SUNRISE-projektet

Närbild på ett barn som hoppar i en vattenpöl. Barnet har en röd tröja och jeans på sig.
SUNRISE-projektet undersöker barns fysiska aktivitet. lev dolgachov

SUNRISE- International Surveillance Study of Movement Behaviours in the Early Years, är ett projekt initierat av University of Wollongong, Australien.

Fysisk aktivitet tidigt i livet är viktigt för framtida hälsa. Rörelsemönstret hos barn i förskoleåldern (3-6 år) är en kombination av sittande, stående och gående aktiviteter med olika intensitet, i form av lek och andra aktiviteter i det dagliga livet. Vi vet dock inte så mycket om hur dessa aktiviteter i kombination med sömn påverkar varandra och hur de bidrar till en hälsosam tillväxt och utveckling. SUNRISE, ”International Surveillance Study of Movement Behaviours in the Early Years”, är en stor internationell studie där just rörelsemönster (fysisk aktivitet, stillasittande, skärmtid och sömn) hos förskolebarn i mer än 40 olika länder, däribland Sverige, kommer att kartläggas.

I SUNRISE mäts >1000 svenska förskolebarn i åldern 3-6 år, i förskolemiljö. Barnen får göra olika aktiviteter (hoppa jämfota, springa, stå på ett ben, placera pinnar på ett bräde och resa sig upp från liggande position). Vi mäter även barnens längd och vikt, blodtryck, midjeomfång samt ber barnen spela två iPad-spel i syfte att testa kognitiva förmågor, som till exempel minne.

Barnen får bära en rörelsemätare under sju dygn i rad, fäst runt midjan, för att mäta deras rörelse- och vilomönster. Barnens föräldrar besvarar även ett digitalt frågeformulär för sitt barn. Där besvaras frågor kring kost, sömn, aktivitet och skärmtid.

Den data som samlas in kommer analyseras på gruppnivå. Den kommer ligga till grund för att utvärdera hur svenska förskolebarn möter de riktlinjer som World Health Organization publicerat för sömn, fysisk aktivitet och skärmtid, för barn 0-5 år, och kommer även jämföras med internationell data från de drygt 40 olika länder som deltar i SUNRISE forskningsstudie.

Här är en länk till huvudprojektets hemsida (klicka här för länk), där ytterligare information om studien och de länder som medverkar, finns att läsa.

Forskare

  • Christine Delisle Nyström, post doc, KI
  • Maria Henström, post doc, KI

Organisation