Fotografi av Darcy Parks

Darcy Parks

Biträdande universitetslektor

Digitalisering lovar att lösa hållbarhetsutmaningar inom många områden. Jag forskar om vad som lovas i hållbarhetens namn, vem som förespråkar digitalisering som lösning och implikationerna för infrastrukturella system.

Digitalisering i städer och energisystem

Digitalisering lovar att lösa många utmaningar, men långt ifrån alla löften förverkligas. I min forskning studerar jag digitalisering i förhållande till hållbarhetsutmaningar.

Jag intresserar mig för vilken roll visioner spelar i infrastrukturell förändring och hur digitalisering påverkar förhållanden mellan konsumenter, företag, kommuner och staten. Min forskning kombinerar flera samhällsvetenskapliga perspektiv med inspiration från teknik- och vetenskapsstudier (STS), studier av hållbara omställningar och digital sociologi.

Min nuvarande forskning handlar om nya affärsmodeller inom elmarknaden, där företag vill frikoppla sina vinster från sina konsumenters elanvändning. Jag är intresserad av hur företag skapar nya affärsmodeller med hjälp av digital teknik. Forskningen undersöker företagens marknadsföring, funktioner i de mobilappar som erbjuds med elavtal, och den teknologiska och organisatoriska utvecklingen av nya affärsmodeller.

Jag har tidigare studerat digitalisering i två andra kontexter: transformative innovation i städer och kommuners governance av hållbarhet.

Min undervisning handlar ofta om digitalisering, städer och hållbarhet men innefattar även vetenskapsteori och vetenskapliga metoder.

Publikationer

2022

Darcy Parks (2022) Directionality in transformative innovation policy: who is giving directions? Environmental Innovation and Societal Transitions, Vol. 43 Vidare till DOI

2021

Darcy Parks (2021) Smart: climate-smart cities : a corporate takeover of urban environmental governance? Dilemmas of sustainable urban development: a view from practice, s. 160-174

2020

Darcy Parks (2020) Promises and Techno-Politics: Renewable Energy and Malmos Vision of a Climate-Smart City Science as Culture, Vol. 29, s. 388-409 Vidare till DOI
Darcy Parks, Anna Wallsten (2020) The Struggles of Smart Energy Places: Regulatory Lock-In and the Swedish Electricity Market Annals of the American Association of Geographers, Vol. 110, s. 525-534 Vidare till DOI

2019

Darcy Parks, Harald Rohracher (2019) From sustainable to smart: Re-branding or re-assembling urban energy infrastructure? Geoforum, Vol. 100, s. 51-59 Vidare till DOI

Forskning

Andra forskare inom samma fält

Organisation