I detta projekt undersökte vi skadeförekomst hos unga innebandyspelare samt den skadeförebyggande effekten av att träna med Knäkontroll.

Närbild på flera innebandybollar som ligger ovanpå en målbur..

En RCT genomfördes under innebandysäsongen 2017-2018 innefattande 471 killar och tjejer i åldrarna 12-17 år i Östergötlands och Smålands distrikt. Lagen randomiserades till interventions- eller kontrollgrupp där interventionsgruppen instruerades att träna Knäkontroll vid varje träning och kontrollgruppen fortsatte sin vanliga träning.

Redan vid studiestart uppgav drygt 30% av spelarna att de hade någon form av hälsoproblem, varav 2/3 var skador och 1/3 sjukdom. Under säsongen drabbades nästan hälften av spelarna av minst en skada. En genomsnittlig vecka angav 14% av spelare förekomst av skada. De vanligaste akuta skadorna var ledstukningar, stöt/slag (t ex lårkaka) och muskelbristningar/sträckningar. Överbelastningsskador utgjorde 72% av alla skador. De flesta skador var belägna i knä och fot/fotled.

Lag som tränat med Knäkontroll hade en 35% lägre risk för skada totalt sett, och 45% lägre risk för akuta skador, jämfört med lag i kontrollgruppen. Den skadeförebyggande effekten sågs hos både pojkar och flickor, men var tydligast hos pojkar. Följsamheten till Knäkontroll var överlag god, programmet genomfördes vid 84% av alla träningar, eller i genomsnitt 1,5 pass per vecka under säsongen. Ett samband sågs mellan högre dos av Knäkontroll och minskad skaderisk.

Samverkan pågår med Svenska Innebandyförbundet och Innebandyns kompetenscentrum att implementera resultaten i svensk innebandy.

Finansiering & samverkan

Projektet genomfördes i samarbete med Svenska Innebandyförbundet och Innebandyns kompetenscentrum, och finansierades via Vetenskapsrådet och Centrum för idrottsforskning.

Organisation