Fotografi av Johanna Sköld

Johanna Sköld

Professor, Enhetschef

I min forskning förenas samhällsvårdade barns historia med studiet av upprättelsepolitik. Jag är intresserad av hur erfarenheter av vanvård av omhändertagna barn i det förflutna hanteras i politiska upprättelseprojekt idag.

Barn och ekonomi i tid och rum

Jag är intresserad av kopplingen mellan barn och ekonomi ur ett historiskt perspektiv. Det rör både frågor om hur värderats samt vilka resurser som stat, föräldrar och samhälle har satsat på barn. Jag har särskilt fokuserat på hur samhällsvården för barn har utformats, förändrats och påverkat barn.  

Marknaden spelar en stor, men ofta förbisedd roll, för barns levnadsvillkor. Exempelvis har arbetsmarknaden inkluderat barn och marknaden har även varit en viktig arena för att rekrytera fosterhem och institutionsplatser för barn som av olika skäl inte ansetts kunna bo med sina föräldrar. I flera av mina forskningsprojekt problematiseras hur marknadens mekanismer inverkat på konstruktionen av barndomar och barns villkor.

Vanvård

Ett annat tema i min forskning är hur erfarenheter av vanvård i den sociala barnavården hanteras i politiska upprättelseprojekt idag, exempelvis genom Vanvårdsutredningen – en statlig utredning som jag själv har arbetat i. Genom att förena studiet av samhällsvårdade barns historia med upprättelsepolitik förhåller jag mig till frågor som är aktuella i den nutida samhällspolitiska debatten samt för barnforskares etiska självreflektion. 

 

ForskningVisa/dölj innehåll

Tidigare studier om fosterbarns historia 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

NyheterVisa/dölj innehåll

CVVisa/dölj innehåll

Andra forskare inom områdetVisa/dölj innehåll