Digitalisering i städer och energisystem

Digitalisering lovar att lösa många utmaningar, men långt ifrån alla löften förverkligas. I min forskning studerar jag digitalisering i förhållande till hållbarhetsutmaningar.

Jag intresserar mig för vilken roll visioner spelar i infrastrukturell förändring och hur digitalisering påverkar förhållanden mellan konsumenter, företag, kommuner och staten. Min forskning kombinerar flera samhällsvetenskapliga perspektiv med inspiration från teknik- och vetenskapsstudier (STS), studier av hållbara omställningar och digital sociologi.

Min nuvarande forskning handlar om nya affärsmodeller inom elmarknaden, där företag vill frikoppla sina vinster från sina konsumenters elanvändning. Jag är intresserad av hur företag skapar nya affärsmodeller med hjälp av digital teknik. Forskningen undersöker företagens marknadsföring, funktioner i de mobilappar som erbjuds med elavtal, och den teknologiska och organisatoriska utvecklingen av nya affärsmodeller.

Jag har tidigare studerat digitalisering i två andra kontexter: transformative innovation i städer och kommuners governance av hållbarhet.

Min undervisning handlar ofta om digitalisering, städer och hållbarhet men innefattar även vetenskapsteori och vetenskapliga metoder.

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Forskning

Andra forskare inom samma fält

Organisation