Fotografi av Christina Reuterskiöld

Christina Reuterskiöld

Professor

Professor i logopedi vid avdelningen för sinnesorgan och kommunikation (SOK). Min forskning fokuserar på språkstörning i tal och skrift hos barn med och utan olika funktionsnedsättningar.

Fokus på språkstörning hos barn

Min forskning är fokuserad på språkstörning hos barn. Mitt största intresse är hur den icke-lingvistiska och lingvistiska kontexten påverkar språklig bearbetning och språklig produktion.

Mina studier har också inkluderat barn med autism, barn med hörselnedsättning och barn med 22q11.2 Deletion syndrome. Jag är certifierad/legitimerad som logoped av ASHA (American Speech-Language and Hearing Association) samt Socialstyrelsen. Efter nästan två decennier vid the Department of Communicative Sciences and Disorders på New York University (NYU), började jag vid Linköpings universitet hösten 2021.

Publikationer

2023

Grace T. Clark, Christina Reuterskiöld (2023) Word Learning With Orthographic Support in Nonspeaking and Minimally Speaking School-Age Autistic Children Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 66, s. 2047-2063 Vidare till DOI
Vishnu K. K. Nair, Grace T. Clark, Samantha Siyambalapitiya, Christina Reuterskiöld (2023) Language intervention in bilingual children with developmental language disorder: A systematic review International journal of language and communication disorders, Vol. 58, s. 576-600 Vidare till DOI

2022

Samantha Siyambalapitiya, Jessica Paynter, Vishnu K. K. Nair, Christina Reuterskiöld, Madonna Tucker, David Trembath (2022) Longitudinal Social and Communication Outcomes in Children with Autism Raised in Bi/Multilingual Environments Journal of autism and developmental disorders, Vol. 52, s. 339-348 Vidare till DOI

2021

Christina Reuterskiöld, Anna Eva Hallin, Vishnu K. K. Nair, Kristina Hansson (2021) Morphosyntactic Challenges for Swedish-Speaking Children with Developmental Language Disorder in Comparison with L1 and L2 Peers Applied Linguistics, Vol. 42, s. 720-739 Vidare till DOI
Grace T Clark, Christina Reuterskiöld (2021) Orthographic Support for Word Learning in Clinical Populations: A Systematic Review. Language, speech & hearing services in schools, Vol. 52, s. 937-948 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation