Sport without injury programme (SWIPE)

En blå fotboll i förgrunden. I bakgrunden gör personer sit ups.
SWIPE Emma Busk Winquist

I SWIPE studerar vi skadeförekomst och uppkomstmekanismer av skador i samband med idrott. Vi studerar även effekten av skadeförebyggande åtgärder samt deras tillämpbarhet i olika idrotter och populationer.

Både akuta skador och överbelastningsrelaterade besvär är vanliga inom idrott. Utöver direkt negativa effekter med frånvaro från idrott och annan fysisk aktivitet, skola eller arbete, kan skador även medföra konsekvenser på lång sikt med t ex ökad risk för tidigt utvecklad artros och minskad förmåga till sjukdomsförebyggande fysisk aktivitet. Idrottsskador medför även stora vård- och samhällskostnader, varför det är viktigt att implementera skadeförebyggande åtgärder. Ur ett sportsligt perspektiv finns god evidens att både idrottslag och individuella idrottare som kan minska skadeförekomst har större chans till sportslig framgång.

Huvudsyftet med vår forskning är att utveckla och testa skadeförebyggande åtgärder inom idrott för att möjliggöra ett säkert idrottande och främja en fysiskt aktiv livsstil.
Grunden till det skadepreventiva arbetet är att först studera skadornas omfattning och konsekvenser, samt riskfaktorer och uppkomstmekanismer. Vår forskning innefattar epidemiologiska studier av skade- och sjukdomsförekomst i olika idrotter och populationer, från barn- och ungdomsidrott till eliten. Vi studerar även skadornas belastning och konsekvenser för idrottare, idrottsförening och samhälle.

Vidare undersöker vi etiologiska faktorer för skadors uppkomst hos idrottaren själv (interna riskfaktorer) och i omgivningen (externa riskfaktorer) som en grund för skadeförebyggande åtgärder. Vi utvärderar sedan dessa åtgärder på idrottsfältet, hur effektiva de är att förebygga skador, och deras tillämpbarhet i olika idrotter och miljöer. Vi studerar även faktorer som bidrar till att skadeförebyggande åtgärder tas upp och används på bästa och effektivaste sätt inom idrotten.

Vi är även intresserade av effektmekanismer av olika träningsinterventioner för att öka förståelsen för hur dessa kan verka skadeförebyggande, samt effekten på funktion och idrottsprestation.

AKTUELLT

Vi söker nu idrottare att delta i en studie i vårt rörelselabb om effekter av skadeförebyggande träning, läs mer här ►

Sociala medier & kontakt

Twitter: @SWIPE__

Facebook: Swipe_idrottutanskador

Instagram: swipe_idrottutanskador

E-mail: idrottutanskador@liu.se

ForskareVisa/dölj innehåll

Forskare och ansvarsområde

  • Martin Hägglund, fysioterapeut, professor och forskningsgruppsledare SWIPE.
  • Hanna Lindblom, fysioterapeut, medicine doktor, ansvar för studier om Knäkontroll+ inom fotboll.
  • Sofi Sonesson, fysioterapeut, docent, ansvar för labbstudier kring effektmekanismer av skadeförebyggande träning.
  • Ida Åkerlund, fysioterapeut, doktorand, ansvar för studier om Knäkontroll inom innebandy.
  • Markus Waldén, specialistläkare ortopedi, docent, senior forskare SWIPE.
  • Nirmala Perera, sjuksköterska, medicine doktor, senior forskare SWIPE.
  • Daphne Wezenberg, movement scientist, medicine doktor, resurs labbstudier.

SWIPE i mediaVisa/dölj innehåll

Knäkontroll förhindrar skador hos fotbollstjejer

Knäskador hos fotbollsspelande tjejer kan förebyggas genom förebyggande träning, till exempel som uppvärmning till den vanliga träningen. Det visar omfattande studier vid Linköpings universitet och träningsprogrammet Knäkontroll används i dag av fotbollsklubbar över hela landet.

Idrott utan skador - är det möjligt?

Deltagande i idrott är betydelsefullt för vår kroppsliga, mentala och sociala utveckling och hälsa. Men idrottande kan också ha negativa effekter i form av akuta skador och överbelastningsbesvär. Varför uppstår skadorna? Är de ett naturligt inslag i idrotten, eller finns det något vi kan göra för att förebygga skador?

Martin Hägglund föreläser i serien "Forskning i Framkant" 2018

Pågående projektVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll