrågor och förändringsprocesser kopplade till utmaningsdriven innovation.

 

Forskare på Linköpings universitet kommer att studera utmaningsdriven innovation för smart städer och omställning i städer. Städer är centrala till samhällsomställningar i många sektorer. Energi- och transportsektorerna är mycket viktiga för undvika klimatförändringar, och många förändringar i dessa sektorer kommer att påverka städer. Omställning av städer kräver inte bara ny teknik utan även ny infrastruktur, nya affärsmodeller, och nya sätt att använda energi och transport. Kommuner och regioner spelar en viktig roll i dessa förändringar, men innovationspolicy har traditionellt riktat sig till företag. STIPP kommer att utöka vår kunskap om vilken roll kommuner och regioner har i utmaningsdriven innovation.

 

STIPP leds av forskare på Lunds universitet. Deltagare från Linköpings universitet och Jönköping International Business School kommer att fokusera på smarta städer medan forskare på Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola kommer att studera omställning mot en biobaserad ekonomi.

 

Mer information, inklusive deltagare från andra universitet, finns på STIPP-hemsidan.

 

Forskningsplattformen finansieras av Vinnova 2017–2022.

Kontakt