Tillämpad sensorvetenskap

Vi arbetar med utveckling och definiering av kemiska sensorer för miljöövervakning, utsläppskontroll och luftkvalitetskontroll.

  • Vi är en aktiv, dynamisk och internationell grupp av forskare med tvärvetenskaplig bakgrund i tillämpad fysik, kemi, materialvetenskap och elektronikteknik.
  • Vi har mer än 25 års erfarenhet av utveckling av kemiska gassensorer som fungerar i så väl hög temperatur som rumstemperatur.
  • Vi samarbetar med både akademin och industrin på lokal, nationell och internationell nivå.

Sedan januari 2017 är Tillämpad sensorvetenskap en enhet inom avdelningen för Sensor- och aktuatorsystem (SAS).

Du kan läsa mer om vår forskning på vår engelskspråkiga sida.

Kontakt