Knäkontroll innebandy

I detta projekt undersökte vi skadeförekomst hos unga innebandyspelare samt den skadeförebyggande effekten av att träna med Knäkontroll.

En RCT genomfördes under innebandysäsongen 2017-2018 innefattande 471 killar och tjejer i åldrarna 12-17 år i Östergötlands och Smålands distrikt. Lagen randomiserades till interventions- eller kontrollgrupp där interventionsgruppen instruerades att träna Knäkontroll vid varje träning och kontrollgruppen fortsatte sin vanliga träning.

Redan vid studiestart uppgav drygt 30% av spelarna att de hade någon form av hälsoproblem, varav 2/3 var skador och 1/3 sjukdom. Under säsongen drabbades nästan hälften av spelarna av minst en skada. En genomsnittlig vecka angav 14% av spelare förekomst av skada. De vanligaste akuta skadorna var ledstukningar, stöt/slag (t ex lårkaka) och muskelbristningar/sträckningar. Överbelastningsskador utgjorde 72% av alla skador. De flesta skador var belägna i knä och fot/fotled.

Lag som tränat med Knäkontroll hade en 35% lägre risk för skada totalt sett, och 45% lägre risk för akuta skador, jämfört med lag i kontrollgruppen. Den skadeförebyggande effekten sågs hos både pojkar och flickor, men var tydligast hos pojkar. Följsamheten till Knäkontroll var överlag god, programmet genomfördes vid 84% av alla träningar, eller i genomsnitt 1,5 pass per vecka under säsongen. Ett samband sågs mellan högre dos av Knäkontroll och minskad skaderisk.

Samverkan pågående med Svenska Innebandyförbundet och Innebandyns kompetenscentrum att implementera resultaten i svensk innebandy.

Finansiering & samverkan

Projektet genomfördes i samarbete med Svenska Innebandyförbundet och Innebandyns kompetenscentrum, och finansierades via Vetenskapsrådet och Centrum för idrottsforskning.

OrganisationVisa/dölj innehåll