The Age of Inquiry

Sedan 1990-talet har många länder tillsatt utredningar eller sanningskommissioner för att granska vanvård av omhändertagna barn. Genom internationellt samarbete med forskare över hela världen bygger det här projektet en databas över de utredningar som har gjorts. Syftet är att både sammanställa kunskap samt att teoretisera förekomsten av vanvårdsutredningar i relation till lokala kontexter, transnationella utbyten och internationella trender.

Projektet leds av dr Katie Wright, La Trobe University, Melbourne, Australien. I projektet medverkar även professor Shurlee Swain, Australian Catholic University, Melbourne, Australien och professor Johanna Sköld, Tema Barn, Linköpings universitet.

Projektet är finansierat av the 'Transforming Human Societies' Research Focus Area (RFA), La Trobe University.

Projektets webbsida 

Publikationer

Om Tema Barn