Skade- och sjukdomsregistrering inom elitidrott

I detta projekt samarbetar vi med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) med att implementera ett skade- och sjukdomsövervakningssystem för svensk elitidrott.

I projektet implementeras ett skade- och sjukdomsregistreringssystem inom svensk elitidrott, där vi prospektivt följer de idrottsaktiva under hela året med träningar, tävlingar och hälsoregistrering. Projektet beräknas ge viktig information om skade- och sjukdomsmönster under olika delar av säsongen, ge information om skade- och sjukdomsrisk inom olika idrotter och grupper av idrottare, och utgör en grund för SOK:s arbete för idrottares hälsa och för att ge bästa möjliga förutsättningar för idrottslig prestation.

Pilotstudier är pågående och projektet beräknas starta 2022, och innefatta ca 250-300 idrottare inom SOK:s Topp- och Talanggrupp, med både sommar- och vinteridrotter.

Exempel på frågor som studeras inom projektet:

  1. Vad är risken för idrottare att drabbas av akut skada, överbelastningsskada eller sjukdom under en säsong, eller del av säsong?
  2. Vilka skador och sjukdomar är mest vanligt förekommande, respektive har störst konsekvenser för idrottaren med påverkan på idrottande och prestation inom olika idrotter?
  3. Skiljer sig skade- och sjukdomspanorama mellan olika idrotter?
  4. Påverkar olika karaktäristika hos idrottaren eller t ex tränings- och tävlingsfaktorer påverkar skaderisken?

Finansiering & samverkan

Projektet genomförs i samarbete med och finansiering från SOK.

OrganisationVisa/dölj innehåll