Teknologi och egenvård för hjärtpatienter

Äldre kvinna framför dator (fjärrövervakning) / Elderly woman telemonitoring

Ett adekvat egenvårdsbeteende är av största vikt för patienter med kronisk hjärtsjukdom. Sådana beteenden innefattar ofta livsstilsförändringar (till exempel motion, diet) och symtomkontroll.

Insatser för att hjälpa patienter ta hand om sig själva måste skräddarsys för enskilda patienter, och traditionella metoder, som patientutbildning och rådgivning, passar inte alltid för alla patienter. Vissa patienter kan vara bättre hjälpta av en skräddarsydd, hembaserad datoriserad metod.

Olika nya tekniker, utvecklade i andra syften, kan gå att tillämpa till ökad egenvård hos kroniska hjärtpatienter. Ett flertal tekniska lösningar för fjärrövervakning testas just nu hos hjärtpatienter. Dessa fjärrövervakningssystem är ofta inriktade på symptomövervakning och ibland på att öka patienternas kunskap. Det är dock fortfarande oklart hur dessa system verkligen förbättrar patienters egenvård på kort och lång sikt. Samtidigt kan annan teknik vara lämplig för andra aspekter av egenvård inom specifika patientgrupper. I ett antal genomförbarhetsstudier kommer olika tekniska lösningar testas för lämplighet att förbättra egenvård hos (hjärt-)patienter.

Två doktorander, Leonie Klompstra och Brynja Ingadottir, arbetar just nu inom detta forskningsområde. Leonie Klompstra arbetar på HF-Wii-studien, där vi testar genomförbarhet och tillämpbarhet för ett Nintendo Wii-spel att användas av hjärtsviktspatienter för att öka daglig fysisk aktivitet. Brynja Ingadottir utvecklar och testar ett spelprogram för utbildning av kirurgipatienter. Postdokforskaren Naoko Kato har gjort en undersökning i Sverige och Japan för att beskriva fjärrövervakningens användning och mäta uppfattningarna hos vårdgivare. 

Jag är också medansökande till den NordForsk-finansierade undersökning som testar mervärdet hos icke invasiv vätskekontroll, och är med i styrgruppen för SMILE-undersökningen, som testar effekten hos icke invasiva impedanskontroll hos hjärtsviktspatienter.

Finansiering

NordForsk

Forskning

Publikationer

Omslag för publikation ''
Imke Kraai, Arjen de Vries, Karin Vermeulen, Vincent van Deursen, Martje van der Wal, Richard de Jong, Rene van Dijk, Tiny Jaarsma, Hans Hillege, Ivonne Lesman (2016)

International Journal of Medical Informatics , Vol.85 , s.53-60 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Naoko Perkiö Kato, Peter Johansson, Ikuko Okada, Arjen E. de Vries, Koichiro Kinugawa, Anna Strömberg, Tiny Jaarsma (2015)

Journal of Medical Internet Research , Vol.17 , s.e258- Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Johan Lundgren, Gerhard Andersson, Örjan Dahlström, Tiny Jaarsma, Anita Kärner Köhler, Peter Johansson (2015)

Patient Education and Counseling , Vol.98 , s.935-942 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Naoko Kato, Tiny Jaarsma, Tuvia Ben Gal (2014)

Current Heart Failure Reports , Vol.11 , s.290-298 Vidare till DOI

Kontakt

Relaterat innehåll