Ett samhällsvetenskapligt perspektiv på smart städer, teknik och miljön

Det pratas mycket om smarta städer men det finns få exempel på städer som använder smart teknik för att lösa miljöproblem. Det är oklart om den smarta staden är ett meningslöst modeord eller om den kommer att lösa miljöprogram och förändra hur städer styrs. Min forskning och undervisning fokuserar på samtida frågor kring miljön, teknik och samhället.

Jag studerar smarta städer från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag vill förstå kontexten kring smarta städer, varför man väljer smart teknik för att lösa vissa frågor men inte andra. Det betyder att min forskning inte är en utvärdering av huruvida en stad faktiskt är smart, och jag har inte förutfattad mening vad det betyder för en stad att vara smart. Istället studerar jag begreppet genom att följa planerare, beslutsfattare och andra samhällsaktörer såsom energibolag och byggherrar. Jag analyserar hur projekt som bygger på begreppet smarta städer skiljer sig från tidigare projekt kring hållbara städer. Till exempel studerar jag om fokusen förflyttas från konsumtionsfrågor till tekniska lösningar, och om gränsen mellan företag och offentlig sektor suddas ut.

Undervisning inom samhällsplanering och hållbar utveckling

Min undervisning fokuserar på teknik, städer och miljön och bygger på liknande samhällsvetenskapliga perspektiv. Jag föreläser i flera kurser, både inom samhällsplanering och inom masterprogrammet Vetenskap för hållbar utveckling. Jag är även kursansvarig för kursen Teknikens utveckling i samhällsperspektiv på kandidatprogrammet i Samhällslogistik.

Jag kommer ursprungligen från Kanada och har en civilingenjörsexamen. Jag arbetade även som energikonsult innan jag flyttade till Sverige för att läsa en masterexamen i miljövetenskap.

Publikationer

2018

Darcy Parks

Energy efficiency left behind?: Policy assemblages in Sweden’s most climate-smart city

Ingår i European Planning Studies

Artikel i tidskrift

Darcy Parks

Den hållbara staden blir klimatsmart: Hur föreställningar om smarta städer förvandlar miljöstyrning i städer

Doktorsavhandling, sammanläggning

Forskning för ett hållbart samhälle

Andra forskare inom samma fält

Relaterat innehåll