Fotografi av Karin Edberg

Karin Edberg

Biträdande universitetslektor

Jag forskar om olika sociala aspekter av energiomställning, mobilitet och infrastrukturlokalisering. Centrala frågor rör hur och varför vardagspraktiker uppstår, förändras och upprätthålls samt förhållandet mellan praktik och politik.

Energisystem och vardagspraktiker i förändring

Klimatförändringar och strävan efter ett hållbart samhälle står idag högt upp på den politiska agendan. I min forskning intresserar jag mig för dylika frågor i relation till våra vardagliga praktiker och till de maktstrukturer som omställningen inrymmer, men också i förhållande till de minnen som blir kvar när en industriell verksamhet upphör.

Mina forskningsintressen inkluderar olika sociala aspekter av hållbarhet, energiomställning, energianvändning och mobilitet, liksom lokalisering och avveckling av energiinfrastruktur. Förändringsprocesser och upplevelser av dessa utgör centrala frågor. Centralt är också relationen mellan praktiker och policys, med särskilt fokus på klass- och maktdimensioner samt förståelsen av praktiker som statiska/dynamiska.

(mikro)Mobilitet och industriellt kulturarv

För tillfället handlar min forskning mer konkret om, å ena sidan, mobilitet bortom bilen med fokus på hur allmänhetens mobilitetsätt förändras (eller inte förändras) och vilken roll kommunal planering kan ta i omställningen. Å andra sidan handlar forskningen om kulturarvsprocesser i relation till kärnkraft.

Jag disputerade i sociologi vid Södertörns högskola (institutionen för samhällsvetenskap, CBEES). Min avhandling, med titeln ”Energilandskap i förändring: Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland”, behandlar hur det globala energidilemmat – att tillfredsställa ett ökande energibehov utan att äventyra jordens framtid – blir konkret och platsbundet i och med den fysiska lokaliseringen av energiinfrastrukturer. Bland annat analyseras hur aktörer kombinerar landskapsuppfattningar och platsbundna praktiker med platsoberoende inramningar av specifika energislag.

Jag har tidigare bland annat arbetat vid Uppsala universitet (institutionen för geovetenskaper, sektionen för Vindenergi) och på Örebro universitet (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, miljösociologi). Sedan 2020 arbetar jag som biträdande lektor på Tema T, Linköpings universitet.

Föreläsning

Barn, terror och kärnkraft. Ett förbisett kulturarv?

Karin Edberg och Yelyzaveta Hrechaniuk berättar om delar av barns kulturarv som vi kanske inte alltid reflekterar över. Hur görs de svåra, känsliga, besvärliga och omdebatterade delarna av historien till en del av kulturarvet? På vilket sätt och av vem bestäms vad som kommer att sparas för framtiden och vad som ska glömmas bort och lämnas bakom?

Publikationer

2023

Kajsa-Stina Benulic, Karin Edberg, Karin M Gustafsson (2023) Klimatkrisens sociologi Sociologisk forskning, Vol. 60, s. 219-228 Vidare till DOI
Karin Edberg (2023) The (im-)mobile e-bike: infrastructural components of an emerging micromobility practice Active Travel Studies: an Interdisciplinary Journal. Special Issue: Electric Micromobility Futures, Vol. 3, Artikel 9 Vidare till DOI
Karin Edberg (2023) E-biking within a transitioning transport system: the quest for flexible mobility Mobilities Vidare till DOI

2022

Karin Edberg, Anna Storm (2022) Så blev Nord Stream ett storpolitiskt vapen Svenska Dagbladet, 21 juli
Karin Edberg, Anna Storm (2022) Så blev Nord Stream ett storpolitiskt vapen Svenska dagbladet, Vol. 2022-07-20

I media

Så blev Nord Stream ett storpolitiskt vapen

Debattartikel av Karin Edberg och Anna Storm i Svenska Dagbladet 2022-07-20.

Läs artikeln här (betalvägg)

Forskning

Undervisning

Kursansvar

Jag undervisar på olika kurser på Samhällsplanerarprogrammet och på masterprogrammet i strategisk urban och regional planering. Inom dessa två program är jag från 2021 kursansvarig för Projektarbete (709G15), Praktik (709A12, 709A13) och Individuell fördjupning i strategisk samhällsplanering (709A11). Jag är också involverad i karriärportfolio för masterstudenter.

Organisation