johsk08

Johanna Sköld

Professor

I min forskning förenas samhällsvårdade barns historia med studiet av upprättelsepolitik. Jag är intresserad av hur erfarenheter av vanvård av omhändertagna barn i det förflutna hanteras i politiska upprättelseprojekt idag.

Fosterbarn i tid och rum

I min forskning fokuseras kopplingen mellan barn och ekonomi i ett historiskt perspektiv. Jag är intresserad av hur samhällsvården för barn har utformats, förändrats och påverkat barn. för att analysera detta är genus, generation, etnicitet, klass och äktenskaplig börd viktiga komponenter.

Marknaden spelar en stor, men ofta förbisedd roll, för barns levnadsvillkor. Exempelvis har arbetsmarknaden inkluderat barn och marknaden har även varit en viktig arena för att rekrytera fosterhem och institutionsplatser för barn som av olika skäl inte ansetts kunna bo med sina föräldrar. I flera av mina forskningsprojekt problematiseras hur marknadens mekanismer inverkat på konstruktionen av barndomar och barns villkor.

Vanvård

Ett annat tema i min forskning är hur erfarenheter av vanvård i den sociala barnavården hanteras i politiska upprättelseprojekt idag, exempelvis genom Vanvårdsutredningen – en statlig utredning som jag själv har arbetat i. Genom att förena studiet av samhällsvårdade barns historia med upprättelsepolitik förhåller jag mig till frågor som är aktuella i den nutida samhällspolitiska debatten samt för barnforskares etiska självreflektion. 

 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Tidigare studier om fosterbarns historia 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Nyheter
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

Handledning
Visa/dölj innehåll

Undervisning 
Visa/dölj innehåll

Andra forskare inom området
Visa/dölj innehåll