Tidiga icke-verbala kommunikativa beteenden hos barn

Ett barn som pekar för att kommunicera med sin familj vid köksbordet.

Barn som följer den typiska utvecklingen kommunicerar långt före de använder sina första ord. De kommunicerar icke-verbalt med pekningar och gester, samt med ljud och joller.

Barn som senare kommer att få kontakt med en logoped på grund av frågetecken eller svårigheter kring språk och kommunikation, till exempel vid en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kan ha uppvisat tidiga tecken redan under det första levnadsåret.

Projektets mål

Projektets mål är att utveckla och utprova en checklista där olika beteenden är beskrivna för föräldrar till barn vid 3, 6, 9 och 12 månaders ålder. De specifika beteenden som är listade på checklistan (t.ex. att peka) är sådana som anses viktiga för att meningsfylld språklig kommunikativ förmåga ska utvecklas. Meningsfylld språklig kommunikationsförmåga inkluderar språkligt innehåll, det vill säga innebörden av ett yttrande, språklig form, det vill säga orden eller meningsbyggnaden, samt språklig användning, det vill säga hur man använder den språkliga formen för att till exempel be om något. Specifika tidiga beteenden hos barn är viktiga för att utvecklingen av språkligt innehåll, form och användning ska utvecklas och identifieras. Mer kunskap kan leda till bättre tidig diagnosticering och stödinsatser.

Resultat från projektet kommer att ligga till grund för en senare longitudinell studie av kopplingen mellan tidiga kommunikativa beteenden och senare språklig och kommunikativ förmåga i samspel med andra.

Projektet får stöd av Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning.

Forskarna

Organisation