johsk08

Johanna Sköld

Professor

I min forskning förenas samhällsvårdande barns historia med studiet av upprättelsepolitik. Jag är intresserad av hur erfarenheter av vanvård av omhändertagna barn i det förflutna hanteras i politiska upprättelseprojekt idag.

Fosterbarn i tid och rum

I min forskning fokuseras kopplingen mellan barn och ekonomi i ett historiskt perspektiv. Jag är intresserad av hur samhällsvården för barn har utformats, förändrats och påverkat barn. för att analysera detta är genus, generation, etnicitet, klass och äktenskaplig börd viktiga komponenter.

Marknaden spelar en stor, men ofta förbisedd roll, för barns levnadsvillkor. Exempelvis har arbetsmarknaden inkluderat barn och marknaden har även varit en viktig arena för att rekrytera fosterhem och institutionsplatser för barn som av olika skäl inte ansetts kunna bo med sina föräldrar. I flera av mina forskningsprojekt problematiseras hur marknadens mekanismer inverkat på konstruktionen av barndomar och barns villkor.

Vanvård

Ett annat tema i min forskning är hur erfarenheter av vanvård i den sociala barnavården hanteras i politiska upprättelseprojekt idag, exempelvis genom Vanvårdsutredningen – en statlig utredning som jag själv har arbetat i. Genom att förena studiet av samhällsvårdade barns historia med upprättelsepolitik förhåller jag mig till frågor som är aktuella i den nutida samhällspolitiska debatten samt för barnforskares etiska självreflektion. 

 

Forskning

Tidigare studier om fosterbarns historia 

Publikationer

2018

Johanna Sköld, Ingrid Söderlind

Agentic Subjects and Objects of Political Propaganda: Swedish Media Representations of Children in the Mobilization For Supporting Finland During World War II

Ingår i Journal of the History of Childhood and Youth

Artikel i tidskrift

Shurlee Swain, Wright Katie, Johanna Sköld

Conceptualising and categorising child abuse inquiries: From damage control to foregrounding survivor testimony

Ingår i Journal of Historical Sociology

Artikel i tidskrift

2017

Johanna Sköld

Född utanför äktenskapet

Ingår i , Släkthistoria

Artikel i tidskrift

CV

Handledning

Undervisning 

Andra forskare inom området