Fotografi av Hanna Tigerstrand Grevnerts

Hanna Tigerstrand Grevnerts

Universitetslektor

Lektor på avdelning Fysioterapi. Jag forskar och undervisar inom fysioterapi och idrottsmedicin, med specialintresse inom området för fysisk aktivitet och barn med problematisk skolfrånvaro.

Forskning och undervisning i fysioterapi med särskilt intresse för idrottsmedicin samt fysisk aktivitet för barn och unga med en problematisk skolfrånvaro.

I min forskning studerar jag fysisk aktivitet hos dels barn i förskoleålder i prof Marie Löfs (KI) projekt SUNRISE. Jag är även intresserad av fysisk aktivitet för lite äldre barn och ungdomar, då framför allt den grupp av barn som har en problematisk skolfrånvaro. Jag driver ett forskningsprojekt SPARC (Supporting Physical Activity- Refusal´s Comeback) där vi undersöker om en mobilapplikation med träningsövningar kan leda till ökad fysisk aktivitet och därmed förbättra psykiskt mående hos högstadieelever med en problematisk skolfrånvaro. Pilotstudien för SPARC beräknas genomföras under 2024.

Jag undervisar på grundläggande nivå på Fysioterapeutprogrammet och på fristående kurser. Jag är kursansvarig för termin 3 på Fysioterapeutprogrammet, samt på den fristående kursen Klinisk Utvärdering och Mätmetoder.

Om mig

CV

 • Lektor avdelning Fysioterapi, LiU 2023
 • Medicine doktorsexamen, LiU 2019
 • Masterexamen, LiU 2013
 • Sjukgymnastexamen, LiU 2004
 • Doktorandhandledning pågående: Ellinor Nilsson, Karolinska Institutet (bihandledare).

Undervisning

 • Kursansvarig för termin 3, Fysioterapeutprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet

Uppdrag

 • Kursansvarig termin 3, Fysioterapeutprogrammet
 • Kursansvarig för den fristående kursen Fysioterapi – klinisk utvärdering och mätmetoder, 7,5Hp
 • Kursansvarig fristående avancerad kurs
 • Ansvarig för Vetenskapliga rörelselaboratoriet

Publikationer

2024

Hanna Tigerstrand Grevnerts, Christine Delisle Nystroem, Jairo Hidalgo Migueles, Marie Loef (2024) Longitudinal associations of meeting the WHO physical activity guidelines and physical fitness, from preschool to childhood Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Vol. 34, Artikel e14624 Vidare till DOI

2023

Stephanie R. Filbay, Hanna Tigerstrand Grevnerts, Sofi Sonesson, Henrik Hedevik, Joanna Kvist (2023) The Swedish version of the Anterior Cruciate Ligament Quality Of Life measure (ACL-QOL): translation and measurement properties Quality of Life Research, Vol. 32, s. 593-604 Vidare till DOI

2022

Hanna Tigerstrand Grevnerts, Barbro Krevers, Joanna Kvist (2022) Treatment decision-making process after an anterior cruciate ligament injury: patients, orthopaedic surgeons and physiotherapists perspectives BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 23, Artikel 782 Vidare till DOI

2021

Hanna Tigerstrand Grevnerts, Sofi Sonesson, Håkan Gauffin, Clare Ardern, Anders Stålman, Joanna Kvist (2021) Decision Making for Treatment After ACL Injury From an Orthopaedic Surgeon and Patient Perspective: Results From the NACOX Study The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, Vol. 9, Artikel 23259671211005090 Vidare till DOI

2020

Hanna Tigerstrand Grevnerts, Joanna Kvist, Anne Fältström, Sofi Sonesson (2020) PATIENTS FOCUS ON PERFORMANCE OF PHYSICAL ACTIVITY, KNEE STABILITY AND ADVICE FROM CLINICIANS WHEN MAKING DECISIONS CONCERNING THE TREATMENT OF THEIR ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS PHYSICAL THERAPY, Vol. 15, s. 441-450 Vidare till DOI

Forskning

Relaterad forskning

Utbildning

Kollegor

Organisation