Fokus på språkstörning hos barn

Min forskning är fokuserad på språkstörning hos barn. Mitt största intresse är hur den icke-lingvistiska och lingvistiska kontexten påverkar språklig bearbetning och språklig produktion.

Mina studier har också inkluderat barn med autism, barn med hörselnedsättning och barn med 22q11.2 Deletion syndrome. Jag är certifierad/legitimerad som logoped av ASHA (American Speech-Language and Hearing Association) samt Socialstyrelsen. Efter nästan två decennier vid the Department of Communicative Sciences and Disorders på New York University (NYU), började jag vid Linköpings Universitet hösten 2021.

Publikationer

2023

2022

2021

2020

Forskning

Nyheter

Organisation