Enheten för sublimationsmaterial

Sublimation materials labb foto.

Enheten för sublimationsmaterial fokuserar på att utforska
kiselkarbidhalvledare, grafen, andra lågdimensionella material och deras
energi- och miljöapplikationer.

Gruppen är internationellt erkänd med sin expertis inom sublimeringstillväxt av kiselkarbid (SiC) och grafentillväxt på SiC-substrat, särskilt kubisk kiselkarbid (3C-SiC) tillväxt av bulkliknande material med hög strukturell kvalitet.

Den unika tillväxtutrustningen för sublimering i Sverige är en stark förutsättning för ytterligare teknisk utveckling. År 2011 lanserades spin-off-företaget Graphensic AB för produktion av högkvalitativ grafikskala på SiC-substrat.

Gruppen fokuserar också på att utforska grafen, 3C-SiC och andra material för en direkt omvandling av solenergi till förnybar energi såsom väte och andra kemiska bränslen baserat på fotokatalytisk och fotoelektrokemisk (PEC) vattenuppdelning och PEC CO2-minskning. Det syftar också till att skräddarsy materialegenskaper för nya avkännings-, katalys- och optoelektroniska applikationer.
 

Publikationer

2023

Kontakt

Organisation