I detta projekt samarbetar vi med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) med skade- och sjukdomsregistrering av svenska elitidrottare.

Ryggtavlan av en kvinna som lyfter en skivstång över huvudet,.

I projektet har vi implementerat ett skade- och sjukdomsregistreringssystem inom svensk elitidrott. Vi följer idrottarna prospektivt med registrering av träningar, tävlingar och eventuella hälsoproblem. Projektet beräknas ge viktig information om skade- och sjukdomsmönster under olika delar av säsongen, om skade- och sjukdomsförekomst inom olika idrotter och grupper av idrottare, och utgör en grund för SOK:s arbete för idrottares hälsa och för att ge bästa möjliga förutsättningar för idrottslig prestation.

Projektet startade 2022 och innefattar idrottare inom SOK:s Topp- och Talanggrupp, med både sommar- och vinteridrotter.

Exempel på frågor som studeras inom projektet:

  1. Vad är risken för idrottare att drabbas av akut skada, överbelastningsskada eller sjukdom under en säsong, eller del av säsong?
  2. Vilka skador och sjukdomar är mest vanligt förekommande, respektive har störst konsekvenser för idrottaren med påverkan på idrottande och prestation inom olika idrotter?
  3. Skiljer sig skade- och sjukdomspanorama mellan olika idrotter?
  4. Påverkar olika karaktäristika hos idrottaren eller t. ex. tränings- och tävlingsfaktorer skaderisken?

Finansiering & samverkan

Projektet genomförs i samarbete med och finansiering från SOK.

Projektet är en del av:

Organisation