Styrning, planering och implementering av urban mikromobilitet i svenska kommuner: mot ett transporteffektivt samhälle

En parkeringsplats för elsparkcyklar bredvid ett cykelställ i en trafikerad stadsdel.

För att nå svenska regeringens mål att bli världens första fossilfria välfärdsland krävs en omställning mot ett mer transporteffektivt samhälle.

Mikromobilitetslösningar såsom gång, (el-)cykel och elsparkcykel framställs som del av lösningen då de är yteffektiva och innebär låga utsläpp. Expandering och diversifiering av urban mikromobilitet sker redan idag i snabb takt med fler fordon av olika karaktär, olika ägarstruktur, skillnader i rytm och ökad elektrifiering. Kommuners infrastruktur och regelverk är otillräckligt anpassad och skiljer sig åt. Det innebär bl.a. att konflikter mellan olika användare av stadsrummet uppstår. Det föreslagna projektet frågar sig vad som krävs av stadsplaneringen för att möta framtidens behov av planering av urban mikromobilitet. Projektet syftar till att utforma nya angreppssätt, strategier och metoder för att leda städers utveckling mot ett mer hållbart transporteffektivt samhälle.

Sociala medier

Twitter.com/LiU_SPIM
Instagram.com/liu.mikromobilitet

Kontakt

Organisation