Fotografi av Johanna Sköld

Johanna Sköld

Professor, Enhetschef

I min forskning förenas samhällsvårdade barns historia med studiet av upprättelsepolitik. Jag är intresserad av hur erfarenheter av vanvård av omhändertagna barn i det förflutna hanteras i politiska upprättelseprojekt idag.

Barn och ekonomi i tid och rum

Jag är intresserad av kopplingen mellan barn och ekonomi ur ett historiskt perspektiv. Det rör både frågor om hur barn värderats samt vilka resurser som stat, föräldrar och samhälle har satsat på barn. Jag har särskilt fokuserat på hur samhällsvården för barn har utformats, förändrats och påverkat barn.

Marknaden spelar en stor, men ofta förbisedd roll, för barns levnadsvillkor. Exempelvis har arbetsmarknaden inkluderat barn och marknaden har även varit en viktig arena för att rekrytera fosterhem och institutionsplatser för barn som av olika skäl inte ansetts kunna bo med sina föräldrar. I flera av mina forskningsprojekt problematiseras hur marknadens mekanismer inverkat på konstruktionen av barndomar och barns villkor.

Vanvård

Ett annat tema i min forskning är hur erfarenheter av vanvård i den sociala barnavården hanteras i politiska upprättelseprojekt idag, exempelvis genom Vanvårdsutredningen – en statlig utredning som jag själv har arbetat i. Genom att förena studiet av samhällsvårdade barns historia med upprättelsepolitik förhåller jag mig till frågor som är aktuella i den nutida samhällspolitiska debatten samt för barnforskares etiska självreflektion. 

 

Video

Forskning

Tidigare studier om fosterbarns historia

Publikationer

2024

Johanna Sköld, Bengt Sandin, Johanna Schiratzki (2024) Redressing or Excusing the Past?: The Evaluation of Sexual Child Abuse in the Swedish Redress Scheme for Historical Abuse in Out-of-Home Care Lived Institutions as History of Experience, s. 317-342 Vidare till DOI
Katie Wright, Johanna Sköld, Malin Arvidsson, Shurlee Swain, Sari Braithwaite (2024) Adults Claiming Child Rights: Activism, Temporality and Abuse in Childhood Childhood, Youth and Activism: Demands for Rights and Justice from Young People and their Advocates, s. 37-54 Vidare till DOI

2023

Johanna Sköld (2023) Samhällsvårdade barns villkor och erfarenheter Historielärarnas förenings årsskrift 2023: Tema: Barndomens och uppväxtens villkor i historien, s. 51-66
Johanna Sköld (2023) On the Challenge of Historicizing Violence: Conflicts in State Redress for Historical Abuse of Children in Out-of-home Care Totalitarianism and Democracy, Vol. 20, s. 75-91 Vidare till DOI
Sabine Gruber, Kristina  Gustafsson, Johanna Sköld (2023) Förord: Deltagande forskning i socialt arbete Socialvetenskaplig tidskrift, Vol. 29, s. 259-268 Vidare till DOI

Nyheter

CV

Ladda ner

Andra forskare inom området